Rietveld for Rietveld
11 september 2009

L.S.

Gisteren heeft de directie van de Gerrit Rietveld Academie besloten om de optie voor verhuizing naar het voormalig GAK gebouw niet te benutten. De verdeeldheid binnen de opleiding, de geschikheid van het GAK gebouw en de financiële randvoorwaarden waar aan voldaan moest worden zijn als redenen opgevoerd om tot dit besluit te komen. We zijn ervan overtuigd dat de petitie noodzakelijk was om betrokkenheid en commentaar ten aanzien van dit onderwerp te verzamelen en openbaar te maken.

Het is duidelijk dat veel kunstonderwijsinstellingen met vergelijkbare problemen te maken hebben (of gehad hebben) en dat lokale commotie ook juist zo veel internationale verontwaardiging opwekt.

Bij deze willen we jullie van harte bedanken voor jullie stem en steun.
Het was het allemaal waard.

Rietveldforrietveld


Tijdslijn met gebeurtenissen omtrent het Rietveld gebouw

De Gerrit Rietveld Academie
Historische teksten van en over Rietveld en het gebouw met inleiding door Marijke Kuper, kunsthistoricus en Rietveldexpert

Links naar gerelateerde artikelen, foto's en video's


Petitie
Wij tekenen bezwaar aan tegen de vergevorderde plannen van de directie van de Gerrit Rietveld Academie om het gebouw van Rietveld te verlaten voor het voormalig GAK-gebouw.

Om de volgende redenen:

1. Het betreft hier een historisch gebouw dat in bezit van de Gerrit Rietveld Academie moet blijven. De directie heeft zorg en verantwoordelijkheid voor dit cultureel erfgoed. De huidige functie is voor het hoger openbaar kunstonderwijs ontworpen door één van Nederlands meest invloedrijke ontwerpers en is met publiek geld gefinanceerd en gerenoveerd. Anders dan wat de directie beweert zal het Rietveld gebouw haar openbare functie verliezen aangezien de beoogde nieuwe gebruiker The British School een privé school is die voor het schooljaar 2007-2008 12.984 euro aan schoolgeld vroeg.

2. De docenten en afdelingshoofden zijn niet geraadpleegd bij het formuleren van het Programma van Eisen t.a.v. de huisvesting.

3. In 2004 is alleen al 15.000.000 euro publiek geld aan nieuwbouw besteed. Daarnaast is er renovatie gepleegd om het ruimtegebrek van de Rietveld Academie op te lossen. Vanaf het moment van oplevering voldeed de nieuwbouw niet aan de eisen waarvoor het is gebouwd en is het ruimtegebrek niet opgelost. Wie is hier verantwoordelijk voor?

4. Kwaliteit van onderwijs gaat boven kwantiteit. Het ruimtegebrek van de academie wordt veroorzaakt door de toename van studenten. Wij willen een plan voor de toekomst ontwikkelen waarin kwaliteit voorop staat. We willen de fundamentele vraag stellen: Is de Gerrit Rietveld Academie nu al niet te groot?

5. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft zelf het initiatief moeten nemen om op de hoogte gesteld te worden van de plannen. De directie is haar informatieplicht jegens de MR niet nagekomen. Daardoor heeft de MR niet aan haar adviesplicht kunnen voldoen. Beide zijn wettelijk verplicht bij dit soort belangrijke beslissingen.

6. De manier waarop de afdelingshoofden geïnformeerd zijn laat geen verantwoorde beslissing toe. Op 7 april zijn de plannen voor het eerst aan de afdelingshoofden gepresenteerd. Dit moment van presenteren is door de directie als beslissingsmoment aangemerkt. De rest van de ruim 250 medwerkers moesten op 30 april in de Volkskrant lezen dat de directie van de Rietveld de academie naar ‘Vogelaarwijk’ Bos & Lommer wil verplaatsen. Half mei zou de overeenkomst getekend worden. Dit beslissingsmoment is op aandringen van het merendeel van de afdelingshoofden twee weken uitgesteld. Deze besluitvorming is niet conform de informatieplicht bij majeure beslissingen.

7. De koppeling groei en financiering van het kunstonderwijs is opnieuw ter discussie gesteld door minister Plasterk van OC en W. Op 16 maart 2009 heeft de minister een brief geschreven waarin hij de HBO-raad vraagt onderzoek te doen naar het selectiebeleid en de kwaliteit van het kunstonderwijs. Om die reden is het nu niet het juiste moment om deze risicovolle en onomkeerbare beslissing te nemen, waarbij de Gerrit Rietveld Academie niet meer terug kan naar een minder aantal studenten.

8. Wij betwijfelen dat het voormalig GAK-gebouw, in 1961 ontworpen als kantoorgebouw, een verbetering zal zijn t.a.v. het verlies van het oude gebouw. De ligging, ingeklemd tussen snelweg en woonwijk, is ongunstig. Het gebouw opent zich niet naar de omgeving. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel extra bruikbare m2 er beschikbaar komt.

9. De belangen van onderwijs mogen niet ondergeschikt gemaakt worden aan stadsontwikkelling.

10. Wij hebben bezwaar tegen het plan om studenten te huisvesten in hetzelfde gebouw als waar onderwijs wordt gegeven. Het idee van het ontwikkelen van een campus staat diametraal op het andere uitgangspunt van een open en betrokken academie waar de student midden in de samenleving staat. De relatie met de stad Amsterdam is van wezensbelang.

Wij willen dat de Gerrit Rietveld Academie haar unieke karakter behoudt en haar historische gebouw niet verlaat. We willen dat er een nieuw Programma van Eisen, gebaseerd op de ondervindingen van het onderwijzend personeel, door een onafhankelijk bureau vastgesteld wordt.

Als u onze bezwaren tegen de huidige plannen om de Rietveld academie te verhuizen naar het voormalig GAK-gebouw gebouw onderschrijft, teken dan de petitie aan de rechterkant van deze site.

Linda van Deursen


Brief van Wim Crouwel:
De geruchten dat de Rietveld Academie van plan is om het huidige gebouw te verlaten en te verhuizen naar het oude GAK gebouw zijn zo sterk dat ik mij geroepen voel om een reactie op papier te zetten.
Ik doe dat vooral om emotionele redenen en in weerwil van de wetenschap dat er vele valide redenen kunnen zijn die aanleiding geven tot deze plannen.

Ten eerste zouden zij die hierin moeten beslissen zich een ogenblik moeten verplaatsen naar de periode in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen besloten werd om het huidige gebouw te laten ontwerpen.
Bedenk eens van hoe groot cultureel belang het was om daar indertijd de nestor van het Nederlandse moderne bouwen Gerrit Rietveld bij te betrekken.

Het academiegebouw werd, na een lange periode van planontwikkeling voor verschillende plaatsen in de stad, op de huidige plek gerealiseerd tussen 1956 en 1967 en kwam eerst gereed na het overlijden van Rietveld.

De academie had onder de oude benaming IVKNO, Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs aan de Gabriël Metsustraat, al de reputatie opgebouwd van een onorthodoxe kunstopleiding. Een belangrijke aanzet daartoe werd gegeven door de architect Mart Stam, de directeur in de moeilijke periode rond de tweede wereldoorlog. Hij wist zich te omringen met een groep gemotiveerde docenten die een helder beeld voor ogen hadden van een nieuwe maatschappij waarin de kunsten een belangrijke plaats zouden innemen.

Het nieuwe gebouw met zijn geheel glazen gevel gaf uitdrukking aan de open visie waar de academie met haar programma voor stond.

Bij de opening in 1967 werd de academie naar de bouwmeester vernoemd. Het is dus om die reden dat enig historisch besef op zijn plaats is. Er moet wel een heel dringende reden zijn om niet alles te proberen de academie en dit door Rietveld gebouwde monument, waar haar naam aan ontleend werd, bijeen te houden.

Ik zou tot slot nog willen wijzen op een wrange speling van het lot.
In het begin werkte Gerrit Rietveld voor de plannen samen met Ben Merkelbach, de architect van het GAK-gebouw waar de gedachten nu naar uitgaan. Rietveld ging alleen verder toen Merkelbach benoemd werd tot stadsarchitect van Amsterdam.

Gaat de Rietveld Academie straks verder als de Merkelbach Academie?

Wim Crouwel


English
Foto's: Anna de Jong, Liam Tickner, Saskia Janssen
Meer foto's...
3632 mensen hebben de petitie ondertekend.

Broodje (Bert):
Amsterdam, ModerneKunst liefhebber
(Signed 6 years ago)


  “Verhuizen naar een kantoorpand lijk mij niet de beste oplossing. De Rietveld Academie hoort gewoon in een rustige omgeving te staan. Waarom is Gerrit toen der tijd gevraagd om mee te denken waar kustenaars het beste in kunnen gedijen als ze bezig zijn in hun creatieve uitingen. Broodje (Bert)”

Maurice da Silva Solis
Hilversum, architect-retired
(Signed 6 years ago)


Matthew Luther
Detroit, Student
(Signed 6 years ago)


Stina Flodström
Stockholm, illustarator
(Signed 6 years ago)


Jaring Durst Britt
Den Haag, zakelijk leider Casco, Office for Arrt, Design and Theory
(Signed 6 years ago)


Albert Wulffers
's-Gravenhage, Docent Rietveld
(Signed 6 years ago)


Francesca Boggeri:
Milan, Journalist
(Signed 6 years ago)


  “Original Rietveld building = Gerrit Rietveld Academy !!! :)))”

PCJ Crowl:
Amsterdam, Muzikant
(Signed 6 years ago)


  “Indien een kunstacademie moet verhuizen zijn er verschillende architectonische eisen aan een nieuwe lokatie waaronder oppervlakte, lichtinval en indeling ruimtes. Een kunstenaar kent deze voorwaarden als geen ander, kunst is niet iets dat je in een hokje kunt stoppen en kunt afbakenen met algemene voorwaarden van huisvesting. Het voormalig GAK gebouw is ontworpen als kantoor en voldoet in zijn geheel niet aan deze eisen. De directie van een (onderwijs)bedrijf/instelling dient gehoor te geven aan de kritiek van leerlingen en docenten; zij zijn de bestaansreden van de direktie en niet andersom.”

Gary Hustwit
New York, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


andy woortman:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “KEEP”

Eva Kleijn
Amsterdam, schilder
(Signed 6 years ago)


Lukas Zimmer
Zurich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Daniel Dressel
Amsterdam, Student GRA
(Signed 6 years ago)


ubi de feo:
Amsterdam, ubi de feo
(Signed 6 years ago)


  “don't do it, please!”

Lydwina Meerman
Amsterdam, Yogadocente
(Signed 6 years ago)


tim tetzner
berlin, journalist
(Signed 6 years ago)


Tatja Scholte
Amsterdam, Senior onderzoeker
(Signed 6 years ago)


Jörgen Rietveld
Amsterdam, Manager Sales
(Signed 6 years ago)


Vivian van Saaze
Maastricht/Amsterdam, onderzoeker
(Signed 6 years ago)


rodrigo brancher:
são paulo, sp - brazil, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “down with the bureaucracy! power to the people: the teachers and the students!”

Scheepswerf de Nieuwe Weterning:
Nieuwersluis, Scheepswerf
(Signed 6 years ago)


  “langs het gak loopt geen sloot”

Pim Bexkens:
Amsterdam, directeur
(Signed 6 years ago)


  “het oude gebouw moet behouden blijven, of in ieder geval, de rietveld moet, hoe zullen we dat nou eens zeggen, de academie moet op zijn minst in het oude gebouw blijven.”

Sacha de Groot:
Amsterdam, leerkracht
(Signed 6 years ago)


  “rietveld moet blijven hiep hoi”

Kobi Benezri
Zürich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Van der Meersch & Weston:
London, Shopkeepers
(Signed 6 years ago)


  “WTF?”

Bastiaan Mobach
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Julia Kaiser
Amsterdam, film maker
(Signed 6 years ago)


Michiel van der Drift:
Amsterdam, Urban Designer
(Signed 6 years ago)


  “De ziel die het Rietveld heeft zal je niet vinden in het oude GAK gebouw...cultuur historie vs kille kantoor architectuur! Creativiteit bloeit het beste in een inefficiente ruimte...”

Ronny Buelow
Amsterdam, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


Benjamin Louis Xavier Zollinger:
La Chaux-de-Fonds, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “tip top”

Victoria Montalto
Neuchâtel, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


picard raphael
la chaux-de-fonds, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Aline d'Auria
Lausanne (CH), designer
(Signed 6 years ago)


Katarina Hruskova
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Stephanie Saelman
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Prem Krishnamurthy
New York, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


luke kurbalija:
leicester, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “do not move”

DIRK VAN DE WIEL
AMSTERDAM
(Signed 6 years ago)


Joost:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “no!”

Sybren Kuiper:
Den Haag, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Wat een onzin, minder studenten, hoger niveau, zelfde gebouw.”

Baciar
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Judit Angel
Budapest, curator
(Signed 6 years ago)


Hilary Sample
New Haven, CT. USA, Architect
(Signed 6 years ago)


Joshus Singer:
San Francisco, CA, Professor, Designer
(Signed 6 years ago)


  “An historic building and an historic school. My University faces similar problems re. facilities, but expansion is not the only answer. Sometimes (many) growth is not sustainable or desirable! Quality not quantity!”

Lida Blijdenstein
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


G Lucic:
Amsterdam, creative
(Signed 6 years ago)


  “This would be a big loss for the Academy in the terms of authenticity and quality.”

Niklas Bonnevier:
Växjö, Furniture/Product Designer
(Signed 6 years ago)


  “Anything with the name "Rietveld" on is cult!”

Walter Rietveld:
Spijkenisse, Senior Sales Support Logistics
(Signed 6 years ago)


  “Het erfgoed van mijn verre familie moet bestaan blijven waarvoor het bedoeld is - als de Rietveld academie geen plaats wil nemen dan maar een museum of openbare toegang tot het gebouw”

Sybrig Dokter
Värmdö, danser
(Signed 6 years ago)


Boris Van den Eynden
Arnhem / Antwerpen, topsporter
(Signed 6 years ago)


fanny kriek
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Charley Boerman
Arnhem, Basketcase
(Signed 6 years ago)


Doug Kisor:
Detroit USA, Professor design studies
(Signed 6 years ago)


  “Loosing the Academy’s connection to a seminal figure in Dutch design thinking is a tragedy. Once lost it can never be regained.”

Tomas Zwinkels
Amsterdam, Student Ondernemer
(Signed 6 years ago)


Liz Farrelly:
Brighton, UK, Writer, teacher
(Signed 6 years ago)


  “This is a design and design education landmark, it should be protected; and it should continue to be the superb learning environment, dedicated to art and design, that it was always intended to be.”

Angela Ettema
Amsterdam, vertaler
(Signed 6 years ago)


Karwan Fatah-Black
Amsterdam, Historicus Universiteit Leiden
(Signed 6 years ago)


Bas Schmitz
Amsterdam, student GRA
(Signed 6 years ago)


Caroline Niémant
Paris, Curator and Publisher
(Signed 6 years ago)


CBK Amsterdam/ Mathieu Coumans:
Amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben zo erg gehecht aan de huidige locatie. BLIJVEN !!!!!! Mathieu Coumans”

isabelle simons
(Signed 6 years ago)

Anisha Imhasly
Bern, Switzerland, Design promotion, Swiss Federal Ministry of Culture
(Signed 6 years ago)


steve
berlin, artist
(Signed 6 years ago)


Winja Lemstra
Student Rietveld, BK
(Signed 6 years ago)


Patrick Akynder
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Lea Zejdler Buragienioz
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Seraphina Hassels
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Vladimir Wegener
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mariangela Tinelli
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Remco
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Cora Broekman
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marc Tilli
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Craig Barnes
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Gal Kirn
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Michal Fraczeli
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Catherine Willems
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


M. Cruijnen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Matthijs van Leeuwen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


S. ter Kuile
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Joerg Kohnen-Mey
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Kors Eijkelboom
Amsterdam, muzikant
(Signed 6 years ago)


Elly van Pagee
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Shiva Peravi Saberi
Student GRA, BK 2009
(Signed 6 years ago)


Wil Klinkenberg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Nicole vd Kroonenberg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Larry Herbe
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Rob Butten
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Eke Kriek
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Krista Burger
Berlin, Venlo , kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Anika Bude
Berlin, Ex-student GRA, Photography
(Signed 6 years ago)


R. W. van Dalsen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


E.J.C.M. van Dalsen-Spilker
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


A. Papamarkou
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Anne-Lena Michel
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Lucja Pindor
Amsterdam, Student GRA, DesignLab
(Signed 6 years ago)


Gerardo Reyna
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Alja ter Burg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mark Mantingh
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Stephanie Ebbert
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Sherif El Safoury
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Sandor Klijn
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


R Korowd
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Ray Hourigan
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Nicole Verhaar
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Toke Nieuwesteeg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Rozenmarije de Ronde
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Henri Blommers
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marit Silsand
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jeroen van Lewe
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Djego Padilla
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jesse Rosenstock
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Wouter Kok
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Joke Schole
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Gloria Wantzing
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jelmer Luyting
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Paula Stam
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marjolein de Weerd
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Vincent de Boer
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Janos D. Tedeschi
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mike Piche:
Beeldhouwer
(Signed 6 years ago)


  “signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli”

Liesbeth Brouwers
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Dirk Moons
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Bart Julius Peters
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jessica Leino
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Anna Rikkinen
Vääksy, Finland, jewellery artist
(Signed 6 years ago)


Talea Bohlander
Rotterdam, Industrieel ontwerper
(Signed 6 years ago)


Victor van Velzen:
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “Eigenlijk is er niks om je zorgen over te maken. Het gaat toch niet gebeuren, want niemand wil het. Typisch een bevlieging die een zachte dood zal sterven.”

Mieke Maaskant
Maastricht
(Signed 6 years ago)


Minna Tiikkainen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jo Baber
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Wendy Baber
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Rebekka van Zimmermann
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Bartke Maatje
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Annemie Stijns
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Alex Feenstra
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Miriam Suijkerbuijk
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Paul Berendsen
Amsterdam, Amsterdam Anders/De Groenen, stadsdeel Zuid
(Signed 6 years ago)


Liza Benoit
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Eva Hoevenaar
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Arden Rzewnicki
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Aneta Malina Lesnikovska / D Nerve
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Zbigniew Kosc
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mariel Ellenbroek
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Dirk van Lieshout
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Keunpyo Ahn
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Filia den Hollander
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Julien Hoffmans
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Margreet Kramer
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Remko Schouten
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


merijn:
ARNHEM, poker
(Signed 6 years ago)


  “its a shame”

Bram Pauwels
AMSTERDAM, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Rik Rademaker:
Amsterdam, meubelmaker
(Signed 6 years ago)


  “Dit is toch juist het Rietveld-gebouw? En waarom meer studenten afleveren? Hou liever de kwaliteit wat hoger! Alsjebleft zeg...Wat een ramp-beleid”

j holdijk
utrecht, -
(Signed 6 years ago)


Loe Diephuis:
amsterdam, curator, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “BLIJVEN, BLIJVEN,BLIJVEN!!!”

Pieter Boerman
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Friso Spoelstra
Amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


yteke spoelstra:
Amsterdam, architectuur historicus
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld Academie verhuist uit het gebouw van Gerrit Rietveld? wat een absurde actie! ik ben tegen!!!!”

aldo van den nieuweaar:
amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld academie hoort gewoon in inspirerend Rietveld gebouw te blijven,niks gak gebouw mist dat totaal”

giulia melioli
reggio emilia, architect
(Signed 6 years ago)


sandra kuriger:
wädenswil
(Signed 6 years ago)


  “für manuela ernst”

Mari Soppela
Amsterdam, Documentary filmmaker
(Signed 6 years ago)


Thom Hoffman
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


F. Schönfeld
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


M. Sleijpen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Noël Loozen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jonathan Sachse Mikkelsen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Judith van der Velden
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


E. Lagard
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


K. Braunins
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Madeleine Malin
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Thierry Benoit
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Bart Groenendael
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Lidy Visser
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Sipke Huismans
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Matthias Tharang
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


David van der Lely
Amsterdam, signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


C. Heath
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jelle Bouwhuis / SMBA
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Hanneke van Limburg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Leo Oldersma
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Irene O'Callaghan
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Paul Marijnen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


stoya:
duesseldorf, artist
(Signed 6 years ago)


  “I think you should plant more roses instead of moving the academy”

Jacqueline Overberg:
Arnhem, beeldend kunstenaar & docent BK aan AKV / St. Joost
(Signed 6 years ago)


  “Onbegrijpelijk dat de directie van De Rietveld op zo'n idee komt, alsof het Rietveld gebouw niets met de identiteit van de Rietveldacademie te maken heeft.”

Klugt, van der:
Leiden, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Warning: Don't move!”

Arno van Roosmalen:
Den Haag, directeur Stroom Den Haag
(Signed 6 years ago)


  “Niet uit behoudzucht, maar met het oog op de toekomst.”

jos rietveld
valkenswaard, liefhebber
(Signed 6 years ago)


Gert Germeraad
Brösarp, Zweden, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Roos Schreuder
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Paulien Meijer
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Neli van der Sar
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Oscar Smit
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Hans van Lunteren
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Inge Paessens
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Palle Dirks
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Geeske Walsma
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Sylvia van Koningsbrugge
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marc Roigblesa
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Willie Degener
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Aimy Eyzenbach
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


A Ridder
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Eline Groeneweg
Amsterdam, student TXT department
(Signed 6 years ago)


Claudia Doms
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Rein Hazewinkel:
Amsterdam, filmer
(Signed 6 years ago)


  “Moet het dan de GAK academie worden? Ik hoop dat de Rietveld de Rietveld Academie blijft.”

Anna Wijmans
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Andrej Mrackovski
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jos Smokenburg
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Rennie Wijgergangs
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Nollie de Leeuw
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Elle Verhagen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Floor Kok
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Suze Ruyten
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jan Driessen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Anne van Balen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jan Muller / craftdesign.org
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Eveline Agema
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Inge Voskamp
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Chris Thiel
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Nanda Lauriks
Amsterdam, signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jaap Duin
Amsterdam, signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mia West
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


J. Berkers
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Bertus de Leeuw
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Che Eyzenbach
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Annet van Houw
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Tom Eyzenbach
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


C. Peeters
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


G.J. van Ham
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Loeke Groenendal
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marianne Kok
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mo Verlaan
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Belle van 't Hoff
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Simone van der Blom
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Bart de Leeuw
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Hans van Grasstek
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Mia Jankowicz
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marinus Tenk
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Jacco Vermeulen
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Doortje Kal
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marieke Klomp
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Olga Lohman
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Harry Savenije
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Marijke Savenije
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


D. Madjlessi
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


Karin Musch
signed at Rietveld Exhibition 1-5 juli
(Signed 6 years ago)


rob berkel:
tilburg, museumdirecteur
(Signed 6 years ago)


  “Riteveld moet in Rietveld blijven! Het gebouw is als academie ontworpen en is als zodaing een monument.”

Mascha van Lith
Amsterdam, beeldend kunstenaar ( oud- rietveld student)
(Signed 6 years ago)


Jean Cameron:
Amsterdam, illustrator, ontwerper en oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Natuurlijk moet de Rietveld in de Rietveld blijven! Dan maar minder studenten toelaten.....”

F.G.A. Looije
Haarlem, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Harry Barkema
(Signed 6 years ago)

Baukje Uilkema:
Uitgeest, coach
(Signed 6 years ago)


  “Ik onderschrijf volledig de petitie. Door de omgeving te veranderen haal je de basis uit de identiteit van de school en haar studenten! Om nog maar niet te spreken over de verbondenheid van de studenden met de naamgever en de architect. Blijf!”

Jasper Nijland
Amsterdam, Photography Department
(Signed 6 years ago)


FREDIE STEVENS
AMSTERDAM, ONTWERPER
(Signed 6 years ago)


Rolf Orthel:
Amsterdam, filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “de plek waar je werkt is van essentieel belang voor wat je doet. De Rietveld = vitaloiteit.”

Nandor:
Keszeg, ex student-BK
(Signed 6 years ago)


  “The torture of a small space can teach you how to deal with bigger space afterwards.”

Matthijs de Bruijne
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Bert Sissingh:
Rotterdam, oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Geen Stijl”

Rob
Deventer, photographer
(Signed 6 years ago)


goudswaard:
amsterdam, landschapsarchitect
(Signed 6 years ago)


  “vorm en functie zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, zeker bij dit gebouw”

w van twillert:
hoogland
(Signed 6 years ago)


  “Altijd maar die veranderingsdrift.Iets wat goed en oorspronkelijk is behoort men te koesteren. Maar de huidige leiding wilt, waarschijnlijk ook graag zelf met een bordje aan de wand van het nieuwe gebouw vereeuwigd worden.”

Gerline:
Amsterdam, Verpleegkundig Praktijkopleider
(Signed 6 years ago)


  “"Dit kan niet waar zijn!"”

J. van Limbeek
Amstelveen, Zelfstandig ondernemer
(Signed 6 years ago)


bart de hartog:
rotterdam, student bouwkunde
(Signed 6 years ago)


  “waarom mensen uit een plek halen waar ze het naar hun zin hebben?”

ingrid commandeur:
Rotterdam, redacteur Metropolis M
(Signed 6 years ago)


  “Ik ondersteun de bezwaren tegen de plannen van harte.”

elsa koopman:
utrecht, ontwerpster
(Signed 6 years ago)


  “de opleiding aan de rietveldacademie HOORT plaats te vInden in HET RIETVELDGEBOUW. Vanuit histirisch en emotioneel oogpunt onlosmakelijk aan elkaar verbonden!!!!”

Malou
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Gerrie Högemann:
Ouderkerk a/d Amstel, ex concierge
(Signed 6 years ago)


  “Rietveldacademie hoort gewoon in het Rietveld gebouw, anders is het geen Rietveld Meer!!!!”

elina nikkanen
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


mathieu derckx:
amsterdam, landschapsarchitect
(Signed 6 years ago)


  “het gebouw en de kunstacademie zijn één uniek geheel; een jong en springlevend erfgoed”

Ann Kelland:
Santpoort, Painter/ Literary translator
(Signed 6 years ago)


  “I'm an old Rietveld graduate (1978-83) & I still have a recurrent dream about that amazing, infuriating, wonderful building - I've been painting in one of Rik van Benthem's classes (odd in itself as he taught sculpture!) and I can't find the exit - so wander, fascinated, through never-ending, paint-smeared, untidy corridors like some sort of arty-Alice! The building houses the sweat and the souls of many, many generations of inspired & inspiring, loony & infuriating students and staff - youngsters from all over the world still clamour to enroll... never, ever give it up! How much more of the 'hoofdstad's' creative heritage has to be sacrificed - there's no Stedelijk, no Rijks either, most Internationally important exhibitions pass Amsterdam by nowadays, something which will take years to rebuild ..and now they want to annihilate the Rietveld Academy too. No more Rietveld? Unthinkable. An academy is much, much more than its bricks & morter.”

drs.A.Heijn:
amsterdam, coach
(Signed 6 years ago)


  “de Rietveld zit op unieke plek enhoeft voor mij niet verder te groeien.het gak gebouw is geen kunstenaars in spe plek...”

Henk Vermaat:
Amsterdam, business development manager
(Signed 6 years ago)


  “Wat is dit voor kunst academie die gebouwen ontworpen toparchitecten wil wegdoen als een oude jas. Wat wordt er geleerd over 'respect voor het ontwerp'. Kennelijk is het allemaal niets waard en zijn de kunsten voor de directie gebakken lucht.”

Ruud Peeters
Antwerpen, Ingenieur
(Signed 6 years ago)


R.Swart:
Amsterdam, Ontwerper, ex rietveld en sandberg
(Signed 6 years ago)


  “ego trip part 2 or 3 or...i lost count. Rietveld moet Rietveld blijven! Naar het GAK kunnen we altijd nog als we groot zijn...”

E Rabelink
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


marianne theunissen:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Mij lijkt één groot gebouw, waar en Rietveld en Sandberg in kunnen huizen, fantastisch. Ik probeerde inzicht te krijgen in de plannen, maar de informatie die ik krijg is zo tegenstrijdig dat ik toch moet ondertekenen.”

Sieger:
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “zonde dat hier zoveel moeite in moet worden gestoken.”

fam. werkhoven
bilthoven, kunstenaars
(Signed 6 years ago)


Lia Bruyn:
Amersfoort, auteur
(Signed 6 years ago)


  “Aan het ontwerp van dit gebouw ligt een grote geest ten grondslag. Zoiets zie je, zoiets voel je. Dit gebouw en zijn historie zijn erfgoed van cultuurminnend Nederland. Een voorbeeld voor toekomstige grote geesten. Laat de academie daarom daar blijven.”

Cary Markerink:
Amsterdam, ex-Rietveld
(Signed 6 years ago)


  “TIJMEN the king said: I have a dream: shall we leave it there...”

ipek:
istanbul, student
(Signed 6 years ago)


  “we want rietveld 4ever and ever !”

suzanne gazendam
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Johan Rompelberg:
Amsterdam, sound engineer
(Signed 6 years ago)


  “Ik onderschrijf de mening van velen hier, en sluit me aan bij deze eerdere reactie; “Verhuis niet, maar wees intelligent. Maak een onderwijsvisie die het erfgoed eert, de ingredienten van de geschiedenis op een waardevolle manier gebruikt, dit tijdperk reflecteert, het talent ontwikkelt zoals Rietveld dat altijd heeft gedaan. Verhuizen is verspilling van teveel om op te noemen en niet verantwoord in deze tijden waarin iedereen het heeft over sustainability en creatief ondernemerschap.” Nannet van der Kleijn”

Rieneke van den Broek:
Amsterdam, secretaresse
(Signed 6 years ago)


  “De rietveld raakt haar eigen indentiteit kwijt als ze gaan verhuizen naar het GAK waar ook nog andere bedrijven worden gehuisvest. Daarnaast staat het gebouw vlak naast de A10 wat zeer ongezond is. (ik heb er zelf vlak naast gewoond dus spreek uit ervaring) Met wat meer tijd nemen voor deze belangrijke beslissing zou er toch een andere oplossing kunnen worden gevonden voor het ruimte probleem.”

vera
correll, designer
(Signed 6 years ago)


Mariëtte Ciggaar:
Amsterdam, regisseur/schrijver
(Signed 6 years ago)


  “Het is bijna schandalig dat deze petitie nog moet worden uitgelegd ook. ik sluit me aan bij de rest!”

Patrick Doan
Amsterdam, Graphic designer and teacher
(Signed 6 years ago)


Coks Donders
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Ellen Roos:
Amstelveen, Beeldhouwer
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw moet er blijven!!!!!!!”

Marije
Parijs, voormalig Amsterdam
(Signed 6 years ago)


HenkJan van Vliet:
Amsterdam, kunstliefhebber
(Signed 6 years ago)


  “verhuizing naar het GAK zou het dieptepunt van bureaucratisering zijn van het kunstonderwijs in Nederland.”

Lucie van der Zijde
Amersfoort, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mirja de Vries:
Amsterdam, fotografe/ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Hoewel ik ,oud studente niet echt fan was van het gebouw vind ik wel dat de academie daar moet blijven...”

Alex Perryman
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Ramon Coelho:
Amsterdam, Video editor
(Signed 6 years ago)


  “Begin jaren '80 was ik Rietveld student, het lichte gebouw met hoge ruimtes heeft een historische waarde maar is ook veel inspirerender dan (ex)kantoor ruimtes. De huidige behuizing van het Sandberg klopt derhalve ook niet.”

Louisa Degener
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Merel Buijs
Nijmegen
(Signed 6 years ago)


Michiel van Bijlevelt
Amsterdam, interieur architect/decorontwerper
(Signed 6 years ago)


simon mcqueen:
london formerly amsterdam, creative director
(Signed 6 years ago)


  “this building is part of the creative heritage that makes amsterdam such a great city and international hub of design and the arts. reason enough not to mess with it.”

Ruud:
Kuipers, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Gaat Rietveld naar kantoor?”

Carina Hesper:
Rotterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “ik weet ervaring hoe belangrijk een licht en pettige sfeer zijn voor kunstonderwijs, en ben dan ook nogsteeds dankbaar dat ik in een Rietveld gebouw (te Arnhem) mijn studie heb kunnen afronden!”

Jørn Kost:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Ga niet nog dichterbij dan voorheen bij de A-10 zitten in een gebouw waar nog meer luchtverontreiniging is! Zelf heb ik enkele jaren in het bruggebouw er naast gewerkt. Ik weet waar ik over praat. Dus niet doen! Airco's, op zich zijn al vervelend, maar de filters worden zelden regelmatig schoongemaakt i.v.m. de kosten, maar dat merk je (te) later pas.”

Gabrielle
Zaandam
(Signed 6 years ago)


J.W. Pepping
Alkmaar, bureaumanager
(Signed 6 years ago)


Michiel Meurs:
Utrecht, ontwerper, docent
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld = Rietveld !!”

Matthijs van Cruijsen (INA-MATT)
Pingjum, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Martine A-S:
Amsterdam, Kok/fotograaf/vormgever
(Signed 6 years ago)


  “Stel je voor, zeg”

Frans
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Anneke Rademaker:
Amersfoort, Ondernemer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld academie moet thuis blijven. Punt uit.”

dick simonis:
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Wat een gebrek aan creativief bestuur, historisch besef en gevoel voor kwaliteit.”

Ton van Rutten:
Sint Maarten, architect
(Signed 6 years ago)


  “De enige plek voor de Rietveld Academie is de Rietveld Academie! Een prachtig icoon!”

Ine Koopman
Heiloo
(Signed 6 years ago)


erik van wel
haarlem, architect
(Signed 6 years ago)


Thijs van Galen
Alkmaar, Student
(Signed 6 years ago)


MIchel Lotze
Amsterdam, Systeembeheerder
(Signed 6 years ago)


m bekkers:
terneuzen
(Signed 6 years ago)


  “Jammer zo'n mooi gebouw met z'on mooie geschiedenis, dat moet toch bewaard blijven. Zoveel herinneringen ook voor zoveel mensen.”

Rob Goudsblom
Alkmaar, tekenaar
(Signed 6 years ago)


nieko henneman
alkmaar, projectmanager
(Signed 6 years ago)


nieko henneman
alkmaar, projectmanager
(Signed 6 years ago)


Geerke Jansen Venneboer
Amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


anne hoekstra
haarlem, architect
(Signed 6 years ago)


rob de vries:
alkmaar, architect
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld academie niet in de Rietveld academie?”

Rob Spaansen
Alkmaar, projectmanager
(Signed 6 years ago)


Ines Berghorn
Trier, student Fh Trier
(Signed 6 years ago)


Miguel Brugman
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Natascha Zaludova
amstelveen, kunstenaar docente
(Signed 6 years ago)


Daniela:
Rome, office worker
(Signed 6 years ago)


  “I don't know much about this building, but I know this place is important for a friend of mine, and I believe she can't be wrong.”

Duco V:
Den Haag, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “niet doen. gewoon in het rietveld gebouw blijven als academie punt”

Lyske Gais
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Joseph.Ine:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “I start mijn study in the Rietveld this september. I've fallen in love for this place and I really don't want to another building !!!!!!!!!!”

Paul Lemmens:
Nuth, Laborant
(Signed 6 years ago)


  “rietveld is onlosmakelijk verbonden aan het rietveld-gebouw.”

Ka Yuk Tong
Den Haag, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Eva Vroom:
Amsterdam, Redacteur
(Signed 6 years ago)


  “Groter is niet automatisch beter, zeker niet als het om onderwijs gaat. Bovendien is de omgeving waarin je werkt bepalend voor wat je maakt: ik huiver nu al als ik denk aan de 'output' van het voormalig GAK-gebouw...”

Feike
Groningen, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Hector Lasso:
Strasbourg, France, Jeweller
(Signed 6 years ago)


  “D'abord, en respect de ma mémoire de Rietveld ce bâtiment devrait continuer à être une école d'art. Ensuite, avoir un plus grand nombre d'étudiants ne va pas augmenter forcement la qualité de l'enseignement. Bon courage !”

Sean Hannan:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Dit IS toch de Rietveld Academie? (Ik zou hier op kunnen houden) Ik ben huidig eindexamen student en heel bewust heb ik DOOR alle grootschalige gebreken van zowel het gebouw als de locatie gekozen om in het Rietveld gebouw te blijven en niet te verhuizen naar het GAK-gebouw. Ik snap overigens ook niet waarom de hele uitbreiding naar 1000 studenten nodig is, ik kan alleen maar hopen dat de zaken gecompliceerder liggen dan ik kan begrijpen maar naar mijn eigen ervaring is meer studenten alleen maar meer ellende en minder kwaliteit in de lessen. Ik teken deze petitie omdat ik kwaliteit van de lessen wil zien i.p.v. kwantiteit in de portefeuille van de school!”

Natascha Drabbe
Amsterdam, Architectuurhistoricus
(Signed 6 years ago)


Noor van Spaendonck
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Gael Paccard
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


liesbeth bik:
rotterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “vertegenwoordigers van ons werkveld hebben, vaak in samenwerking met politici en projectontwikkelaars, erg vaak de onverkwikkelijke neiging om dat wat meer dan goed functioneert, en dat wat bij voorkeur bijzonder is, om zeep te helpen onder de dwangmatigheid van hun eigen grootheidswaan. kan er bij de verantwoordelijken een moment van inzicht komen, en een erkenning in de vorm van: "ik heb mij vergist, misschien moeten we het maar niet doen?"”

Zosia Escobar
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


joost
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


gordon
blaricum, artiest
(Signed 6 years ago)


Joey van der Kaay:
Almere, Student
(Signed 6 years ago)


  “I don't need a restaurant and no cinema, i need a good atmosphere.”

Liesbeth Soeterbroek
Den Haag, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Lukas :
Amsterdam, Webdesginer
(Signed 6 years ago)


  “Creation starts with birth of energy the energy takes form and creates so do we”

Bo des Bouvrie
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


elza
amsterdam, art director
(Signed 6 years ago)


Winnie
Rotterdam, Model
(Signed 6 years ago)


Aicha Visser:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Wat een nonsens!!”

Mariska van der Burgt:
Amsterdam, initiator stichting Zetel
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw is letterlijk en figuurlijk de ruggengraat van de academie. Het pantheon van zijn tijd, bewust ontworpen in al hun wijsheid door onze voorvaderen, een bron van onuitputtelijke energie die met zorg en liefde zijn studenten voed en keer op keer hun culturele honger weet te stillen. Ook deze storm zal de bron niet doen droogleggen, integendeel......”

sylvain
design grafik, study
(Signed 6 years ago)


Geoffrey Gray
Seattle, WA, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


Nicolaas Koppen:
frankrijk, kunst toerisme
(Signed 6 years ago)


  “Als oud-student van de Rietveld vindt het idée om het huidige gebouw te verlaten onaanvaardbaar. Onderzoek naar de qualiteit van het kustonderwijs is wel erg zinnig.”

Anna Orlikowska
Warsaw, student
(Signed 6 years ago)


gervasoni
brussel, student
(Signed 6 years ago)


Esa Laaksonen
Helsinki, Finland, architect
(Signed 6 years ago)


Jiyoun lee :
Berlin , Student
(Signed 6 years ago)


  “Hope to protect the academy!!”

Marco Stout:
Rotterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “Why?”

Noah Venezia:
New York, Designer
(Signed 6 years ago)


  “A remarkable space.”

Tad Kimball
New York, NY, Designer
(Signed 6 years ago)


William Hayden:
New York, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


  “An amazing building that should always be inhabited by a positive educational energy.”

Ekaterina G.
Münster, student economie/kunstgeschiedenis
(Signed 6 years ago)


Martine van Loon
Amsterdam, oud student architectonisch
(Signed 6 years ago)


Joan Fabian:
San Antonio, TX USA Artist in REsidency in Rotterdam, Fulbright Artist/Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Artists need a place to create, think and make the world a better place. This place is most needed in big cities with very tall buildings.”

Bo Groeneveldt
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Iva Gration
Amsterdam, Stagiaire Huize Frankendael
(Signed 6 years ago)


Hans Paulussen:
Maastricht
(Signed 6 years ago)


  “Anneke Bierenbroodspot heeft het treffend verwoord.”

maria blaisse:
amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


  “In1967 kwam ik voor mijn eindexamen jaar in de nieuwe Rietveld academie. Heb daar later 17 jaar lesgegeven op de afdeling textiel. In 2004 heb ik de zorgvuldige verbouwing in de geest van Gerrit Rietveld gezien, en de nieuwbouw. Ik vind het onvoorstelbaar en ontoelaatbaar dat zo'n bijzonder authentiek gebouw zomaar een andere functie zou krijgen. Het behoort zo wie zo gekoppeld te blijven als cultureel erfgoed aan de Gerrit Rietveld Akademie.”

Rob Slooten:
Heemstede, oud-docent GRA
(Signed 6 years ago)


  “Dit mag niet doorgaan ! Het Rietveldgebouw is voor Rietvelders. Het GAK-gebouw heeft Geen Academisch Karakter !”

branimir medic
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


jeroen sikkema:
Hoofddorp, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


  “hoe verzinnen ze het.”

jaap woudstra:
lelystad, civiel ir.
(Signed 6 years ago)


  “in dit gebouw leerde ik de subtiliteit van het bouwen van Rietveld kennen tijdens een eindexamenexpositie. Het is zo'n ervaring die je vast houdt en je blik voor altijd beínvloed. Mijnsinziens heeft zo'n ruimtelijke omgeving grote uitwerking op het denken van de onwerper.”

Trude Hooykaas:
Amsterdam, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “het is van het allergrootste belang dat studenten aan kunstopleidingen worden doordrenkt van de kunsten waarvan de architectuur van het gebouw een intens onderdeel is. beleving daarvan, intuïtief of direct is sterk vormend. het gebouw van rietveld dicteert ruimte en vrijheid, eerste beginsel van de kunstenaar. dit gebouw past als een handschoen om haar functie. aanpassing aan veranderende eisen vereist creativiteit i.p.v. vluchtgedrag.”

geert de bont :
amsterdam, huisarts
(Signed 6 years ago)


  “Het verlies is te groot.Alsof je een rembrand weggeeft omdat de waan van de dag even een andere smaak dicteert”

Heimir Bjorgulfsson
Los Angeles, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


dorien lathouwers
amsterdam, consultant
(Signed 6 years ago)


Martin Zebracki:
Utrecht, PhD Researcher in Art in Public Space, Utrecht University
(Signed 6 years ago)


  “The historic Rietveld building embodies Gerrit Rietveld Academy; hence disembodying this building is a needless exercise.”

Daphna Brekveld
Amsterdam, deelraadslid VOZ Stadsdeel Oud- Zuid, lid werkgroep Amsterdam Partij voor de Dieren
(Signed 6 years ago)


Goen Law
Amsterdam, Ex student afd. architectonische vormgeving 1982
(Signed 6 years ago)


M.R. WIX
Amsterdam, DJ, Creative Director &PLUS
(Signed 6 years ago)


Robert Bijl
Amsterdam, Student Academie van Bouwkunst
(Signed 6 years ago)


Victor le Noble:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “eeuwig zonde!”

Leo Schrader
Amsterdam, binnenhuisarchitect
(Signed 6 years ago)


Mieke-Ann
Artist
(Signed 6 years ago)


Guillaume Schmidt:
Amsterdam, Creative Director Patta
(Signed 6 years ago)


  “Dit laat maar eens te meer zien hoe er in de stad amsterdam en in Nederland wordt omgesprongen met cultureel erfgoed.Dit moet niet kunnen...korte termijn visie....we gaan voor lange termijn.Hou de naam Rietveld hoog zodat het wat blijft betekenen...het hoeft om deze reden dus niet altijd groter...maar het kan zeker altijd beter...”

trudi van greevenbroek:
amsterdam, oud-docent m.o.
(Signed 6 years ago)


  “laat dit mooie instituut niet verloren gaan in een dode bunker”

Jane Bemont
Amsterdam, translator
(Signed 6 years ago)


Linda Gildberg:
Copenhagen, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “I found the architecture of the Rietveld building to be condcive to the creative atmosphere of the Rietveld study environment. I hope you will keep it... Former student -L”

Ruben Bellinkx
Brussel, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Claire Carrion
Amsterdam, Vertaalster
(Signed 6 years ago)


Erik wäppling
Stockholm, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Nannet van der Kleijn:
Amsterdam, Creatief Directeur AMFI-Amsterdam Fashion Institute
(Signed 6 years ago)


  “Verhuis niet, maar wees intelligent. Maak een onderwijsvisie die het erfgoed eert, de ingredienten van de geschiedenis op een waardevolle manier gebruikt, dit tijdperk reflecteert, het talent ontwikkelt zoals Rietveld dat altijd heeft gedaan. Verhuizen is verspilling van teveel om op te noemen en niet verantwoord in deze tijden waarin iedereen het heeft over sustainability en creatief ondernemerschap.”

Melanie Bonajo:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “PUNTEN TER DISCUSSIE WAAR IK HET MEE EENS BEN: 2 3 4 5 6 7”

Frank Noorland
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Bert hermans
Amsterdam, Interactief ontwerper
(Signed 6 years ago)


joshua reinstein
chicago, student
(Signed 6 years ago)


Raul Melo
Amsterdam, Schilder
(Signed 6 years ago)


felicity provan
amsterdam, musician
(Signed 6 years ago)


Tscholl Jacqueline
Winterthur/Switzerland
(Signed 6 years ago)


lotte stuart
amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Gerard Stigter:
Amsterdam , schrijver
(Signed 6 years ago)


  “behouden”

Katja Hogenboom
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Roemer van Toorn:
Amsterdam, Hoofd Theorie Berlage Instituut Rotterdam, architect, criticus en fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “De academie in Arnhem begreep dat je de ideeen van Rietveld niet hoeft te verkwanselen als uitbreiding noodzakelijk is.”

Yannis Kyriakides
Amsterdam, Componist - Docent Konklijk Conservatorium
(Signed 6 years ago)


cees de boer
amsterdam, publicist
(Signed 6 years ago)


Louis:
Philadelphia, Web Desiger
(Signed 6 years ago)


  “That's a gorgeous building. I doubt the new digs can compare.”

Quirin Jacques
Amsterdam, Econoom
(Signed 6 years ago)


Christina Della Giustina
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Parijs:
Delft, Europees ambtenaar
(Signed 6 years ago)


  “Waarom het GAK niet aankopen als extra ruimte voor het Rietveld? Ik ben ervan overtuigd dat je de verschillende opleidingen makkelijk over 2 gebouwen kan spreiden zonder dat dit enige hinder meebrengt voor docenten en studenten.”

Ellis Woodman
London, architecture critic
(Signed 6 years ago)


Joost Zwagerman
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Joop Haring
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Michiel Huijsman
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Rob ter Haar
Amsterdam/Aruba, interaction designer
(Signed 6 years ago)


Colin Bergh
Toronto, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Hanneke de Feijter
Toronto/Amsterdam, Audio-visual artist
(Signed 6 years ago)


Karel Goudsblom
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Bennink:
de Rijp, drummer, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “na leerling aan de g, mesustraat geslaagd in i964 deel ik mede dat ik zwaar tegen uw plan ben dit is kwantiteit ipv kwaliteit.”

Justin Bennett
Den Haag, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Dana Lixenberg
New York/Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


ronald bos:
amsterdam, creative director Compass Point
(Signed 6 years ago)


  “Beste Rietvelders, ik ruik handjeklap en een directie en een stadsdeelbestuur die zich dolgraag willen profileren. Alleen doe je dat niet over de ruggen van je medewerkers en leerlingen en zonder de MR te raadplegen. Op zich kan verhuizen kansen bieden (want geef toe, de huidige locatie is op zijn zachts gezegd krap...), maar dan wel met een stevige garantie op behoud van het Rietveld gebouw. Kortom, de directie verdiend een dikke onvoldoende: terug aan tafel en niet alleen praten, maar ook luisteren!”

Beth Gooch
London, PR
(Signed 6 years ago)


Roos Aldershoff
Amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


Mili Romano
Bologna (Italy), Artist, curator and professor Accademia Belle Arti Bologna
(Signed 6 years ago)


David Pope
Dublin, Designer
(Signed 6 years ago)


Martin Jordan
Berlin, Germany, Design student
(Signed 6 years ago)


Elsje Bos
Weesp, oud student binnenhuis
(Signed 6 years ago)


Pim Zwaan
Victoria, Kameroen, Ingenieur
(Signed 6 years ago)


Benoit Goupy
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


eicchenberg
bloomfield hills, professor/artist
(Signed 6 years ago)


Jaco Burger:
Potchefstroom, South Africa, Grapic Design Student
(Signed 6 years ago)


  “I hope you can keep the building as it will be ridiculous if one of the best design schools gets kicked out because a private school is in need of a building.”

Jasper van Orden
Rotterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Tim Mintiens:
Amsterdam, Lichtkijker
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld past niet in het Gak-gebouw. Je eet ook geen haring met slagroom.”

James Broad:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “The idea of this building being used for anything other than art education is simply awful”

borinka
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Mark Balson
Toronto, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Francisca Hoek
Almere, moeder van Sam de Groot
(Signed 6 years ago)


Saskia Lenartz:
Amsterdam, Leerkracht
(Signed 6 years ago)


  “Je kunt hier beter spreken van een reorganisatie bij het managment om zo om te gaan met de belangen van kunst en mensen. Veel beter is het om te kijken naar een efficienter gebruik van de ruimte en verschillende liocaties in de stad te hebben. verspreid de rietveldgedachte door de stad. zorg voor meer openheid en minder arrogantie en maak het voor studentewn een waar avontuur met veel uitdaging en kwaliteit staat voorop. Tuurlijk willen veel studenten studeren en waar is de ruimte? Maak ook eens ruimte in je hoofd en kijk naar wat echt belangrijk is dan alleen maar geld.”

Jessica Dikmoet:
Amsterdam, journalist
(Signed 6 years ago)


  “Onbegrijpelijk dat direct na een kostbare nieuwbouw en vebouwing het gebouw nu al niet meer voldoet. Wat gaan de verhuizing en de aanpassingen van het Gakgebouw ons - de gemeenschap -nu weer onnodig kosten? In deze tijd van economische crisis en bezuiningingen - vooral in de kunstensector - lijkt de verhuizing naar het GAKgebouw mij een niet te verantwoorde beslissing. Uitbreiding van het bestaande ligt meer voor de hand, ook emotioneel historisch. De Rietveld hoort in een Rietveldgebouw!”

Filipe Ferreira
Porto, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Guido Zijlstra
Amsterdam, Juridisch adviseur
(Signed 6 years ago)


Lisette van Baars
Amsterdam, houtrestaurator
(Signed 6 years ago)


Kirill Blagodatskikh
Moscow, grafic designer
(Signed 6 years ago)


Miranda Zuurbier
Castricum, Musicus
(Signed 6 years ago)


Joseph Carter:
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “STOP THIS MADNESS.”

Riny Blaisse:
Amsterdam, Schilder
(Signed 6 years ago)


  “Hoe komen ze erbij !!!”

Doeke Wartena:
Arnhem, student
(Signed 6 years ago)


  “dit gebouw is een stukje geschiedenis, je moet de geschiedenis niet uitwissen.”

claudio
venice, artist
(Signed 6 years ago)


Dr. Azra Charbonnier
Berlin/ Germany, Art Historian
(Signed 6 years ago)


Simone Keijzer
Aldershot, England, artist
(Signed 6 years ago)


Skafte Aymo-Boot
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Heimo Zobernig
Vienna, Artist
(Signed 6 years ago)


Victoria Anastasyadis:
Amsterdam, Conservator in opleiding
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld is geen Rietveld zonder Rietveld...”

krisztina de chatel:
Amsterdam, choreografe
(Signed 6 years ago)


  “Bij een unieke opleiding hoort een uniek gebouw,dat studenten en docenten inspireert.Het huidige gebouw ademt kunstzinnigheid uit,in alle hoeken en gate;zo heb ik ook ervaren tijdens mijn gastdocentschap aan de Rietveld.Verhuizing naar zo'n ziellos GAK-gebouw:waanzinnig!Studenten op één plek laten wonen en studeren:dat leidt tot een naar binnen gerichte blik terwjl de maatschappij juist een belangrijke voedingsbodem is voor kunstvakonderwijs.Al met al een idioot plan dus.”

Sabien de Kleijn:
Amsterdam, architect/voormalig docent
(Signed 6 years ago)


  “De allerbeste leermeester "ooit"is dit Rietveldacademiegebouw..”

Ab van Hanegem
Amsterdam, Berlijn, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Ernst Bernson:
Pingjum (Friesland), Ontwerper/LOKAALWERK
(Signed 6 years ago)


  “Kunstonderwijs werkt naar mijn mening krachtig in een omgeving, waar het gevoel voor licht en ruimte optimaal is, daarvoor is het ook speciaal ontworpen en bovendien ligt het redelijk aan het hart van een stad. Studie en creativiteit gaan in dit historische monument hand in hand”

Carolyn Strauss:
Amsterdam, Director, slowLab
(Signed 6 years ago)


  “The context of art and design education is important.”

edward van altena:
amsterdam, meubelmaker
(Signed 6 years ago)


  “rietveld hoort bij rietveld , dus geen gedonder verder.”

Issa V:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind het een schande.. zowel de gemeente Amsterdam als directie van de Rietveld zijn hier op een zeer verkeerde manier bezig. Er ontstaat een plan...zo kan je het niet eens noemen en een miljoenen pand die de gemeente aan de straatstenen niet kwijt kan moet ineens alle problemen van de rietveld oplossen. Hoezo problemen? zij hebben toch niet eens zolang geleden een miljoenen pand bijgebouwd en het echte Rietveld pand gerenoveerd? Normaal in de politiek wordt eerst nagegaan waarom er miljoenen (belastinggeld) verspild is aan een gebouw die niet eens 4 jaar na dato .. niet meer voldoet aan de eisen (zeggen ze)..wie is daar verantwoordelijk voor? ga dat maar eerst uitzoeken voor je je nek weer uitsteekt.”

Lara Week
Middelburg, Student
(Signed 6 years ago)


Berend Strik:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Momenteel zijn zoveel culturele instellingen of gesloten of in verhandelingen dat Amsterdam geen gezicht meer heeft.Wie is er eigenlijk verantwoordelijk?”

paul meisen
den bosch, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


Arthur van 't Hoog
Groningen, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jan van Erven Dorens:
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “Blijf zitten in dit prachtige gebouw! En van schaalvergroting zal de academie zeker niet beter worden.”

Wouter Kalis
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Matijs.menke:
Amsterdam, Uitvoerder
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoord bij Rietveld”

Renier Kampman:
Amsterdam, Uitvoerder
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Ga Nergens Heen!!!”

petra blaisse:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Niet doen. Eens op alle punten, inclusief alle geciteerde commentaren. In het huidige Amsterdam, waarin vrijwel alle bestuurlijke beslissingen over de stad en haar culturele gebouwen, instituten en initiatieven alleen nog maar verbijstering, woede en plaatsvervangende schaamte bij ons teweegbrengen, is dit plan wel het ultieme bewijs van de totale uitverkoop van de stad Amsterdam! Schandalig en kortzichtig, kortom. Deze petitie zou het begin moeten zijn en onderdeel moeten gaan vormen van een veel grotere en fellere discussie over het cultuur-, architectuur- en kunstbeleid in Amsterdam!”

Jeroen van der Heijden
Amsterdam, Back Office Manager Access Solutions
(Signed 6 years ago)


Rabia
Amsterdam, Design
(Signed 6 years ago)


Loes Gieles:
Amsterdam, Office Manager
(Signed 6 years ago)


  “Een heel slecht plan!”

Selina Bütler
Zürich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


martha rosler:
brooklyn, New York, artist, professor of art
(Signed 6 years ago)


  “to move the Rietveld Academy from the Rietveld Building for the sake of unclear goals, and using murky procedures, at best seems precipitous and very unwise.”

José:
Haarlem
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Academie hoort maar op 1 plek, in het Rietveld gebouw!!”

lydia Sillem:
amsterdam, mimespeler en docent
(Signed 6 years ago)


  “de Rietveldt academie hoort nergens anders gehuisvest dan in dit Gerrit Rietveldt pand.”

Olivier Huz
Lyon, France, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


suzanne van eijk
amsterdam
(Signed 6 years ago)


mark bakema
hoofddorp, student architektuur
(Signed 6 years ago)


Jeroen Werner
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Lia Kroon
Roderwolde, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Janneke Bierman
's-Hertogenbosch, architect
(Signed 6 years ago)


Denise:
Berlijn, studente
(Signed 6 years ago)


  “het is een studente gebouw”

Sara Conen:
Amsterdam, student TXT
(Signed 6 years ago)


  “To move the Rietveld Academy out of the Rietveld building is an incredible bad idea! To keep the name without the building is an affront to Gerrit Rietveld himself! When it is really only about a space problem, it can be solved in satellite ateliers somewhere in the city. ... and by the way, to compare Bos en Lommer with Berlin Kreuzberg, what was written in the niewsbrief no. 10 extra, is a really a cheap teaser!”

Dr. Kilger Fritz
D 82266 Inning/Ammersee, Pharmasist
(Signed 6 years ago)


Bianka Kilger
D 82266 Inning/Ammersee, Teacher
(Signed 6 years ago)


Motti Petzoldt:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Ik ken beide gebouwen uitgebreid en kan alleen maar zeggen dat het verhuizen naar het oude GAK-gebouw de misser van de eeuw is!”

Rob Carter:
USA, Professor
(Signed 6 years ago)


  “One more thing: the Rietveld Academie is an historical treasure for Holland and all other countries. It is a landmark building designated as an art and design teaching and learning facility. Economic decisions based on expedient solutions are culturally and morally uninformed.”

Rob Carter:
USA, Professor
(Signed 6 years ago)


  “The plan to move the Rietveld Academy is wrong in every respect. It is unfortunate, no unforgiveable, that Rietveld administrators and government officials do not have the intelligence and foresight to understand the important legacy of this institution. No other building (or environment) will be an adequate substitute. The idea is an insult to Gerrit Rietveld himself, and a disgrace to the entire country of the Netherlands. Gerrit Rietveld designed the building for the purpose of teaching and practicing design! There can be no substitute! If you possess a cent of respect, intelligence, courage, and foresight, please reconsider these ill-made plans! Keep the Rietveld Academy where it is. It is a world force in art and design. Respectfully, Rob Carter, Professor Department of Graphic Design Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia USA”

Natacha-E Vairo
Victoria, Canada, designer, class of 2003 (Sandberg Instituut)
(Signed 6 years ago)


Rosalinde Overvliet:
Haarlemmermeer
(Signed 6 years ago)


  “Geen betere plek voor GRA onderwijs dan dit gebouw van Rietveld. Ik vind geen enkele motivatie gerechtvaardigd om dit pand te verlaten, zeker niet voor een lelijk voormalig GAK kantoorpand. De GRA en het Rietveld gebouw zijn onlosmakelijk verbonden.”

hej.brink:
drachten, anesthesioloog
(Signed 6 years ago)


  “het is een schande dat dit gebouw gesloopt wordt!”

Karola Veldkamp:
Heemstede, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Wat een achteruitgang!”

Remon Huijts
Amsterdam, Student Vrije Universiteit
(Signed 6 years ago)


nana jovanovic
amsterdam, student muziektherapie
(Signed 6 years ago)


Egmond Petzoldt:
Rotterdam, coach, therapeut
(Signed 6 years ago)


  “Ruimte is belangrijk, een specifieke ruimte is belangrijk. De heer valt nu eenmaal beter te loven in een kathedraal dan in een loods voor oud metaal en de ontboezemingen in een bruin cafe zijn van een ander formaat dan die in de snackbar en dat is geen zuiver 'funktionele' kwestie. Ruimte is specifiek en de ene ruimte kan niet voortbrengen noch herbergen wat de andere ruimte kan, in die zin is de ruimte de baarmoeder, de ontvangende en manifesterende kracht en zonder haar is er ... niets, behalve ideen inspiratie en plannen, naarstig op zoek naar de juiste ruimte om tot uitdrukking te kunnen komen. Daarom lopen sommige restaurants wel en andere niet terwijl ze evenveel of even weinig sterren hebben, gaat iedere zaak failliet in dat ene winkelpand en voelt dat museum zo heerlijk en komt alle kunst daar tot zijn recht. Ruimte en inspiratie zijn tot elkaar veroordeeld, iedere chinees zal je dat kunnen uitleggen aan de hand van hun oude feng shui inzichten. Geen achterhaalde romantiek maar harde realiteit, zoals vele uitbaters tot hun schade hebben moeten ontdekken. Met de Rietveld academie is het niet anders, de geest en het hart van die academie wonen in dat schitterende gebouw in zuid, broeinest van kreativiteit. Geest en hart kan je niet zomaar naar een ander lichaam transplanteren dat daar niet voor bedoeld is, het zou onherroepelijk uitdraaien op operatie geslaagd patient overleden. Als oud Rietveld student zou mij dat zeer aan het hart gaan.”

Søren Wibroe
Eindhoven
(Signed 6 years ago)


lidewij merckx:
amsterdam, modestylist
(Signed 6 years ago)


  “kan gewoon niet.”

Ben Wellerdieck
Amsterdam, Architekt
(Signed 6 years ago)


yukie hashimoto
bruxelles
(Signed 6 years ago)


Moritz Kung:
Brussel, hoofd tentoonstellingen, deSingel, internattionale kunst campus, Antwerpen
(Signed 6 years ago)


  “The difference between ordinary and extraordinary lies in that little something extra.”

Teske Clijsen
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Simon Baier:
Basel, Art Historian
(Signed 6 years ago)


  “stay inside”

Yasmil Raymond:
Minneapolis, Curator, Walker Art Center
(Signed 6 years ago)


  “NOT A GOOD IDEA, this is the problem with art schools in the U.S. Don't make the same mistake, please.”

Eva Sarnowski
Munich, foreign correspodent
(Signed 6 years ago)


Anthony Sheret
Brighton, Design
(Signed 6 years ago)


Loes van Oort
Maastricht, NAiM/Bureau Europa
(Signed 6 years ago)


Denny Karakusevic:
Amsterdam, jurist
(Signed 6 years ago)


  “Succes met protesteren ! Het is doodzonde van zo'n mooi gebouw.”

Frans van Burkom:
Amsterdam, kunsthistoricus/adviseur
(Signed 6 years ago)


  “Je eigen moeder verkopen en meteen ook het kind met het badwater weggegooid. Kan het nòg Nederlandser? Wat een treurig gebrek aan visie op cultuur en onderwijs. Planningsvetzucht. Niks tegen Merkelbach, maar een Rietveld was hij niet en wat een beschamend idee om toekomstige kunstenaars onder te willen brengen in een gebouw dat ontworpen werd voor het onderbrengen van boekhouders. Form follows Function en Amsterdam wordt weer eens de culturele risée van Europa. Niet laten gebeuren!”

gerrit Jn Vos:
Rotterdam, head of fashion WDKA
(Signed 6 years ago)


  “alles van waarde is weerloos”

David Veldhoen
Amsterdam, Beeldend kunstenaar, adviseur, coach
(Signed 6 years ago)


Dries:
Eindhoven, Theater directeur/ projectleider Stg Rietveld & Ruys
(Signed 6 years ago)


  “Dat er in een creatief centrum geen creatieve oplossing gevonden kan worden, voor een eenvoudig probleem, treurig.”

David Kulen:
Amersfoort, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Dit plan zal nooit draagvlak mogen genieten van elk nuchter mens. Een uitbreiding op de academie kan ook op andere manieren.”

Patrick Kruithof
Rotterdam, Explorer • Designer • Writer
(Signed 6 years ago)


Yvonne Langenberg
Amsterdam, Uitgever/Journalist
(Signed 6 years ago)


Cleo Greidanus
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


David de Poel
Amsterdam, Schrijver
(Signed 6 years ago)


Arthur Lava:
Amsterdam, dichter
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw van de Gerrit Rietveld Academie ademt een sfeer die perfect geschikt is voor het opleiden van de kunstenaars van morgen. Het is eigenlijk meer dan een gebouw, het is een omhelzing van de toekomst.”

Karlijn de groot
Eindhoven, Artist, Performer
(Signed 6 years ago)


Mascha Blaas
Almere, Kunstschilder
(Signed 6 years ago)


janny bosgra
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


damian:
mexico, architect
(Signed 6 years ago)


  “lets keep it alive!”

p steenbergh:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “mis-management verhullen door steeds grotere schijn-daden?”

robin winters:
new york, artist
(Signed 6 years ago)


  “merkelbach academy just has the wrong sound to it”

Mark Madel
Amsterdam, Artist and former teacher at the Gerrit Rietveld Academy
(Signed 6 years ago)


marissa
haarlem, artist
(Signed 6 years ago)


Arthur Nieuwenhuijs:
Parijs, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Oud student”

Thom Puckey
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Elisabet Stienstra
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Louwrien Wijers:
Amsterdam, beeldend kunstenaar/schrijver
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld en de Gerrit Rietveld Academie zijn onafscheidelijk en dat moet zo blijven. De kwalitatieve informatie die Gerrit Rietveld in dit gebouw heeft verwerkt, vormt een unieke basis voor kunst onderwijs. Geen enkel ander gebouw kan dat bieden. Niet doen dus. Houd dit uitzonderlijk mooie gebouw in ere. Louwrien Wijers”

Laurent Benner:
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “We’d sell the Queen to have a building like that!”

rob halverson
portland, oregon, artist
(Signed 6 years ago)


rosina orendi
mainz, student
(Signed 6 years ago)


Sven Heimann
London, Architect
(Signed 6 years ago)


Dror Benshetrit
New York, Designer
(Signed 6 years ago)


Inge de Boorder:
Amstelveen, architect avb bna Interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “Als oud studente van de gerrit Rietveld Academie, richting architectonische vormgeving, ben ik verbijsterd over het voornemen tot verhuizing. De opleiding is zo hecht verbonden met de nalatenschap van Gerrit Rietveld en het gebouw. En dat is meer dan een naam, het is een manier van denken, ontwerpen en in het leven staan. Alles klopt in dat gebouw, in een ongekende en ongeevenaarde symbiose met de opleiding. Met Pasen ruimden we zelf de afdeling op en schilderden alles in de Rietveldkleuren. De emmers verf uit de kelder stonden altijd klaar. We richtten de vitrines in en gebruikten wanden en sokkels. Door hem ontworpen en zo gebruikt. Alles klopt in dat gebouw. De sfeer is ongekend en zeer inspirerend. Een voorrecht om daar te mogen werken en leren. Het gevoel dat het gebouw oproept, samen met het onderwijs, is zo uniek en voor mij van onschatbare waarde.”

Carla Wiechers
Utrecht, eindredacteur
(Signed 6 years ago)


Moki Last
Den Haag, directeur Last & Co
(Signed 6 years ago)


Jurgen van Zachten
Eindhoven, Eigenaar Locografix
(Signed 6 years ago)


wanja wechselberger
london, architect
(Signed 6 years ago)


Eric de Haas
Eindhoven, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jennifer Tee:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “de rietveld academie in het vsionaire rietveld gebouw heeft een unieke sfeer en aantrekkingskracht,die wereldwijd verbreid is en die synergie moet behouden blijven voor de toekomst.”

betty ras
amsterdam, beeldend kunstenaar/ex-gra
(Signed 6 years ago)


Doris Betz
Munic/Germany, Jeweler/Artist/Teacher
(Signed 6 years ago)


Stichting erven Rietveld:
Krommenie, secretaris
(Signed 6 years ago)


  “Wij staan achter uw standpunt om dit belangrijke 'monument' als lichtend voorbeeld voor het kunstonderwijs te behouden”

Remke Cornelisse:
Arnhem, ontwerper van gulden bodem
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoort in Rietveld”

Pergola Silvana
Biel Bienne - CH
(Signed 6 years ago)


Gemma Alders:
Haarlem, docent knitwear
(Signed 6 years ago)


  “helemaal eens met alle beschreven bezwaren”

HIlary Chadwick:
Huddersfield, Architect
(Signed 6 years ago)


  “It is a fantastic building, designed by Rietvelt himself for this academy, purpose built, i agree it should remain as the academy at all times. That is what he would have wanted i am sure. Also seeing as it has ben refurbished with public money it would be scandalous and ethically wrong to sell it on. Save it!”

Florian Hellwig
Amsterdam, Theatermacher
(Signed 6 years ago)


Matilda McQuaid
New York, curator
(Signed 6 years ago)


Lindsay Duncanson
Newcastle Upn tYne , Photographer
(Signed 6 years ago)


Erik Sjouerman
Eindhoven, Eigenaar HEYHEYHEY, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Angelique Spaninks:
Eindhoven, directeur MU
(Signed 6 years ago)


  “Let Rietveld Rule! ... and be ruled by others than the sitting suspects Punt 4 voorop niet uit nostalgie maar met visie”

Paul Heys:
Huddersfield, Senior Lecturer - Designer
(Signed 6 years ago)


  ““Science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition and myth frame our response.” _ Arthur Schlesinger, Jr.”

jeanne van bree
utrecht, binnenhuisarchitect BNI
(Signed 6 years ago)


Guy Pieterse:
Brussel/Amsterdam, ex-student
(Signed 6 years ago)


  “Het is vast allemaal een nachtmerrie. Een mid-life oprisping van Tijmen van Grootheest. Probeer het verzet nog een tijdje vol te houden: over een jaar zijn zowel directeur (Van Grootheest) als onderdirecteur (Houweling) vertrokken; dan lopen hun contracten namelijk af. Daarna kunnen we er weer fris tegenaan, met een nieuwe directeur, en in het oorspronkelijke gebouw. Tot die tijd moeten we nog even stand houden.”

Andrea Ronhaar
Rotteram, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Stefan Gandl, Neubau :
Berlin, Berlin, Berlin, Gestalter, NeubauBerlin.Com
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld For Ever! For Ever Rietveld! "wenn ich sitze, möchte ich nicht sitzen, wie mein sitzfleisch möchte sondern wie mein satzgeist sich, sasze er, den stuhl sich flöchte." Poem by Christian Morgenstern which was printed on the bottom label of every original Red & Blue Chair by G. Rietveld.”

Lisa Östh:
Göteborg, Artist
(Signed 6 years ago)


  “It seems like an awkward idea to ge rid of the building that gave name The Rietveld Academy. The building in itself represents the scool. What is The Rietveld Academy without it´s building?”

Marijke Oomen
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Ida van Zijl:
Utrecht, kunsthistorica
(Signed 6 years ago)


  “Een onbegrijpelijk voornemen. Hoe kun je kunstaars opleiden wanneer je geen gevoel hebt voor de waarde van de directe ineractie tussen (bouw)kunst en mensen.”

Geer Pouls:
Berlin, Galeriehouder
(Signed 6 years ago)


  “Wil Amsterdam nog meetellen in Europa”

Janneke Bergmans
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Nathalie Zonnenberg
Amsterdam, curator/ promovendus Vrije Universiteit
(Signed 6 years ago)


Rob Steenhorst:
Leiden, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Wat een enorm slecht idee. Zó slecht dat je achterdochtig wordt.”

Francien van Dongen:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Neem het niet persoonlijk Thijmen, ik heb fijne tekenles gehad van je op het Rijnlands en ben grafische vormgeving gaan doen (Breda)”

stefan ruitenbeek
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Sara Stolk-Duijs
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Pieter Verbeke
Amsterdam, assistent graphic design dept.
(Signed 6 years ago)


Monica Ragazzini
Amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


maartje schalkx
london, artist's assistant
(Signed 6 years ago)


Siem Heisterkamp:
Utrecht, hoogleraar statistische methoden in Groningen
(Signed 6 years ago)


  “Ik onderschrijf deze petitie omdat een cultuuropleiding in een cultureel gebouw hoort in een mooie omgeving.”

pien de roos
haarlem, binnenhuisarchitect
(Signed 6 years ago)


adriaan rees:
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “the name is Rietveld Academy”

marcel ponjee
amsterdam, hoofddocent interior hku Utrecht [ interieurarchitect ]
(Signed 6 years ago)


Steven de Clercq:
Maarssen, oud-directeur Utrechts Universiteitsmuseum
(Signed 6 years ago)


  “Een slecht plan! Het kind met het badwater weggooien”

Rick Abbenbroek:
Amsterdam, ontwerper en tevens voormalig student architectonische vormgeving
(Signed 6 years ago)


  “"Een van de mooiste gebouwen van Nederland!" Daar ga je niet weg!”

Sherry Marx
Amsterdam, Translator
(Signed 6 years ago)


Dik Smits
Rijswijk, jurist
(Signed 6 years ago)


Anne Mieke Kooper
Amsterdam, oud-docent Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Willem Speekenbrink
Den Haag, beeldend kunstenaar en docent HKU
(Signed 6 years ago)


Henk van Rooij:
Renkum, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw moet in het bezit van de Gerrit Rietveld Academie blijven.”

Kitty Doomernik:
Renkum, beeldend kunstenaar/curator
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw moet in het bezit van de Gerrit Rietveld Academie blijven.”

P. v Veen
Amsterdam, docente eerste jaars
(Signed 6 years ago)


victor elberse:
rotterdam, docent tekenen
(Signed 6 years ago)


  “top gebouw top gevoel transparant invoelbare architectuur”

Ivy de Bruijn
Antwerpen, styliste/ ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marcella van der Werff
amsterdam, operational manager
(Signed 6 years ago)


lisa varkevisser
amsterdam, Strategy director
(Signed 6 years ago)


Alex Trueb
Zuerich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


sandra
amsterdam, art director/ kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Ulrich Pont
Vienna, Student/Architect
(Signed 6 years ago)


Marijke Kuper:
Kunsthistoricus (kenner van het werk van Gerrit Rietveld en auteur van diverse publicaties over Rietveld)
(Signed 6 years ago)


  “Een postume overwinning voor de architect, oordeelde criticus Karel Wiekart in 1967 bij de oplevering van de Gerrit Rietveld Academie – overtuigd van de positieve invloed van Rietvelds architectuur op de resultaten van het aldaar gedoceerde kunstonderwijs. De cultuurhistorische betekenis van het onderwijsinstituut de Gerrit Rietveld Academie en de bijzondere architectuurhistorische waarde van het gelijknamige gebouw staan buiten kijf. Maar instituut en gebouw hangen nauw samen; ik onderschrijf Wim Crouwels standpunt in dezen en meen dat alles in het werk moet worden gesteld om beide bijeen te houden.”

hue tran
amsterdam, mode ontwerpster
(Signed 6 years ago)


Daniël Dennis de Wit
Amsterdam, kunstenaar, curator, recensent
(Signed 6 years ago)


Gerd Schütte
Germany, Gallerist
(Signed 6 years ago)


Eikenaar
Amsterdam, Beeldendkunstenaar
(Signed 6 years ago)


MARTIJ SMIT:
DEN HAAG, ONTWERPER
(Signed 6 years ago)


  “HET BEHOUDEN VAN BROEDPLAATSEN VOOR CULTUUR EN ONTWERP IS VOOR DE GEHELE MAATSCHAPPIJ VAN BELANG”

Andre Houdart
Antwerpen
(Signed 6 years ago)


Svenja Noltemeyer
Dortmund, Engineer
(Signed 6 years ago)


Ruud Nordt
Eindhoven, industrieel designer
(Signed 6 years ago)


Ole Smith
London, Architect
(Signed 6 years ago)


Ronald Knots
Den Haag, docent/kunstenaar
(Signed 6 years ago)


robbert zweegman:
malden, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “de ben merkelbach akademie. dan maar meteen het gehele kind met het badwater weggooien! verlos ons van de managers die elk historisch besef ontberen.”

Job Meihuizen:
Amsterdam, kunsthistoricus en oudconservator Nationaal Glasmuseum Leerdam
(Signed 6 years ago)


  “Als we de glasafdeling niet kunnen opheffen, heffen we toch gewoon het hele gebouw op.”

piet de jonge
rotterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


Ulrike Kimmeskamp
Düsseldorf, Designer
(Signed 6 years ago)


Alice Pomodori
Amsterdam,
(Signed 6 years ago)


Ruud van Hoorn
Leiden, schoenmaker
(Signed 6 years ago)


Marcel Brouwer:
Amsterdam, design-expert
(Signed 6 years ago)


  “Replacing the vibrant Art Academy - so indissoluble attached to the Avant Garde and Modernist ideas of its architect Rietveld - by an elite private school is like proposing to upholster his red and blue chair like a Chesterfield settee. Fundamentally wrong! - Marcel Brouwer -”

Katrien Meermans
Hasselt, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


thomazo patricia
amsterdam, sieraad ontwerper
(Signed 6 years ago)


Mikk Heinsoo
Tallinn, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Jan Melis:
Rotterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveldacademie is van de Rietveldacademie!”

Elise Steilberg
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Eva van Diggelen
Utrecht, curator art in public space / land art Museum De Paviljoens
(Signed 6 years ago)


Gerti Draxler
Vienna, art historian
(Signed 6 years ago)


Katja Mater
Amsterdam, beeldend kunstenaar, ex GRA
(Signed 6 years ago)


Dirk E. Haas:
Essen, urbanist
(Signed 6 years ago)


  “To sum it up in 2 words: Dead wrong!”

marthijn Pool:
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “net een uitbreiding van 2003 geinvesteerd en dan naar een pand wat minder past bij de academy en ook nog een behoorlijke investering vergt. niet slim...”

Jan Cools
Brussel, vakgroepvoorzitter Kunsten
(Signed 6 years ago)


Caroline Nugteren
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Hielkje Zijlstra:
Delft, Universitair hoofddocent
(Signed 6 years ago)


  “Ondenkbaar! Ook de bestaande Academie kan aangepast worden, zie voorbeeld in Arnhem!”

Maarten Oltheten :
Amstelveen , psycholoog
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld is een gezichtsbepalende opleiding en moet ook zo materieel zelfstandig te vinden zijn. Je rijdst de stad in en dan zie je het gebouw. een landmark. Vermijdt de massaliteit en doorgeschoten uniformering.”

mieke albers:
amsterdam, senior textielrestaurator
(Signed 6 years ago)


  “dit gebouw moet als academie in gebruik blijven. Zo is het ooit bedoeld. Het gebouw wordt ontkracht als het de functie verliest waarvoor het ooit is bestemd!”

Yael Seggev:
Wassenaar, artist/Ex-Rietveld student
(Signed 6 years ago)


  “Shameful plan!”

Tatjana Quax:
Amsterdam, styling director
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld's geest hoort in Rietveld's ruimte.”

Irmgard van Koningsbruggen
Amsterdam, architectuurhistoricus
(Signed 6 years ago)


Susanne Breidenbach:
Bochum, Galeristin
(Signed 6 years ago)


  “Preserve your cultural legacy. Cultivate and develop it. For the future which is not oly yours!”

Frija Klijn
Amsterdam, Projectmanager Museum Boijmans Van Beuningen
(Signed 6 years ago)


sema bekirovic:
amsterdam, kunstenaar/ex-gra
(Signed 6 years ago)


  “Wat een idioot plan!”

Kelia (Claudia) Ginsberg:
CA, USA, Coordinator of Education
(Signed 6 years ago)


  “It is a mistake that the institutional administrators do not get input from ALL their stake holders--students, faculty, alumni, adminstrators, investors etc-- perhaps they might have saved themselves the embarrassment of this protest. I hope that creative Rietvelt afiliates pull together and partner with the beaurocrats to find alternatives to moving away from not just from a "building" but also from an ideal and vision upon which the Rietveld Academie was founded. The creative spirit of the Academie spilled out into the streets of Amsterdam and made it a thriving and enriched city of brilliant ideas and possiblility. It must continue to be an integral part of the community-- moving from the Rietveld building is abandoning it's roots and should not be an option.”

David Quay:
Amsterdam/London, Letter ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “The present building is perfect and has been for 42 many years. The building is also important in that it helps shapes the mentality of the school and its students, it has a free atmosphere that may not be captured again if the school is moved. What a very stupid idea to move. I am totally against the proposal. Whoever proposed this move has absolutely no vision.”

Karla Olgers:
Amsterdam, kunsthistorica, docent.
(Signed 6 years ago)


  “Directie van de Rietveld Academie: Als je goed luistert en echt creatief denkt, kan deze makkelijke weg van de minste weerstand, toch nooit een optie zijn. Denken is ook een werkwoord.”

Hein van Engelen
Leiden, fotogaleriehouder
(Signed 6 years ago)


Yorick Bergsma:
Zwolle, Student Kunstacademie CABK ArtEZ Zwolle
(Signed 6 years ago)


  “Dit prachtige gebouw heeft kunst in zijn naam en moet blijven als broedplaats voor kunst!”

Maartje Steenkamp:
Haarlem, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “in de geest van Gerrit Rietveld heeft dit gebouw geen ruimtelijke beperkingen, is juist ontworpen om studenten alle geestelijke ruimte te geven voor zelfontwikkeling. Niet het gebouw maar de mensen die het gebruiken zouden zich flexibel op moeten stellen, dan zijn ze net zo tijdloos vernieuwend als de ontwerper van de academie.”

Sabine Dreher
Vienna, Curator
(Signed 6 years ago)


Gerardjan Rijnders:
Amsterdam, theatermaker
(Signed 6 years ago)


  “Niet eer dan logisch!”

Geelen Joyce
Overpelt, leerkracht
(Signed 6 years ago)


Bine Sorvin
Copenhagen Denmark, Artist
(Signed 6 years ago)


Gabriela Villas Bôas
São Paulo, Student
(Signed 6 years ago)


Anders Stockman
London, graphic designer
(Signed 6 years ago)


F.M.Cardozo
Amsterdam, sales director IT
(Signed 6 years ago)


Din Samson:
Leiden, gids
(Signed 6 years ago)


  “Kun je je iets mooiers voorstellen dan een Rietveldacademie in een gebouw van Rietveld?”

Ian Borcic
Zagreb, Croatia, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Kristjan Mändmaa:
Tallinn, graphic design teacher
(Signed 6 years ago)


  “The school changed my view on life and design. The specific open atmosphere and structure had a lot to do with it. I definitely support the idea of keeping the building, not increasing the number of students.”

Satyendra Pakhalé:
Amsterdam, Industrial Designer
(Signed 6 years ago)


  “such a wonderful heritage, this ought to be cherished. If necessary, there could be an extension or annex to the same building or at another location, but destruction or giving up is not the right option.”

ina malny:
oostenrijk, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “GAK is gek!”

René Lugtigheid:
haarlem, docent restauratiekunde uva
(Signed 6 years ago)


  “de beste manier om cultureel erfgoed te behouden is door zijn oorspronkelijke functie in ere te houden”

Maya
Amsterdam, meubelmaker
(Signed 6 years ago)


Judith Bloemendaal
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Mako Ishizuka
Stockholm, Sweden, artist / ex-rietvelder 00-03
(Signed 6 years ago)


Anna Ritter
Hamburg, Industrial designer
(Signed 6 years ago)


anna
Hamburg, Designer
(Signed 6 years ago)


stephan wever
Dubai, Editor
(Signed 6 years ago)


Khodi Feiz:
Amsterdam, Industrial Designer
(Signed 6 years ago)


  “seldom is there such a bond between a building and it's fuction; this should be cherished and let flourish, not destroyed.”

Ron Sluik:
Bergen (Norway), ex AKI student
(Signed 6 years ago)


  “Een gebouw is maar een gebouw maar laat zeker sporen na. Niemand wil GAK sporen. Zelf kom ik van de Roessinghsbleekweg in Enschede. Ook geen mooi gebouw maar denk er met een goed gevoel aan terug. Zulke gebouwen zijn er niet meer tegenwoordig... A building is just a building but... etc.”

wiet hekking
amsterdam, galerie WonderWood
(Signed 6 years ago)


Birgit Weller
Berlin/Germany, Designer
(Signed 6 years ago)


katla
haarlem, student
(Signed 6 years ago)


Prof. Gunnar Spellmeyer
Hannover, Designer
(Signed 6 years ago)


Sigríður Hrafnkelsdóttir:
Reykjavík, teacher of fine arts
(Signed 6 years ago)


  “it would be a shame”

Rutger Paets:
Hilversum, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Ondanks vele waarschuwingen blijven beleidsmakers leven in hun toren. Mijn ervaring is dat na besluit en uitvoering toch de zie je wel situatie ontstaat. dit zal ook weer gebeuren als je naar het gak gebouw verhuist. inflatie van het onderwijs op de rietveld zal toch voorkomen moeten worden.”

Ceel Mogami de Haas
Genève, artist
(Signed 6 years ago)


Evert Groen:
Amsterdam, kunstenaar/ondernemer
(Signed 6 years ago)


  “melk de naam niet uit”

Erik Hesmerg
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Paula Falasca
Buenos Aires
(Signed 6 years ago)


Adriano Sobral Soares
Lisbon, Visual Artist
(Signed 6 years ago)


alexander moh
shanghai, architect
(Signed 6 years ago)


Katrin Hinz:
Berlin, Architect/Designer
(Signed 6 years ago)


  “What a stupid idea, without pride in history and without inspiration!”

Gustavo Ferreira
Amsterdam, type designer
(Signed 6 years ago)


Hanna Kok
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Justin Davy
Current GRA student
(Signed 6 years ago)


Yassin Baggar
Berlin, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


David Revere McFadden
New York , Chief Curator, Museum of Arts and Design, New York
(Signed 6 years ago)


rudi fuchs
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Annet Haak
Amsterdam, industriëel ontwerper
(Signed 6 years ago)


Rento Brattinga:
Amsterdam, Gallery owner/printer
(Signed 6 years ago)


  “Although the GAK gebouw is huge and would accomodate a lot more students I doubt if the location of the building (next to a highway) as well as its' scale would increase to a positive effect on the motivation and thus quality of the next generation of students. Keeping the present Rietveld Academy building as a base and, if desireable, having a satellite building somewhere more inspirational might be cheaper and leave a door open for retreat to the 'old' beautiful building.”

Robin Bara
(Signed 6 years ago)

rien bekkers:
Amsterdam, kostuumontwerper
(Signed 6 years ago)


  “kwaliteit voor kwantiteit”

André Verroken:
B9680 Maarkedal, vormgever/beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Uiteraard moeten jullie in een gebouw met dergelijke historiche achtergrond én bertekenis blijven. En misschien kunnen jullie tevens wat meer waardering voor jullie eigen taal en cultuur. Het is niet omdat Engels nu eenmaal de "lingua franca" is dat men alles wat waarde heeft moet overboord gooien. Respect voor de eigen taal en cultuur staat openheid voor die boeiende, multiculturele wereld van vandaag heus niet in de weg. Succes ermee! André Verroken”

Jan van IJzendoorn:
Oosterbeek, beeldend kunstenaar/kunstadviseur
(Signed 6 years ago)


  “Niks mooier dan kunstonderwijs te kunnen blijven ontwikkelen in een gebouw met de heldere spirit van Rietveld. Zeker geldt dit voor de Gerrit Rietveldacademie waarvan de naam, de betekenis/inhoud, en de identiteit zo mooi samenvallen met naam van de schepper van het gebouw. Laat dat zo HBO... Kunstonderwijs is overigens helemaal niet gebaat bij schaalvergroting. Zijn er al niet voldoende afschrikwekkende voorbeelden van HBO instituten waar de student meer met de productie van onderwijs bezig is dan met het uitdiepen van de eigen mogelijkheden en talenten? Studeren kan het beste in een betrokken en directe relatie tot docent en onder een dak waaronder men zich wel bevindt. Rietveld voor Rietveld! Inderdaad houden zo...”

Erik Put:
Enschede, vioolbouwer
(Signed 6 years ago)


  “Wat is kwaliteit? Wat is creativiteit? Wat is dienstbaarheid? In mijn ogen: niet het nemen van beslissingen waar je achterban niet achter staat (directie: terug naar de werkvloer!). Het bereiken van maximaal resultaat met minimale middelen. Het snappen van Herman Finkers' wijsheid: Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Je in positieve zin onderscheiden van de graaicultuur Het ontwikkelen van gevoel voor wat een klein belang dient en wat een groot belang zodat je op veel steun kan rekenen.”

David Phillips
Munich, jeweller
(Signed 6 years ago)


Laura Deakin
Munich, jeweller
(Signed 6 years ago)


Martijn Sandberg
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Dr. Stefan Reinke
Enger, Design-Galerist
(Signed 6 years ago)


Alied Ottevanger:
Den Haag, Onafhankelijk kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveldacademie zonder het Rietveldgebouw is een Rietveldacadmie
zonder Rietveldacadmie uitstraling.
Dat moet voorkomen worden.”

Angharad Lewis
London, Editor
(Signed 6 years ago)


Ulrich Fiedler
Berlin, gallery owner
(Signed 6 years ago)


Xavier Lust:
Brussels, Designer
(Signed 6 years ago)


  “save the original function of the building”

R.A.J. Baan
Rijssen, architect
(Signed 6 years ago)


elio de miranda
amsterdam, musicus
(Signed 6 years ago)


Gerd Siekmann
Koeln, Design Dealer
(Signed 6 years ago)


Saskya Byron
St. Louis, Gallery Manager
(Signed 6 years ago)


Steve Banaszek
Chicago , Product manager / Furniture builder
(Signed 6 years ago)


margot erlings
amsterdam, textielontwerpster
(Signed 6 years ago)


Hélène Bergmans
amsterdam/den haag, designdirector BARLOCK
(Signed 6 years ago)


Marco Veneziano
Chicago, IL, Architect
(Signed 6 years ago)


Stipe Brcic
Zagreb, Professor of visual communications
(Signed 6 years ago)


Jana Pivalica
Split, economist
(Signed 6 years ago)


Rob Velker
Arnhem
(Signed 6 years ago)


Marjon Beumer
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Francisco van Benthum
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Ferdinand Schmeits
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Alexander van Slobbe
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Martijn Schuppers
Groningen/Düsseldorf, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Delvendiep
Parijs, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


frank feijen
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Udi Davidovich
Amsterdam, Psycholoog
(Signed 6 years ago)


frans & marja de boer lichtveld
ouderkerk a.d. amstel, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Berrte Meijer:
Amsterdam, auteur
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld moet blijven waar hij is!”

Steel Stillman
New York, artist
(Signed 6 years ago)


Simon Jongma:
Den Haag, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Licht is ruimte, meer m2 niet....”

Zlatko Kapetanović:
Zagreb, Industrial designer
(Signed 6 years ago)


  “I am presently head of the School of Design at the University of Zagreb. Several years ago we have had similar problem, although slightly ore severe. We were about to loose our school premises without adequate replacement.Therefore I do understand your position, and I support you all the way. Secondly, knowledge is not the market goods. Culture is not the market goods. Design is not simoply a market goods. If we let them exchange our values for profitability only, we will loose our identities.”

Inger Alfnes
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


A.Slingerland:
Sneek, lerares
(Signed 6 years ago)


  “wederom verkwisting van publiek geld en tevens een slecht inzicht”

ademir arapovic
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Florence Salmon:
Utrecht, gewoon burger
(Signed 6 years ago)


  “Rietveldgebouw inruilen voor deze lelijke betondoos? Dat kan alleen een fantasieloos beheerder en getallen-taliban bedenken! niet doen!”

Martenique Habets
Esfehan
(Signed 6 years ago)


Lisa Schaduw
Amsterdam, studente
(Signed 6 years ago)


Mischa Kuball:
Duesseldorf, artist
(Signed 6 years ago)


  “"the history and future of the rietveld academy lies in the history and future of the rietveld building." mischa kuball.”

Maco Combee:
Amsterdam, oud-student, kunstenaar, docent BV/CKV
(Signed 6 years ago)


  “Vanzelfsprekend is het Rietveld gebouw onlosmakelijk verbonden met de Gerrit Rietveld Academie. Ik vraag me af waarom het managment hier anders over denkt. Is de wil er niet het gebouw te behouden, omdat men blind is voor de kwaliteiten? Of is er sprake van een gebrek aan CREATIVITEIT in de zoektocht naar de mogelijkheden. Verder getuigd het niet van bekwaamheid om na een kostbare renovatie en uitbreiding toch maar te verhuizen. Niet een ander gebouw, maar een ander managment lijkt mij de juiste oplossing.”

Thomas W. Rieger
Düsseldorf, galerist, Konrad Fischer Galerie
(Signed 6 years ago)


Ragnheidur Hrafnkelsdottir
Reykjavik, Iceland, Artist, former student at Gerrit Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


petra cerne oven
ljubljana, slovenia, designer, educator
(Signed 6 years ago)


Bart van Saarloos
Amsterdam, Ondernemer
(Signed 6 years ago)


audrey bakx
bordeaux, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Jorinde Seijdel
Amsterdam, docent
(Signed 6 years ago)


Renée van Trier
Breda, Studente
(Signed 6 years ago)


Lee Eun Young:
Arnhem Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De gouden temple is voor de studenten. Het ruimte zit in de hoofd.”

Bas Oosterhuis
Leusden, Financieel manager
(Signed 6 years ago)


Paula Keppel-Klijnen:
Krommenie, styliste
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw doet zozeer recht aan de functie die het heeft.Studenten maken ook echt gebruik van het gebouw om kunst te maken en te laten zien.Bovendien heeft het gebouw historische waarden.”

Johan Douwe Postema:
Krommenie, Kunstminner
(Signed 6 years ago)


  “Kutplaats en een kutgebouw ( GAK-gebouw)ONgeschikt voor het doel”

Kunigk Naila:
Beirut- Lebanon, Art dealer
(Signed 6 years ago)


  “its a landmark. We are all conscious of Rietveld's importance”

Thomas Monses
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Robin:
Zwolle, van alles wat
(Signed 6 years ago)


  “Dit is bullshit, dit kan toch niet zomaar? Het gebouw hoort er gewoon bij...”

H. de Pyp:
Paris, Realist
(Signed 6 years ago)


  “VERNIEUWING? De grootste vernieuwing zou een een INTEGERE directeur zijn, die echt begaan is met de academie, met begrip voor het kunstenaarschap.”

Theo Schepens:
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “In de beeldende kunst gaat het o.a. om ruimte en lichtervaring. Een gebouw verlaten dat deze kwaliteiten op hoog nivo draagt is cynisme (eenduidig denken) naar algemene kunsthistorische wetten.”

Rosemarie Houniet:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “ongelooflijk. dat het in je opkomt.”

saskia noor van imhoff
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Jolanda Branderhorst/INTERMEZZO
Dordrecht
(Signed 6 years ago)


Plamen Petkov
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


jorge bakker:
amsterdam, sandberg institute
(Signed 6 years ago)


  “ik begrijp heel goed dat de rietveld mee mee gaat met de landlijke hbo regeling die bezig zijn om zoveel mogelijk mensen van (kennis te voorzien op een zo'n klein mogelijke ruimte) rietveld kan beter voor de kwaliteit gaan dit betekent ook een gebouw van die aard (gewoon blijven dus)!”

Christopher Hibben:
Richmond, Virginia USA, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “in 1985 tot 1987 ik was student op de Rietveld. Vind het erg dat de school deze gebouw zal verlaten. Niet doen. doe niet als hier in de USA. Blijf staan in Mr. Rietveld's grootste projekt.”

Eva Zwart:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Neem dan maar minder mensen aan.. ...wat nou... ruimtegebrek..”

Marijke Jansen:
Almere, Cultureel ondernemer
(Signed 6 years ago)


  “Dat kan toch niet!”

Lizabet Benink:
Amersfoort, geen idee
(Signed 6 years ago)


  “Ik wil les in een Rietveld gebouw. . . verdomme”

daj sturhoofd:
amsterdam, bouwkundige
(Signed 6 years ago)


  “dit unieke bouwwerk biedt menig student de noodzakelijke inspiratie. dit mag nimmer verloren gaan.”

Ben Droste:
Den Haag, Vz NIVR
(Signed 6 years ago)


  “Dit is top Nederlands erfgoed waarover je alleen maar aan renovatie en restauratie mag en moet denken!”

henk peeters
hall, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


jelle bouwhuis:
utrecht, curator
(Signed 6 years ago)


  “Ik kan niet beoordelen of de plannen zonder meer onbespreekbaar zijn, maar zulke ingrijpende stappen zetten zonder enig overleg is in ieder geval niet meer van deze tijd.”

Ronald Vermeijs
Vught, Art director
(Signed 6 years ago)


Moirika Reker
Lissabon, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Marian van der Waals:
Amsterdam, architekt
(Signed 6 years ago)


  “geheel met petitie eens!”

floor
Amersfoort, HKU compositie electronische muziek
(Signed 6 years ago)


Katell Feunteun:
Leiden, student Fine Arts, GRA
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building is the heart of the Gerrit Rietveld Academy.”

martin draax
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Janko Ilic:
Belgrade, Artist
(Signed 6 years ago)


  “This is sad news; hope doesn’t turn out that way!!!”

Basja Gizynska:
Amersfoort, Fitness-instructor
(Signed 6 years ago)


  “Deze verhuizing moet stopgezet worden met alle mogelijke middelen!! Als zijn werk vernietigd wordt dan is dat een GROTE SCHANDE!! Het behoud van het gebouw dat niet voor niets de naam GERRIT RIETVELD draagt dient blijvend beschermd en gerestaureerd te worden. Het is een gebouw met rijke historie en bovendien heeft Gerrit Rietveld niet zo veel gebouwen ontworpen. Hoe kunnen studenten groeien in hun werk? Onderwijs moet gegeven worden in een inspirerende omgeving. DENK MET JE HART!!!”

camilla zeguers:
lelystad, kunthistoricus kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “megalomane instituten en het pure idee, gaat niet samen die twee”

Sonja Greven
Amsterdam, cfeative organizer
(Signed 6 years ago)


Laura Scheringa
Amsterdam, student BK
(Signed 6 years ago)


Peter Vink:
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Laat de Rietveld de Rietveld. Vestig in het Merkelbach gebouw het Sandberg Instituut. Een mooi sateliet gebouw waar eventueel ook studio's en woonruimte gemaakt kunnen worden + allemaal andere mooie plannen zoals een club op de hoogste etage, broedplaats, Merkelbach Contemporary Art Centre, winkel etc.”

Frido Troost:
Haarlem, altfotohandler
(Signed 6 years ago)


  “no”

zahira rodríguez mediavilla
barcelona, designer
(Signed 6 years ago)


Peter Distol
Amsterdam, Artist / Creative Director
(Signed 6 years ago)


Koert van Mensvoort:
Amsterdam, artist/scientist
(Signed 6 years ago)


  “Moet de Rietveld Academie zichzelf herdefiniëren? Zeker. Moet het op deze wijze? Nee. Als het vertrouwen in de directie groter was geweest, zou je misschien nog positief kunnen staan tegenover zo een spannend idee om de Rietveld academie naar de rand van de stad te verhuizen. Immers, toen de Rietveld gebouwd werd, stond deze ook aan de rand van de stad en soms kan het verfrissend zijn om weg te bewegen van zweterige historische plekken. Toch ben ik tegen. De door de voorstanders geleverde argumenten getuigen van weinig besef van de Rietveld identiteit. Het ‘ruimtegebrek‘-argument is totaal onzinnig: Rietveld is nog nooit over kwantiteit, maar altijd over kwaliteit gegaan. Als je dat begrijpt ga je toch helemaal niet praten over ‘ruimtegebrek’? Wie dit bedenkt heeft de Rietveld niet begrepen. Het massale protest tegen de voorgenomen verhuizing maakt bovenal zichtbaar hoe gering het vertrouwen in de huidige directie van de Rietveld academie is. Deze petitie gaat geloof ik al lang niet meer over een wisseling van een gebouw is het wel?”

Jan Peeters
Gent, België, beeldend kunstenaar / docent Sint-Lucas Gent
(Signed 6 years ago)


Axel Öland
Lauingen, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Bert Pirson
Amersfoort, socioloog
(Signed 6 years ago)


Blazenko Karesin:
Amsterdam, web designer
(Signed 6 years ago)


  “Hey! Leachers! Leave the kids alone!”

Claudia Cristovao
Artist
(Signed 6 years ago)


Liv Baggen:
Amsterdam, student VU
(Signed 6 years ago)


  “Mijn zusje wil graag op haar plek blijven zitten in het rietveld gebouw!! en het is lekker dicht bij haar zusje op de VU...”

Benedict Schillemans
Amsterdam, Production Designer
(Signed 6 years ago)


Barbara Oberem
Bonn, gallery owner
(Signed 6 years ago)


Tol
Roosendaal, Student
(Signed 6 years ago)


john nixon
melbourne AUS, artist
(Signed 6 years ago)


iva supic jankovic:
belgrade, artist
(Signed 6 years ago)


  “this is the most disturbing news I heard in a long, long time. I give my support to protesters and I hope the Management will come to its senses and hear what the students and the teachers want; after all, Rietveld is made for them and NOT for the management.”

Manu Tau:
Geneva, monk-philosopher-artist and a Supertramp.
(Signed 6 years ago)


  “Relocating Rietveld Academy art students, teachers, education is a betrayal. Life would go on, but the floating and colourful artworks and the modulating grey floors would be separated. We simply cannot accept that.”

Anneke Bierenbroodspot:
Amsterdam, advocaat
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld verliest haar recht op deze naam, omdat die naam verweven is met de huidige huisvesting op deze locatie en in deze specifieke bouwstijl.”

Sam Yazdanpannna
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Leon Budweiser:
New York, R-tist
(Signed 6 years ago)


  “van Grootheest is de meest gehate directeur uit de rietveld geschiedenis. Zelf een mislukt kunstenaar, heeft ie zich uit wraak ontwikkeld tot notoire kunsthater. De puinhoop en ellende voor het onderwijzend personeel en studenten van de afgelopen 10 jaar is met geen pen te beschrijven. Onbegrijpelijk hoe die man ooit op die positie terecht is gekomen. Insiders weten dat het een goor PvdA (vriendjes)politiek spelletje is geweest, waar o.a. Felix Rottenberg een belangrijke rol in heeft gespeeld. Als die mislukte nieuwbouw 15 miljoen heeft gekost, is 30 miljoen voor het geheel een spotprijs. Hopelijk wordt dit zijn Waterloo. Weg met die incapabele zak!!”

sanne swart
schagen, kunstliefhebber
(Signed 6 years ago)


stans myers:
hoorn, gepensioneerd
(Signed 6 years ago)


  “Amsterdam, wereldstad Gerrit Rietveld, wereldarchitect, niet alleen een naam maar ook een gebouw. Amsterdam wordt trots op wat je hebt en stop met de kaalslag en bouw van enge gebouwen waar niemand meer feeling heeft met wat er rondom gebeurt.de kerk in Uithoorn heeft ook al moeten wijken. Historisch besef doen we over 50 jaar weer aan,als alles gesloopt is nu effe niet.”

Jeroen Henstra:
Amsterdam, ontwerper en producent
(Signed 6 years ago)


  “Groter en meer is niet altijd beter ! Deze ontwikkeling gaat de kwaliteit van het kunstonderwijs nog meer uithollen.”

Tom Blanken:
Maarssen, DB Cultuurplatform Vechtstreek
(Signed 6 years ago)


  “Eens met de meerderheid van de geuite bezwaren.”

Heleen Blanken
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Heleen van Loon
Amsterdam, Docent HBO
(Signed 6 years ago)


Tejo Huyens:
Amsterdam, IT/ICT
(Signed 6 years ago)


  “Een verhuizing van de Rietveld Academie betekent feitelijk haar opheffing. Het zou oplichterij zijn de nieuwe Bos en Lommerschool de naam 'Rietveld' te geven. 'Merkelbach Academie' ligt voor de hand, maar nog toepasselijker lijkt het mij de nieuwe school te noemen naar de architect achter de verhuizing: Tijmen van Grootheest. "Van Grootheest Academie, school voor buurtvriendelijke wijkkunst, gesponsord door Rochdale projectontwikkelaars. Nu extra toegankelijk (via de A10)". Bekt nog niet echt lekker, maar dat komt vanzelf wel.”

freddy vermeulen:
amsterdam, artdirector/grafisch vormgever/bladenmaker...en oud leerling
(Signed 6 years ago)


  “Ik zou tegen degene die voor deze beslissing verantwoordelijk is willen zeggen: denk met je hart en niet ter meerdere glorie van jezelf...vul zelf maar in...”

Joke Vos
Groningen, zakelijk leider Kunstruimte 09
(Signed 6 years ago)


lopez
amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


DJ Simpson:
London, Artist
(Signed 6 years ago)


  “I studied at Reading University which had a great purpose built set of studios dating right back to the set up of the school. At the start of my final year 1989-90 we had to move out for good. The Art school survives but to its detriment and perhaps more important to the detriment of the buildings left behind and there original function. A bad choice which I think only the building now remembers. I Hope you can look after this building properly good luck.”

Marc Godts
Brussel, architect, ontwerper, docent architectuurontwerp
(Signed 6 years ago)


Sybrandt van Keulen
Amsterdam, docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam
(Signed 6 years ago)


erik de bree:
Haarlem, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “eens op alle punten.”

Mieke Woestenburg
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Signatures continued: 

Wout de Vringer:
Den Haag, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Het is een gebouw met een een rijke historie en bovendien heeft Gerrit Rietveld niet zo heel erg veel gebouwen ontworpen...”

lidwien van de ven
rotterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Martina Klein
Düsseldorf, artist
(Signed 6 years ago)


Ryan oduber:
Oranjestad, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Zintuigelijk gebouw. Behouden!”

Greg Mihalko:
Savannah, GA, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld belongs in the Rietveld”

Joost van Oss
Los Angeles, Artist
(Signed 6 years ago)


jacob van der veen
groningen, curator K09
(Signed 6 years ago)


Robin Waart
Amstelveen, Student
(Signed 6 years ago)


Riet Hoekstra:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Laf. Had met het voorstel gekomen toen Gerrit Rietveld nog leefde!”

Moiz Syed
Toronto/Vancouver, Designer
(Signed 6 years ago)


René Pater:
(Signed 6 years ago)

  “Ook de huidige Rietveld managers verdienen geen bonus.”

Nora Kempkens
Amsterdam, editor
(Signed 6 years ago)


muxaxo
Rotterdam, dexigner
(Signed 6 years ago)


Marcela Souza
São Paulo, architect
(Signed 6 years ago)


I.D.Fisher
Diemen, off-shore steigerbouw
(Signed 6 years ago)


Fanny Legierse
Maasbree, Teamleider zorginstantie
(Signed 6 years ago)


sandra nanteza:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld must be tossing and turning in his grave right now!!!”

Eddy Verbeek:
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


  “(blijven) ZITTEN IS (ook) EEN WERKWOORD....”

Abbie Steinhauser
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


E Varekamp:
Amsterdam, none of your bussiness
(Signed 6 years ago)


  “Why moving why everybody is happy where he is”

Jaap Burger:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Als oud student heb ik er veel bezwaar tegen om dit gebouw te laten verkwanselen”

Helma Kor
Amsterdam, interieur ontwerper (oud-student)
(Signed 6 years ago)


annelies vrijssen:
valkenswaard, leerkracht
(Signed 6 years ago)


  “n.a.v. het verhaal van Niki Clerkx en haar verzoek om deze petitie te ondersteunen , bij deze.....ik geloof in Niki en daarom ook in het behoud van het gebouw!!”

Felix Villanueva
Amersfoort, curator/coördinator DNA, Den Haag
(Signed 6 years ago)


Mihkel Miller:
Tartu, Estonia, Student
(Signed 6 years ago)


  “I'm not much of an artist, but that's just unkind...”

Marili Pärtel
Tartu, Student in semiotics
(Signed 6 years ago)


jacques koeweiden:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Multatuli; 'Elke denkbare ruimte heeft voor ons, kleine domme mensen een grens, omdat we niet geleerd hebben ruimte, anders dan door grenzen, te bepalen”

helen cats
amsterdam, fotograaf/fotoredacteur
(Signed 6 years ago)


j.ingeveldt
nijmegen
(Signed 6 years ago)


Bill Pandos:
Newcastle upon Tyne, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Dear All, It would be undeniably a great mistake to move the school from the original building, especially for the reason that is mentioned. The Rietveld should stay a small-quality school, and not become yet another anonymous factory of mass education, as is the reality for other similar Design Schools in Europe, that in the past few years have discovered the student's potential from Asia and India. Preserve the integrity and quality that you possess, don't demolish them. Kind Regards, Bill Pandos.”

M.S.G.K. van Nierop:
Amsterdam, em.-hoogleraar Filosofie van Kunst en Cutuur, UvA
(Signed 6 years ago)


  “De fraaie Rietveld Academie moet voor Amsterdam Oud-Zuid behouden blijven !”

Ursula Guttmann
Linz Austria, Artist
(Signed 6 years ago)


An:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “open deur: kwantiteit is geen kwaliteit (en dat laatste is al zo vaak zoek...)”

Pernille Lonstrup
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Tineke Reijnders:
Landsmeer, oud-docent/kunsthistorica
(Signed 6 years ago)


  “Dé Rietveld en het Rietveld gebouw zijn onlosmakelijk verbonden. Samen met adjunctdirecteur Durk Valkema heeft Gerrit Rietveld met toekomstvisie de eisen van het kunstonderwijs geanalyseerd en daartoe een set ruimtes ontworpen waarin de vrije geest optimaal kan waaien. Studeren in dit modernistisch erfgoed is een zeldzaam voorrecht. Wie zich niet opgetild en op een hoger plan gebracht voelt binnen de sublieme ruimtelijke maatvoering is werken in het gebouw niet waard. Het is immers gemaakt voor het beste kunstonderwijs denkbaar. Daardoor werd het een parel voor Amsterdam en een cultuurmonument voor de wereld.”

David Graas:
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Bij Ajax dachten ze ook groter is beter en werd verhuisd van de Meer naar De Arena. Het gras bleek niet groener. Het wilde überhaupt niet meer groeien.”

r.van stigt:
antwerpen, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


  “En nu? Een getekende intentieverklaring en het volledig schofferen van alle inspraakvormen? Dus straks is de GRA gehuisvest in een betonnen kolos, een enclave in een zg. achterstandwijk? Komaan, actie! richt een stichting op voor het behoud van de GRA, schakel een jurist in. Met haast drieduizend ondertekenaars van deze petitie moet het toch mogelijk zijn fondsen te vergaren en mensen te mobiliseren!”

erik hoogendorp
amsterdam, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


Thijs groot Wassink
London, Artist
(Signed 6 years ago)


Noel Douglas:
London, Artist/Designer/Educator
(Signed 6 years ago)


  “Stop this ridiculous move! When will bereaucrats learn they should listen to the people who know what they are talking about!”

Erwin Spruit:
amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind de lokatie prachtig,- en een stukje cultuur van Amsterdam wat behouden moet worden.”

Dylan Jones:
UK, Designer
(Signed 6 years ago)


  “I think that it would be a terrible move for the academy and would result in the loss of credibility as the best. I attended the school of design at Brunel, they merged the design campus on to the main Uxbridge campus and have since lost the 'special' feeling the school once had.”

Melzer
Amsterdam, journalist
(Signed 6 years ago)


J.Hamers:
Schagen, radiologisch medewerker
(Signed 6 years ago)


  “Jakkie-bah!”

M. Louter:
Groningen, ecologie-biologe
(Signed 6 years ago)


  “"..dat kan toch ècht niet door de beugel!.."”

A.P.M. Klaver
dirkshorn
(Signed 6 years ago)


Willem van Beek
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Iskander van Watendonk
Eindhoven, Student Design Academy
(Signed 6 years ago)


Ton van Hoorn:
Rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “Ik kan mij vinden in de opvatting van Wim Crouwel zoals hij die in zijn bijgesloten brief omschrijft.”

Carl Johan Högberg
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Bart Brouns
Amsterdam, bibliotheekmedewerker Stedelijk Museum
(Signed 6 years ago)


m.hendricks
amsterdam
(Signed 6 years ago)


SARAH REYNOSO MONTES:
AMSTERDAM, DESIGNER + ART STUDENT AT RIETVELD
(Signed 6 years ago)


  “This building is onw of the reasons why The Rietveld Academie is so well known and recognized internationally. A big part of what the school is today is due to this building. It has been a privilege to use it and would be a shame to loose it.”

Mark van Beem:
Amsterdam, dictator
(Signed 6 years ago)


  “Zo typisch dat een figuur als Jos Houwelingen zich achter een verhuizing schaart onder het mom van "VERNIEUWEN'. Beste Jos, tijd voor pensioen? Het Rietveld gebouw is cultureel erfgoed. Al jaaaren erger ik mij krom en zuur aan die egotrippers die als kunstenaar nooit verder zijn gekomen dan de lengte van hun penis. Blijf maar fijn in dat fantastische gebouw en wissel van bestuur! Op de barricades!”

Ñusta Nina:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Niet meer ruimte, maar een strengere selectie van studenten die toegelaten worden.”

Ivo van Haren
Amsterdam, dichter
(Signed 6 years ago)


Bernhard Franken:
Frankfurt, Architect
(Signed 6 years ago)


  “l´art pour l´art”

Ben Zwaal
Amsterdam, dichter, wijlen BEWTH
(Signed 6 years ago)


Niek van Vliet
Rotterdam, bouwecoloog
(Signed 6 years ago)


nestor ramirez godoy:
amsterdam, account manager
(Signed 6 years ago)


  “ol' school rules”

richy abbink
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


paulien de gaaij
utrecht, fotograaf
(Signed 6 years ago)


Paul Bodoni:
Bettna, Zweden, Striptekenaar
(Signed 6 years ago)


  “Waar eens de boterbloemen bloeiden...”

Julian Hagen
Dornbirn, grafic designer
(Signed 6 years ago)


r.sand
münchen
(Signed 6 years ago)


Felix Lauffer
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


lucas martin
madrid, artist
(Signed 6 years ago)


Andrew Borgart:
Delft, docent TU Bouwkunde
(Signed 6 years ago)


  “Deze academie en dit gebouw zijn mijn alma matar. Het is voor mij ondenkbaar dat ze eventueel gaan scheiden.”

iris
amsterdam, curator
(Signed 6 years ago)


Maria Derksen:
Amsterdam, Psycholoog
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben het eens met alle genoemde bezwaren in de petitie!”

Lukas Dijkema
Amsterdam, acteur
(Signed 6 years ago)


Dave Sandman
Amsterdam, Beeldresearcher
(Signed 6 years ago)


Ann Maes:
Bergeijk, directeur
(Signed 6 years ago)


  “Het wordt hoog tijd dat men in Nederland beseft wat men wel en wat men niet moet bewaren, wat men moet koesteren en wat niet, wat men moet stimuleren en wat men moet intomen... Het gebouw van de Rietveld Academie is met een bepaalde functie ontworpen: als academie, met de kwaliteiten die deze functie nodig heeft: lichtinval, ruime localen, expositieruimte, openheid in de structuur, dit alles om de kunsten te stimuleren en de gebruikers optimaal te dienen! De beste bestemming is dus de oorspronkelijke bestemming! Elke andere bestemming vraagt om aanpassingen, die bijna in alle gevallen het karakter van het oorspronkelijke gebouw geweld aandoen. Bovendien ben ik het eens met het standpunt dat men beter de kwaliteit van het kunstonderwijs kan verhogen, dan de Rietveld Academie nog groter te laten groeien met alle consequenties vandien. Er wordt al genoeg rotzooi bedacht! Het terugdringen van het aantal studenten in combinatie met het stimuleren van de diepgang in de opleiding, zou geen overbodige luxe zijn! En dan ook nog een ander, groter gebouw kiezen om het onderwijs te koppelen aan het sectarisch wonen, is helemaal absurd. Hoe kunnen de studenten groeien in hun werk als ze geïsoleerd raken en de vele indrukken en impulsen, die Amsterdam te bieden heeft, niet kunnen oppikken?Het omgekeerde zou moeten worden gestimuleerd, want dat verrijkt het denken van de studenten. Het behoud van het gebouw dat niet voor niets de naam van Gerrit Rietveld draagt, dient blijvend beschermd en gerestaureerd te worden. Een nieuwe eigenaar geeft daar nooit garanties op! Rietveld's gedachtegoed was vernieuwend voor de architectuurgeschiedenis en dient als een blijvend voorbeeld voor volgende generaties bewaard en gerespecteerd te blijven. Als zijn werk wordt vernietigd en/of verkeerd wordt verbouwd, dan is dat een grote schande, want deze historische kwaliteit van eenvoud en menselijke architectuur komt nooit meer terug!”

Sonja Wyss
Amsterdam, artist/filmmaker
(Signed 6 years ago)


koos dalstra:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “schandaal! gra moet blijven”

Bart Lootsma:
Innsbruck, Hoogleraar Architectuurtheorie Leopold Franzens Universiteit Innsbruck
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveldakademie heeft een internationale reputatie die, afgezien van haar docenten, in de eerste plaats berust op de architectuur van het gebouw en de specifieke situering in de stad. Zowel het verlaten van het gebouw op zich als de idee een campus te beginnen zouden dodelijk zijn voor die reputatie.”

Alan Rapp:
Brooklyn, New York, Student, writer
(Signed 6 years ago)


  “legacy trumps expediency”

itsuro shibata
tokyo, design strategist
(Signed 6 years ago)


Willem den Harte
Utrecht, Kunstdief
(Signed 6 years ago)


Daniel:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “SAVE TEH REITVEILD!!!”

Attila Sohar
Budapest, Architect
(Signed 6 years ago)


uttam raktoe
amsterdam, eerste officier
(Signed 6 years ago)


inda peral ortega
amsterdam, studen BK
(Signed 6 years ago)


Jolanda Gelissen
Nijmegen, studente kunstgeschiedenis
(Signed 6 years ago)


Caroline de Pont:
Antwerpen, Vormgever
(Signed 6 years ago)


  “Er is maar 1 Rietveld Academie!”

Jacqueline Molnár
Budapest, Illustrator, animationfilm director
(Signed 6 years ago)


Goga S.Nawara
Vienna, Architect
(Signed 6 years ago)


Petra Kester:
Den Haag, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Dit gebouw moet is misschien te klein, maar ergens anders wordt het nooit echt de Rietveldacademie.”

Bernhard Sommer
Vienna, Architect
(Signed 6 years ago)


Albert Klijn
Utrecht, Socioloog-liefhebber architectuur
(Signed 6 years ago)


Volker Atrops:
Rheurdt/Erfurt Duitsland, directeur Bund für Gestaltung
(Signed 6 years ago)


  “sterkte..”

Jowa I. Kis-Jovak:
Amsterdam, directeur Architectenbureau Jowa
(Signed 6 years ago)


  “Kan toch niet!”

Peter van Brenen:
Amsterdam, Ex-student
(Signed 6 years ago)


  “Argumenten dat het wel eens goed is dat kunstenaars uit hun ivoren toren komen, en gedwongen zouden moeten worden te verhuizen naar een Vogelaarwijk als Bos en Lommer, getuigen van een enge, misselijkmakende middenstandersmentaliteit. Behalve rancuneus, is deze zienswijze ook nog eens geheel onjuist; immers, het GAK gebouw is meer een ivoren toren dan de Rietveld ooit zal zijn, vooral gezien het feit dat het de bedoeling is dat studenten in het GAK gebouw zullen gaan wonen, en het GAK gebouw dus zal functioneren als een geïsoleerde campus. Het is juist de huidige situatie die zorgt dat studenten van de Rietveld verspreid door de hele stad wonen, van de Bijlmer tot de Baarsjes; en zo hoort het ook. Ook het argument dat tegenstanders van de verhuizing 'nostalgisch' zouden zijn is volledig uit de lucht gegrepen. Het idee van de Rietveld Academie als een klein, flexibel instituut is oneindig veel moderner dan het idee van de Rietveld als een logge onderwijs-fabriek, ingesloten tussen snelweg en woonwijk. De 'bigger=better' mentaliteit van het huidige bestuur van de Rietveld, dat is pas nostalgisch. De verhuizing moet stopgezet worden, met alle mogelijke middelen. We moeten niet met ons laten sollen door een klein groepje projectontwikkelaars, managers en wethouders met volstrekt opportunistische motieven. We staan er alleen voor: zogenaamde linkse partijen willen ons in de Vogelaarwijken hebben, terwijl rancuneus rechts het wel amusant vindt, om kunstenaars eens "onder het gewone volk" te brengen. We staan er alleen voor, en ondanks de massale steun (zie onderstaande petitie), zijn we aan de verliezende hand; de intentieverklaring is waarschijnlijk al getekend, en de betrokken wethouder zal dit nooit kunnen terugdraaien zonder politiek gezichtsverslies. Maar laten we in godsnaam nog een keer onze tanden laten zien, voordat de Rietveld voor altijd in rook opgaat.”

Astrid van Engelen
Amsterdam, Modevormgever
(Signed 6 years ago)


Philipp Ruster:
Starnberg (D), Designer / Ex-Student
(Signed 6 years ago)


  “Dear Students, between 2000-2005 we suffered a lot from the building activities. So enjoy the new building now! Or was it built for the layers next door? Greetings from Munich.”

Nimish Biloria
Delft, Architect
(Signed 6 years ago)


Lida Floor:
Amsterdam, Beeldend Therapeute
(Signed 6 years ago)


  “”

Arthur Labree:
Rotterdam, teamleider Bouwkunde Albeda College
(Signed 6 years ago)


  “Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker. Albert Einstein”

Eric Meeder
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


Poul Brouwer
Amsterdam, Student Gerrit Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Ilona Lénárd:
Rotterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld in Rietveld”

Anton Broos:
Leiden, beeldend kunstenaar oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld Academie
Frederik Roeskestraat 96
1076 ED Amsterdam!”

Janneke van Leeuwen:
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld Academy should not be taken out of its hallmark building, there is a symbiotic relation between the two. Destroying that relation would seriously damage the identity of the Rietveld Academy.”

meindert w. scholma
Amsterdam, docent filosofie
(Signed 6 years ago)


rosie eveleigh
london, artist
(Signed 6 years ago)


L. de Haan:
amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


  “gerrit rietveld is wereldberoemd. Zijn werk verdient meer respect. Een betere plek voor een kunstacademie is er niet.
Stop de uitverkoop van kwaliteit”

Enrique S.:
Weert-Zuid , Professor inde weetnikskunde
(Signed 6 years ago)


  “De Gerrit Rietveld Academie Moet Daar Blijven ! ! ! OMDAT IK DAT WIL ! ! !”

Johanna van Dongen :
Bloemendaal , beeldend kunstenaar oud-student
(Signed 6 years ago)


  “AFBLIJVEN!”

Sjéfke:
Amsterdam - Dorpplein
(Signed 6 years ago)


  “Wie Tijmen van Grootheest zijn ‘’vrinden‘’ zijn, dat mag ondertussen toch wel duidelijk zijn.!!! Dat de Gerrit Rietveld Academie daar niet bij hoort, heeft hij dat in het verleden al niet heel duidelijk gemaakt aan iedereen.!?!?! … … … (Waar die z’n manier van centjes tellen en ‘’verdienen‘’ geleerd heeft.?!?) … … … Dat waar ze de mond zo overvol van hebben,; Verandering, Vernieuwing, Vooruitgang, Bla, Bla, bla, en wat ze zo brood nodig vinden voor de academie, dat blijkt aan hun eigen persoontje toch grotendeels te zijn voorbijgegaan.!!! … … … v. Grootheest + vrinden + (’t door hun al liefkozend genoemd OUD) GAK pand = ?!?!? en riekt naar.?!?!? … … … De heren hebben zelf blijkbaar iedere vorm van vooruitgang gemist, en lijken nog in de veronderstelling te leven dat ze (stiekem) met wat ‘’vrinden‘’ onder mekaar, in ’n donker achteraf kamertje en met één houten gulden, alles voor elkaar kunnen krijgen.!!! … … … Als Tijmen zich zo’n Grootegeest waant, dan weet hij toch ook dat hij voor z’n wanprestaties (wettelijk) ‘’hoofdelijk aansprakelijk‘’ gesteld kan worden.!!! Misschien moet die weg maar eens bewandelen gaan worden.?!?!? Sommige mensen schijnen (helaas) pas wakker te schieten als er iemand aan hun ‘’zuur verdiende‘’ centjes dreigt te komen.!!!”

Adam Szymczyk
Basel, Director, Kunsthalle Basel
(Signed 6 years ago)


Anna Hennerdal
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


lorily:
A'dam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Why don't we do it more like the UvA, use small buildings throughout the city for the space we need. Keeping the rietveld building as main building. And also, why didn't the board asked the students to make plans, ask them what they want and especially exactly what they need! There are so many creative minds in this school let them brainstorm and create! Do your investigation tijmen!”

Franciscus van der Meer:
Amsterdam, MA student at FIA
(Signed 6 years ago)


  “behoud het culturele erfgoed, plaats het niet afgedwongen in die ghetto!”

Tijs van den Boomen:
Amsterdam, Journalist
(Signed 6 years ago)


  “Je moet er toch niet aan denken dat de tere zieltjes van de kunstenaars in spe worden geconfronteerd met allochtonen en ander arm gespuis. Leve de ivoren toren!”

Wanda Strauven
Amsterdam, onderzoeksdirecteur & universitair hoofddocent filmstudies
(Signed 6 years ago)


Herbert Janse
Amsterdam, decorontwerper
(Signed 6 years ago)


j.stultiens:
weert, nvt
(Signed 6 years ago)


  “gewoon blijven dat historisch gebouw gerrit rietveld academie waar vele uit de kunstwereld gebruik van hebben gemaakt BLIJF AUB”

Agnes Grondman:
Amsterdam, oud-student & kunsthistorica
(Signed 6 years ago)


  “Er kunnen omstandigheden zijn dat men ondanks alles moet verkassen. Maar in dit geval klopt het proces niet, de nieuwe locatie niet en het mislukken van de nieuwbouw doet je hart vasthouden. Succes met alle acties!”

Kieran Long
London, editor, Architectural Review
(Signed 6 years ago)


Thijs van der Linden:
Amersfoort, docent Nederlands
(Signed 6 years ago)


  “Ik teken uit solidariteit met de mensen die het zo jammer vinden indien dit gebouw zou verdwijnen.”

Harald SCHOLE:
Amsterdam, beeldend kunstenaar en onafhankelijk adviseur kunst en openbare ruimte
(Signed 6 years ago)


  “Positief aan het plan is, dat Vogelaarwijken aan kunst worden gekoppeld. Goede kunstprojecten in de wijken zijn dus van belang. Voor elke probleem(wijk)een Vogelaaracademie? Studenten en docenten worden wijkkunstenaars die met een fantastisch budget aan de slag mogen gaan. Alleen voor een nieuw beleid en ontwikkelingen hoeft de Rietveld toch niet te verhuizen?”

Lisa Middag
Minneapolis, Minnesota USA, Publications Director, Walker Art Center
(Signed 6 years ago)


Jan Wouter Bruggenkamp
Lelystad, Landschapsarchitect
(Signed 6 years ago)


H. von Brunenberg
S'roy, Levens Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Jan Lensen:
Amsterdam, Ondernemer
(Signed 6 years ago)


  “Ronduit schandalig een creatieve boom te verplaatsen.”

Francien van Poppel:
Lommel, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het gaat om een gebouw wat een groot verleden met zich mee draagt, alsook vele afgestudeerde die zich daar hebben kunnen ontwikkelen in een goede omgeving.ze zijn onlosmakelijk met het gebouw verbonden.Niet doen.”

B & D Tremalio
Amsterdam, English Teachers/Artist
(Signed 6 years ago)


Annemieke Hendriks
Nijmegen, Student
(Signed 6 years ago)


Adelijn van Huis
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Tegelaar
Doetinchem
(Signed 6 years ago)


Renee Pierog
Brooklyn, NY, Designer
(Signed 6 years ago)


Sjoerd van den Berg:
Nijmegen
(Signed 6 years ago)


  “Het zou blijk geven van totaal wanbeleid als de Rietveld Academie wordt verplaatst!!”

laura caris:
weert, portretschilder
(Signed 6 years ago)


  “klassiek gevalletje van 'Peter's Principle', vrees ik...of is het nu Peter's PrincipAL?”

Nellie Thissen
Maarheeze
(Signed 6 years ago)


Noelle Ingeveldt
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Walter Huurdeman
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


diedje van Leeuwen:
amsterdam, bibliothecaris
(Signed 6 years ago)


  “Ik onderschrijf alle redenen van deze petitie!”

annelies van der stel:
amsterdam, beeldend kunstenaar docent
(Signed 6 years ago)


  “zonder het Rietveld gebouw is de Rietveld academie een van de velen het gebouw hoort voor de opleiding behouden te blijven”

Anders Hofgaard
Berlin
(Signed 6 years ago)


Hyo Kwon
Arnhem, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Eleonora Petrova
Amsterdam, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


Jeroen Kneijber:
Zwolle, student CABK/Artez Zwolle
(Signed 6 years ago)


  “”

Merel Karhof
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Johan Leestemaker:
Amsterdam / Medellin, onderzoeker / ondernemer
(Signed 6 years ago)


  “"Maar, al het voortreffelijke, is even moeilijk als zeldzaam." (Spinoza, 1678.) Als politici één ding geleerd zouden moeten hebben, dan is het wel dat niets van hun denken en doen meer onopgemerkt zal blijven. "Caute!"”

Gerardus Widdershoven
New York City, Art en Antiek Dealer
(Signed 6 years ago)


Ramon Verberne
Eindhoven, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Anat Segal
Amsterdam, BK student, GRA
(Signed 6 years ago)


Ronny Clerx
Weert
(Signed 6 years ago)


Stefan:
Engblom, Student
(Signed 6 years ago)


  “not a chans”

Roos Strikwerda:
Eindhoven
(Signed 6 years ago)


  “Voor Niki”

Yasmijn Karhof:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld in de Rietveld!”

Joanna van Raay
Amersfoort, jewellery designer
(Signed 6 years ago)


Kruimel:
Weert, DIV medeweker
(Signed 6 years ago)


  “Je moet een oude boom niet verplanten!!!”

deniz seyda tunca
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Gerd-Jan Oud:
Nijmegen, docent AvB / hoofd communicatie
(Signed 6 years ago)


  “Waar de directie zielsverhuizing mogelijk acht, ontwaart het kunstcollectief slechts een academische karaktermoord. Gaat Rietveld naar de ganzen? Als het nou ging om de incarnatie in een haas, dan zou de kool tenminste nog te pruimen zijn geweest! Nu smaakt het misbaksel te laf en waart de muffe geur van apekool langs de grachten.”

Sander Laudy:
AMS-BCN, architect
(Signed 6 years ago)


  “Omdat onderwijs gegeven moet worden in een inspirerende omgeving! En ik zie de hele discussie al voor me over wat er daarna met het gebouw moet gebeuren. Een monument zonder functie, toch behouden. Hoe lang heeft dat indertijd geduurd met Zonnestraal en ook met het burgerweeshuis? Ben ook benieuwd wat de renovatie het GAK tbv de academie gaat kosten.”

Alet van't Eind
Amersfoort, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
(Signed 6 years ago)


annesas appel
haarlem, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


ronald de boer
amsterdam, kunstenaar/filmmaker
(Signed 6 years ago)


Mirella Slingerland
Delft, Interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


Wim Wiskerke:
Haarlem, fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Behoud dit gebouw voor het kunstonderwijs!”

Bas Oudt:
Amsterdam, Buiten dienst
(Signed 6 years ago)


  “”

Marja de Jong:
Haukivuori Finland, art director
(Signed 6 years ago)


  “Een slecht besluit, genomen door managers zonder (kunst)historische en vakgerichte betrokkenheid en kennis. Het is het zoveelste droevige verhaal waar uiteindelijk de student, het vak en het gebouw aan het korste eind trekt. Ik hoop van harte dat een gezond inzicht de wal het schip zal keren, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Saskia Scheltjens
Gent, Faculteitsbibliothecaris Letteren & Wijsbegeerte Universiteit Gent
(Signed 6 years ago)


P. Broekman
Amstelveen, yogateacher
(Signed 6 years ago)


Assen:
Amsterdam, gr. ontwerper/kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Als ex-student aan de grafische en de VAV afdeling, voel ik nog steeds de band met de Rietveld academie, waar nu ook vrienden van mij studeren. Ik ben helemaal mee eens met de redenen van de afdelingshoofden en steun de petitie.”

Timo Mank:
Ameland, hotelier galerist
(Signed 6 years ago)


  “BIZAR! dit is volkomen verkeerd gedacht, maak een groot virtueel gebouw.”

Kristina Benjocki
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Denise Bosma:
Enschede
(Signed 6 years ago)


  “Als voormalig student aan het CABK Artez te Zwolle kan ik me erg inleven in deze gebeurtenissen. Ook op die academie waren het de managers die niet veel weten van het kunstonderwijs en haar behoeften, die het onderwijs kwalitatief naar beneden halen. Er wordt gekeken naar inkomsten en opbrengen en besparingen op ruimte, goede werkplekken en docenten. Helass is dit ook een gevolg van regels en wetten door de overheid opgesteld maar een academie met karakter zou zich daar niet bij neer moeten leggen!”

Ben Laloua
Rotterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Annemieke de Kler:
Den Haag, Manager arts and architecture
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld gebouw moet blijven vanwege architectuur en sfeer.”

David Bielander
Munich, Germany, Artist
(Signed 6 years ago)


Rob Kohnen
Amsterdam, programmeur
(Signed 6 years ago)


René van Engelenburg
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Hendriekje Bosma:
Amsterdam, curator Exposorium VU
(Signed 6 years ago)


  “Bezwaren zijn terecht en duidelijk. Democratische besluitvorming ontbreekt bij veel bestuurders van onderwijsinstellingen. Dat zijn geen 'bedrijven' die je op dezelfde wijze kunt managen als een fabriek.”

Mathilde:
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld academie voor hard core kunstenaars opleiding. Gak of ander gebouw voor opleiding toegepaste kunsten en techniek gebaseerde kunst?”

Jan Nederlof
Leiden, kunstenaar, architectuurhistoricus
(Signed 6 years ago)


Suzanne Styhler
Amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


mariken zaat:
utrecht, gezinstherapeut,schoonmoeder oud leerling
(Signed 6 years ago)


  “wat een waanzin.”

François Rappo
Lausanne, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Jan Seurinck
Antwerpen, Culturele communicatie
(Signed 6 years ago)


ronald Motta:
Rotterdam, kunstenaar en raadslid
(Signed 6 years ago)


  “de bezwaren zijn helder en volstaan”

John Knepler
London, Architect
(Signed 6 years ago)


Ernst Waltrum:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “van Groothaast, what’s the rush?”

David Torrents
Barcelona, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


andren:
legnano, designer
(Signed 6 years ago)


  “save it!”

Christel Sondermann
Köln
(Signed 6 years ago)


F. Duquesnoy
Eindhoven, Student
(Signed 6 years ago)


Marjan Bult
Amsterdam, lerares Nederlands
(Signed 6 years ago)


Raoul Teulings:
Amsterdam, kunstenaar/docent
(Signed 6 years ago)


  “Alhoewel ik niet geheel de nostalgie rond het gebouw deel vind ik de verplaatsing om politieke redenen onverstandig. Ook is de architectuur van het GAKgebouw volslagen ontoereikend als representatie voor de uitermate complexe vorm die de culturele kennisvorming op dit moment laat zien. Het GAKgebouw drukt teveel overleefde concepten omtrent gebouwde omgeving, werk en praktijk uit. Mocht er oit sprake zijn van het verlaten van het Gerrit Rietveld gebouw dan zou ik eerder voor een geheel nieuw van de grond af aan en aan hedendaagse verwachtingen voldoend type architectuur opteren. Het GAKgebouw komt voort uit een 19e eeuws idee van maatschappij en arbeid en zal zeker niet geschikt zijn voor een aan deze tijd aangepast idee van cultuurproductie. Darbij komt bij dat het motief van de stadsdeel vertegenwoordiger volslagen laakbaar is: kunst is er niet om problemen die de politiek laat liggen op te lossen. De kunst zou hiermee eerder haar kritische mogelijkheid verliezen dan winnen. Het is een misverstand dat veel politici maken en berust op de aanname dat kunst en cultuur hetzelfde is. Cultuurn is overeengekomen kunst, kunst kan zich daar tegen verzetten, ontkomen en potentialiteiten tonen die niet hoeven te voldoen aan de conventies van en cultuur. Door kunst zo in te zetten creëert men een idee van kunst die dienstbaar zou moeten zijn aan de cultuur. En de uitspraak van de stadsdeelvertegenwoordiger laat weer zien dat cultuur een symbiose is tussen smaak en ideologie. Kunst hoeft aan deze afsprak niet te voldoen en moet haar mogelijkheid hiertoe altijd krijgen. De architectuur van het GAKgebouw laat door haar paternalistische structuur al zien dat zij daar geen ruimte aan wil bieden. Kunst drukt uitgebreidheid aan van ideeën, affecties en mogelijkheden: een daarvoor toegesneden architectonisch territorium is dan meer dan onontbeerlijk noodzakelijk. Rietveld had dat wel begrepen, Merkelbachs ontwerp dient aan andere maatschappelijke attitude.....”

Susan Gill
∂ublin, psychotherapist
(Signed 6 years ago)


Martin Caupain
Amsterdam - Paramaribo, werkcoach
(Signed 6 years ago)


Frank Tentler:
Duisburg, Web Consultant
(Signed 6 years ago)


  “Ondenkbaar!”

Avivit Dimor:
Tel Aviv, Produkt Designer
(Signed 6 years ago)


  “Respect is a pillar that holds us all in our present and certainly in our future plnas. Please be grateful for such a Historical building which gave leverage to who you are today!”

simen de jong:
bussum, betrokken burger
(Signed 6 years ago)


  “houd stand”

Liza van der Kruijs
Antwerpen, België, Student
(Signed 6 years ago)


Nikki van Es:
Lage Vuursche, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld was zo groots om een volledig dienstbaar gebouw neer te zetten waarin ieder ego zich kan ontwikkelen, gebruik het bebouw waar het voor bedoeld is.”

wsaskia van alem-van der land
vives, frankrijk
(Signed 6 years ago)


Martine Gabison
Tel Aviv, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


Jane Wycoff
Chicago, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Sjoerd van OEvelen:
Amsterdam, kunstenaar, oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Met het idee voor de verhuizing van de Rietveld naar een ander gebouw in Amsterdam diskwalificeert Tijmen van Grootheest zich in de ogen van zeer veel mensen opnieuw als directeur. Zonder enig onderzoek binnen de academie gedaan te hebben en op oneigenlijke gronden probeert hij (met een aantal anderen in zijn kielzog) dit plan op slinkse wijze door te drukken. Ook heeft hij het contact met het kunstvakonderwijs al lang geleden verloren en ondergeschikt gemaakt aan zijn ego en provinciale dadendrang. Een directeur van de Rietveld onwaardig! Hoe lang moeten we nog toestaan dat hij mensen verdeelt en door zijn maniakale gedrag de ziel van de Rietveld afbreekt? Ik zou deze petitie dan ook willen aangrijpen om naast mijn bezwaar tegen het ondoordachte idee voor verhuizing ook op te roepen om Tijmen van Grootheest per direct onder curatele te stellen en een oproep te plaatsen voor een nieuwe directeur, iemand die hart heeft voor deze zeer bijzondere kunstacademie met een gebouw als een juweel!”

Maurits de Romph:
Amstelveen, DJ/producer/organisator
(Signed 6 years ago)


  “Met kunst en creativiteit is Nederland groot geworden...gooi dit niet te grabbel!!! Geluk, Maurits de Romph a.k.a. Dauphin (DJ/producer)”

Elodie Hiryczuk:
kunstenaar, oud- Rietveld student, oud-student en oud-medewerker Sandberg Instituut
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben afgestudeerd in 1999 toen de Baudelaire suite nog simpelweg lokaal 007 heette, toen er nog geen stempels gehaald hoefden te worden bij de theorielessen en waar iedereen die ongestoord wilde werken wist dat hij tot de oproep van de concierge om 22:00 uur het rijk alleen had. Het Rietveld gebouw is voor mij en voor velen anderen jarenlang een 2de huis geweest, een huis die je niet zomaar verlaat! Het is een schandaal dat Tijmen van Grootheest steeds de voortouw neemt met zijn eigen megalomane plannen. Laat één man niet het einde van de Rietveld Academie betekenen. Wees deze keer compromisloos, ga in staking als het nodig is, bezet het gebouw! Stop de verplichte toename van studenten! Kunstonderwijs staat of valt bij persoonlijk contact zowel met de docenten als met de studenten onderling. Alleen dan kan er een inspirerende en uitdagende omgeving ontstaan. Draai het aannamebeleid weer terug, probeer het los te koppelen van de Rijkssubsidies. Zorg dat vooral gemotiveerde studenten worden aangenomen, met een hoge dosis eigenzinnigheid, engagement en betrokkenheid. Want wie geen gevoel voor urgentie en doorzettingsvermogen heeft maakt domweg weinig kans om buiten de academie te overleven. En geef de toekomstige belangrijke kunstenaars en ontwerpers die er nu studeren de macht om wezenlijke plannen te ontwikkelen voor de ideale Rietveld Academie!”

Joris
Amsterdam, Webdesigner
(Signed 6 years ago)


Erwin slegers:
Amsterdam, Designer / Docent / Ex-student
(Signed 6 years ago)


  “REGENTEN en Kunstonderwijs is nooit een goed huwelijk geweest.”

andre maste
groningen, meubelmaker
(Signed 6 years ago)


Pieter Smit:
Haarlem, decor ontwerper en docent
(Signed 6 years ago)


  “You can't change the scenery without changing the action”

Jeannette Jansen
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


ir.A.A.M. van den Berg:
Amsterdam, stedenbouwkundige
(Signed 6 years ago)


  “Een van de kunstzinnigste architecten van de vorige eeuw heeft een liefdevolle broedplaats ontworpen voor komende generaties kunstenaars. Die schop je er toch niet zo maar uit vanwege een z.g. ruimteprobleem?”

Anke Mensing:
Darmstadt Duitsland, Prof. aan de Hogeschool in Darmstadt, direktor opus Architekten BDA, Darmstadt”
(Signed 6 years ago)


  “"Voor mij als oud-student is het onbegrijpelijk dat een inspirerend mythische plek als die van de Rietveld academie kan worden opgeheven. Alleen met respect voor de toenmalige functie is het gebouw op een waardige manier te behouden. Naar mijn mening kan grootschaligheid niet de oplossing zijn van het academie probleem. Het persoonlijk contact tussen studenten en docenten van verschillende afdelingen was en is nog steeds de basis van haar kwaliteit.Wees creatief met wat er is en koester de kwaliteiten van het gebouw. Een goed (totaal)concept voor de Fred roeskestraat zou het doel moeten zijn.”

robert van den hout
utrecht, architect bna
(Signed 6 years ago)


E.M. (Betty) Driessen
Bloemendaal, personal coach/ counselor
(Signed 6 years ago)


I. Grovenstein
Hoogmade, Civiel Ingenieur
(Signed 6 years ago)


Nellie Zwetsloot:
Haarlem, ambtenaar
(Signed 6 years ago)


  “moet dit historische gebouw nu ook al verdwijnen? waar is jullie hart voor kunst?”

Shanna S
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Jura Shust
Minsk / Vilnius, artist / designer
(Signed 6 years ago)


paola prins
bloemendaal, architect
(Signed 6 years ago)


heleenvanrijnbach:
noordwijk, oudleerling
(Signed 6 years ago)


  “het zorgvuldig opgebouwde image in buitenland zou worden teniet gedaan o.a.”

Truua Middendorp
Wateringen, medewerkster creatorium
(Signed 6 years ago)


M.Peco
Sisak,Croatia, surgeon
(Signed 6 years ago)


Niels de Kamps
Amsterdam, Stadjutter
(Signed 6 years ago)


Jeroen Musch:
Rotterdam, Architectuur Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Fijne school fantastisch gebouw!! Hou je bijzondere traditie hoog!!”

Kathryn Lewis
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


vincent van de waal
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Florence Lehmann
Strasbourg, jewellery artist/ teacher
(Signed 6 years ago)


Marcel Drilling
Amstelveen, Data based Marketeer
(Signed 6 years ago)


Mariet Numan
Amsterdam, o.a. voormalig docent
(Signed 6 years ago)


Rian monkhorst:
Amersfoort, Eigenaar muziekschool
(Signed 6 years ago)


  “IK vind het erg als de school uit zijn oorspronkelijke gebouw zou verdwijnen, ik vind dat getuigen van weinig respect voor naam/architect/ school....”

Bart Berkhout
Amsterdam, Data-analist
(Signed 6 years ago)


Alessandro Petta
Copenhagen, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


annelot meines:
Amersfoort, student basisjaar
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld for Rietveld”

Cynthia-B:
Amsterdam, Art Director
(Signed 6 years ago)


  “Never kill your darlings!”

Vincent Verhoef:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “the building loves us”

Ellie Duinker
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Marlene Dumas:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben sprakeloos”

Urs Primas:
Zürich, Architect
(Signed 6 years ago)


  “keep the laboratory alive!”

Vanessa Jane Phaff
Rotterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Dewi Kang
Monnickendam
(Signed 6 years ago)


Paul van 't Veld:
Amsterdam, reclamemaker
(Signed 6 years ago)


  “Never cut loose from your roots!!!”

Victor SPG Bottenbley:
Amsterdam, cultural entrepeneur
(Signed 6 years ago)


  “discarding a artistic concept concerning envirmental design serving the eternal need for inspiring stimulation as it was conceived by one of great visionary minds of our time uncovers intensions wich are focussed on profit & preserving the organisation, contrary to preserving a continuity dedicated to art.”

Fred Dekker:
Driebergen, direkteur management adviesbureau
(Signed 6 years ago)


  “Projektontwikkelaars en megalomane direkties vormen een direkt pad naar de ondergang. Leer van de moeilijke situatie waarin veel tot een te grote organisatie gefuseerde middekbare scholen zich bevinden. Groter betekent NIET noodzakelijkerwijsbeter.”

Lauren Mary Dyer
Performance
(Signed 6 years ago)


Elmy Beekhuizen:
Amersfoort, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De 1e Gerrit Rietveld kunstacademie, de ABK Arnhem (Akademie Beeldende Kunsten Arnhem, (1960/61 gebouwd), was vrijwel het evenbeeld van de huidige Rietveld Amsterdam. Met enkele verbeteringen zoals zonneschermen buiten op de ramen werd de Amsterdamse Rietveld enkele jaren daarna gebouwd. Voor ons, studenten vanaf de jaren 60, was het werken, studeren in de op maat gesneden de schepping van Gerrit Rietveld daar aan de Rijnkade in Arnhem een fantastische ervaring. Het had een grote invloed op ons werk, want wij (studie richting mode,- zat op een flatje en het oude gebouw aan het stationsplein waar we ook de andere vakken volgden was donker en klein. Een gebouw als een communicatieve factor tussen de verschillende afdelingen. je kon bij elkaar naar binnenkijken en er ontstond zo samenwerking. het is maatwerk geweest en op die schaal werkte het goed. In een ander gebouw met veel meer studenten zou het best wel eens kunnen tegenvallen. Kwantiteit is zeker in een kunstopleiding een factor die je niet zou moeten laten gelden . het je gekend weten in een leeromgeving staat daar haaks op. Kwaliteit moet daar niet ondergeschikt aan zijn. Want dat zal gebeuren als er geen halt toe wordt geroepen aan de grootschalige plannen van de directeur en bestuur van Rietveld-Amsterdam. Geen andere functie dan kunstonderwijs asjeblieft. Zo heeft Rietveld het op die schaal en met die uitgangspunten ontworpen en het verdient een wettelijke bescherming als zodanig. De stad Amsterdam en minister Plassterk kunnen zich daarvoor inzetten. Anders wordt het bezetten toch? Elmy Beekhuizen”

Silvia Sfligiotti
Milan, designer and teacher
(Signed 6 years ago)


Wouter Davidts
Antwerpen-Amsterdam, Hoogleraar Kunstgeschiedenis VU Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Lucy May
London
(Signed 6 years ago)


Tim Dekker
Amsterdam, EU Public Affairs Consultant
(Signed 6 years ago)


fleur baltes
amsterdam, journalist
(Signed 6 years ago)


Christoph Hachenberg:
Basel, industrial designer
(Signed 6 years ago)


  “the most important building in amsterdam of 20th century has to stay public. build no museums for dead art - use this building for creation of lifing arts”

Aglaia Konrad
Brussel, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


NICOLE BEUTLER:
AMSTERDAM, CURATOR AND CHOREOGRAPHER
(Signed 6 years ago)


  “THE RIETVELD BUILDING IS UNIQUE IN ITS HISTORICAL IMPORTANCE AND A BEAUTIFUL AND INSPIRING FRAME FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNG ARTISTS. WWW.THEOLDBRANDNEW.NL”

Giordana Jansen
Netherlands, GRA Student!!
(Signed 6 years ago)


Jason Pittenger-Arnold
Chicago, Publisher
(Signed 6 years ago)


guus beumer
maastricht
(Signed 6 years ago)


Anne Callahan:
New York City, book designer
(Signed 6 years ago)


  “Environment is part of education, here as elsewhere, for better or worse. "The medium is the message"; if the Rietveld Academy is no longer in the Rietveld building it becomes a different institution.”

Meryl Louise Friedman:
New York City, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Abandoning the rich cultural history surrounding this building and institution would be a crime against the arts and the name of the Rietveld Academy. As a former student of Design myself, the Rietveld is an important symbol of the importance and history of Design in our society and it should not be carelessly subjected to the whims of bureaucracy!”

Raimond Langeveld
Amsterdam, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Manuel Krebs
Zurich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Alexander Schierl
Berlin, Copywriter
(Signed 6 years ago)


Benno Zomer:
Den Helder, volkszanger
(Signed 6 years ago)


  “Ik heb ook op de Rietveld gestudeerd, ze wisten me daar niet op waarde te schatten. stelletje jaloerse kippenkoppen!”

Liesbeth Nieuwenhuijse:
Amsterdam, schilderes
(Signed 6 years ago)


  “Typisch Amsterdam!!Wat goed is moet natuurlijk weer anders. Laten zij nu eindelijk eens hun VERSTAND gebruiken !”

marcel musters
amsterdam, acteur/artistiek leider mugmetdegoudentand
(Signed 6 years ago)


Angelique Wilms
Amsterdam, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


Alon Levin
New York, Artist
(Signed 6 years ago)


marieke winters
amsterdam, art-dept
(Signed 6 years ago)


Maaike van der Linden
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Chris
Utrecht, Programmer
(Signed 6 years ago)


Anna Kikkert
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Anne-Marie van Warmerdam
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Lucia Luptáková:
Amsterdam, beeldende kunstenares
(Signed 6 years ago)


  “om met de plannen door te gaan zou betekenen een historische fout pleggen - een van de fouten waarover mensen later zeggen: hoe konden ze dit laten gebeuren? onbegrijpelijk.”

esther de boer
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Paul de Vries:
Amsterdam, bibliothecaris
(Signed 6 years ago)


  “Eigenlijk wil de minister dat we minder studenten opleiden. En eigenlijk willen we zelf ook met minder studenten verder in het Rietveldgebouw. Maar vanwege bekostigingsregels zouden we toch meer studenten moeten hebben. En vanwege meer studenten zouden we een groter gebouw nodig hebben. En vanwege prijs van grotere gebouwen zouden we in het GAK moeten. En vanwege het GAK zullen we dan niet meer terug kunnen in studentenaantallen. Allemaal dus vanwege een bureaucratische regeling met effecten die niemand wil. Dan moet er toch een bureaucratisch probleem worden opgelost!”

Andy West
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


anette walz
hannover, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Anu
Almere, Student
(Signed 6 years ago)


Titia Ex
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Pieter Looijaard
Utrecht, Architect
(Signed 6 years ago)


Inger Ott
uithoorn, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Rory McGrath
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Hans Wassink
Enschede, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Ben Richardson
New York, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Jurre Schreuder:
Amsterdam, acteur
(Signed 6 years ago)


  “Dit kan niet door de kunstbeugel”

Bart-Jan Hooft:
Durban, South Africa, Architectural Designer - freelance
(Signed 6 years ago)


  “100% Rietveld Thats is all there is and it would never be again else where. Rietveld is Rietveld and he designed it for the public - an art academie with a voice.”

Pieke Werner
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


st. PIP:
Den Haag, directeur
(Signed 6 years ago)


  “Wij zijn tegen de verloedering van het kunstonderwijs. Behoud het Rietveld pand !!”

Markus Jahn
München, Motion Graphics Teacher
(Signed 6 years ago)


rob lubrecht
maastricht, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marijt de Jong:
Amersfoort, Auditor
(Signed 6 years ago)


  “Ik heb bezwaar tegen tegen de plannen van de directie van de Gerrit Rietveld Academie om het gebouw van Rietveld te verlaten voor het voormalig GAK-gebouw.”

elly ludenhoff:
amsterdam, zakelijk leider Zinaplatform/in De Balie
(Signed 6 years ago)


  “Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat de Rietveld Academie het gebouw verlaat en staat geheel los van problemen rond ruimtegebrek, marktwerking of crisis. Waar een wil is, is een weg. Expansie , : uitbreiding”

Maria Dabrowski:
Utrecht, Photographer
(Signed 6 years ago)


  “big mistake without a way back..”

mark brown:
amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “een rietveld acedemie zonder rietveld gebouw is als een zee zonder water!”

nick walker:
amstelveen, docent
(Signed 6 years ago)


  “Behoud het unieke karakter van de Rietveld academie. Laat de academie in het Rietveld gebouw blijven bestaan.”

Fabiana Heinrich
Pelotas-RS-Brazil, Designer
(Signed 6 years ago)


Anna Carlgren
Amsterdam, directeur stichting Vrij Glas (voormalig student Glaswerkgroep)
(Signed 6 years ago)


Eve Arpo
Tallinn, architect
(Signed 6 years ago)


Jeroen Brinkhuis:
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Als de rietveld daadwerkelijk van hun glorieuze gebouw af wil moeten ze ook hun naam veranderen. Bijvoorbeeld de naam van de architect van het nieuwe gebouw”

Rose Gridneff
London, Designer/ Educator
(Signed 6 years ago)


Tinnelou de Leeuw
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


Katja van Stiphout
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Bert Pots:
Amsterdam, journalist
(Signed 6 years ago)


  “historisch gebouw moet blijven”

Alexandra Bachzetsis
Zürich, Artist
(Signed 6 years ago)


Jessica Schippers
hivesum, zzp
(Signed 6 years ago)


Mart. Warmerdam
Haarlem, ontwerper/uitgever (oud-student)
(Signed 6 years ago)


roos meeder:
amsterdam, oud student, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “wat een harteloze overweging”

Super8 Reversal Lab
Den Haag, Filmlaboratorium
(Signed 6 years ago)


kerstin heyen:
amsterdam, rietveld student
(Signed 6 years ago)


  “Sure, being a fine arts student in the inappropriate new building I demand more/better working space (and I presume to speak for many). But leaving the Rietveld building (or the view at it) is not the price I would pay. To fancy such a selfsuggestive solution as the transition from RIETVELD to GAK should be thought of as „too obvious and corrupt“ to be made by the director of an art school and seems indifferent towards what we have and has proved oneself. You can not shift an old tree without it dying. Most people come to Rietveld BECAUSE it´s the RietWELT. Looking at the GAK-Gebouw shows that many changes on that building are required to turn it into a suitable environment. So why can´t the money be invested elsewhere, less megalomanic. I wonder: Was there for example any open competitive bidding of architects, other proposals? The academy is even maintaining an architecture department....... it´s hilarious! What about some outsourced studios in the city/the Asscher building, some ateliers in the GAK (as it already is) or rolling out some departments, building new units nearby, taking the British school next door, moving the Sandberg Institute to become an independent postgraduate programme, etc.pp.? Anything sounds more intelligible to me, than leaving the building, for all the reasons that were posted already. Tijmen, if I was your teacher, I would let you do the year over for making wrong decisions. Where is the dialogue which we think of as religion?”

Suzanna Heman
Amsterdam, conservator Stedelijk Museum
(Signed 6 years ago)


joke segers
amsterdam, gepensioneerd
(Signed 6 years ago)


Vanessa van Dam
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Bram
Utrecht, Student
(Signed 6 years ago)


Chen Eimie Gronner
Qatzir,ISRAEL, carpenter
(Signed 6 years ago)


Daniel Eatock
London, Artist
(Signed 6 years ago)


sven kaden
germany, student
(Signed 6 years ago)


natasja alers
den haag, student keramiek
(Signed 6 years ago)


Robert Swart
Amsterdam, Oud-student GRA, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


hilarius hofstede
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


wim van hornsveld:
amsterdam, Interieurarchitect bno
(Signed 6 years ago)


  “oud student en werkzaam aan de restauratie van dit sublieme gebouw. www.s-i-o.nl link: http://www.s-i-o.nl/gerrit%20rietveld%20academie.html”

Sabine Vuister
Amsterdam, oud student
(Signed 6 years ago)


Sascha Brossmann:
Berlin, Designer, Artist, Educator
(Signed 6 years ago)


  “Neither the ‘what’ nor the ‘how’ of this process are acceptable. This act of administrative idiocy promises to irreversibly damage an internationally highly renowned institution. It needs to be stopped. Now.”

Marie Anne Remmelink
Amsterdam, oud student
(Signed 6 years ago)


Iwan van Melle:
Haarlem, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Blijf zitten waar je zit, en verroer je niet.”

Rasmus Spanggaard Troelsen
London
(Signed 6 years ago)


Maarten Apeldoorn
Glasgow, MDes student
(Signed 6 years ago)


Cindy Hoetmer:
Amsterdam, Columnist
(Signed 6 years ago)


  “Het is groot genoeg.”

Els Barents:
Amsterdam, directeur Huis Marseille
(Signed 6 years ago)


  “Het oude GAK kantoor is bepaald geen Kreuzberg in Berlijn en zal dat ook nooit worden. De Rietveld Akademie is erbij gebaat de in het verleden behaalde sucessen op een voor Nederland realistische schaal te continueren. Dat betekent: lean & mean.”

Daniel J. Ashes:
Amsterdam, Photography
(Signed 6 years ago)


  “In loving memory as a former student I could never support a Rietveld without the Rietveld building. I mean I was born there!”

Andy Tervit
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Ellen Boersma:
Amsterdam, Assistent Schilderijrestauratie
(Signed 6 years ago)


  “Het transparante en industriële karakter van het gebouw is van belang voor kunstenaars, diens geest kan er ontheemd en tegelijk vrij zijn. Rietveld was niet gek, dit gebouw is ook qua invulling cultureel erfgoed!”

astrid de swart
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Chantal Maschke
Amsterdam, Marketing uitgeverij
(Signed 6 years ago)


Gilles
Paternostre, MA Student
(Signed 6 years ago)


Tamuna Chabashvili
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Michiel Blumenthal:
Rome, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De rietveld is de rietveld in de rietveld en moet in de rietveld blijven, alleen al om respect voor het verleden en de toekomst.”

Coen Tasman:
Amsterdam, seecretaris Wijkopbouworgaan Zuid-West
(Signed 6 years ago)


  “Graag wat meer respect voor het cultureel erfgoed in onze omgeving”

Ryu Tajiri
Amsterdam, ex-student, docent HKU BKV
(Signed 6 years ago)


Martin Nicolausson
Stockholm, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Belinda Visser
Amsterdam, Kunstboek distributeur
(Signed 6 years ago)


Mark Klaverstijn:
Amsterdam, Leraar Grafisch Rietveld
(Signed 6 years ago)


  “Fight The Power!”

Edzard Dideric:
Bergen Nh, schrijver/kunstenaar/muzikant
(Signed 6 years ago)


  “Kind en badwater?”

jair straschnow:
amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “barbarism!”

Bart van der Heide
Amsterdam/Londen, Tentoonstellingsmaker
(Signed 6 years ago)


Annemariken Hilberink:
Berlicum, Architect
(Signed 6 years ago)


  “Niets zo bevrijdend voor de geest als een Rietveld.”

Karin Seufert
Berlin, sieraden ontwerpster
(Signed 6 years ago)


Jeroen Huijbregts
AMSTERDAM, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Gerrit Rietveld
daar boven, grondlegger
(Signed 6 years ago)


Lot Hulshof
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


kees van leeuwen:
haarlem, student 2e jaar beeldendekunst GRA
(Signed 6 years ago)


  “Wat er ook gebeurt, het gebouw van Rietveld moet behouden blijven. De wisselwerking docent, student en gebouw zijn van wezenlijk belang.”

martijn
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Tanya Keppel Hesselink
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Fernando Alonso
Amsterdam, Architect designer
(Signed 6 years ago)


Ankie de Groot:
Amsterdam - Deventer, ex-student en Docent vormleer Saxsionhogeschool voor stedebouwkundigen Deventer
(Signed 6 years ago)


  “Wat moet ik mijn studenten vertellen als mijn eigen Rietveldacademie zijn ruimte ruilt voor een somber niet inspirerend kantoor....”

Alexander Zeh
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Pierfrancesco Gava
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Isi de Jongh:
Alkmaar, creatief adviseur
(Signed 6 years ago)


  “Koud, warm en tochtig tegelijk. Blijf af van onze toko!”

J. Mevissen
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Jody:
Haarlem, Student
(Signed 6 years ago)


  “Ik geloof niet dat de rietveld in een ander gebouw nog dezelfde rietveld is”

Jan Boterman
Amsterdam, oud-docent
(Signed 6 years ago)


Henri Jacobs:
Brussel, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Awel, de Rijksacademie directie zou ook de haren uit het hoofd moeten trekken omdat het destijds het oorspronkelijke gebouw verlaten heeft vanwege schaalvergroting en alles op 1 plaats bij elkaar willen steken. Of omdat de directeur zijn hoogstpersoonlijke dada gerealiseerd wilde zien worden. Dat zijn taaie en hardnekkige ambities, een in steen gebeiteld spoor nalaten om aan te tonen dat men bestaat. "Elk naadeel hep se foordeel". Probeer te werken met wat er is en dat te optimaliseren.”

Joanna van der Zanden:
Amsterdam, Artistiek directeur Platform21
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld zonder Rietveld is als een huis zonder ziel.”

Erik Hagoort:
Amsterdam, Docent theorie masters beeldende kunst AKV/ St. Joost
(Signed 6 years ago)


  “Niet alleen studenten en docenten van de Rietveld maar ook betrokkenen bij andere kunstopleidingen steunen van harte de actie om het Rietveld gebouw voor de Rietveld academie te behouden.”

Melvin van Jaarsveld:
Amsterdam, fiscaal adviseur kunstenaars
(Signed 6 years ago)


  “rietveld gewoon houden waar het nu is!”

joris jansen:
amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “bla”

Linde Keja
Amsterdam, student rietveld
(Signed 6 years ago)


Bart Nagel
Amsterdam, Senior Designer
(Signed 6 years ago)


Toke
Amersfoort, Student
(Signed 6 years ago)


Ben Faydherbe
Den Haag, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jowon van der Peet
Amsterdam, W139
(Signed 6 years ago)


Erik Schrijvers
Amsterdam, Onderzoeker
(Signed 6 years ago)


Bernard Marcadé
Paris, artcritic
(Signed 6 years ago)


Simon Dahlgern Strååt:
Stockholm, Student
(Signed 6 years ago)


  “Dont”

dirkje houtman
amsterdam, dramaturg
(Signed 6 years ago)


Maarten Kanters:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Hoe is het mogelijk dat er op een plaats als de Rietveld, geen enkel overleg is aangegaan om tot een beslissing als deze te komen. Als er een plaats zou zijn waar je verwacht dat er naar een passende oplossing gezocht zal worden, met de mensen die het ook daadwerkelijk aangaat, zou het wel hier moeten zijn.”

pien vrijhof:
haarlem, gradocent, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Diep ingrijpende besluiten mogen alleen gedragen door de gehele academiegemeenschap genomen worden.”

Aleksandra Józefowska
Warszawa, youth coordinator
(Signed 6 years ago)


rene knip:
pingjum, ontwerper/kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “moet blijven. bij spijt geen weg terug...”

Judith Westerveld
Amsterdam, student Gerrit Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


nienke algra
amsterdam, grimeur
(Signed 6 years ago)


Bert Hendriks
Amsterdam, WP assistent
(Signed 6 years ago)


Wendela Scheltema
Amsterdam, Directeur Limboland, IBFF
(Signed 6 years ago)


minke nelissen
amsterdam , student rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Oswald
Benjamin, Student
(Signed 6 years ago)


Alexander Mangel
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Maarten de Reus
Amsterdam, docent vav afdeling Rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Kristel Van Lent
Mechelen, Studente IKA Mechelen
(Signed 6 years ago)


Jan Mot
Brussel, Galerie
(Signed 6 years ago)


catherine griffiths
wellington / nz, designer
(Signed 6 years ago)


Edmundas Stundzius
Vilnius Lithuania, Designer
(Signed 6 years ago)


Anita Tilley
Asse, studente IKA Mechelen
(Signed 6 years ago)


Kasper Jacobs:
Amsterdam, student bk2a
(Signed 6 years ago)


  “Ronduit belachelijk, we hebben te maken met een directie die het spoor totaal bijster is. Beter selectiebeleid[en dus minder ipv meer studenten!] en visie, daar ontbreekt het bij de huidige leiding schromelijk aan. En durf maar eens een aantal opleidingen te schrappen en pas daar je financiele beleid op aan. Je kunt jezelf toch niet serieus nemen met maarliefst 14 voltijd opleidingen! EN: Ridiculous! we have supervisors on this school that are really failing. Improve the selection [and thus less rather than more students!] and more vision is what we need. And dare to remove a few departments and adjust it to your financial policy. You can not take yourself seriously with 14 full-time departments!”

Yohann :
Amsterdam, geestverwant
(Signed 6 years ago)


  “Wellicht wat filosofisch, maar wel zinnig om even bij stil te staan in de huidige discussie; Als Rietveld-academie het Academie-hoofdgebouw aan de F. Roeskestraat verlaten houdt in essentie in dat je de ziel uit deze opleiding trekt. Dit zal op enigerlei wijze een langzaam proces van verwezing gaan inleiden. De omgevingsfactor >>huisvesting/habitat<< kan als inspirerende en vormende factor worden ervaren in de creatieve ontwikkeling tot (toegepast-) kunstenaar. Dit verklaart ondergetekende proefondervindelijk als oud-Rietveld-student. En meerdere andere oud-studenten hebben dat "hieronder" ook reeds aangegeven. De Rietveld-Academie/Het Instituut buiten het huidige hoofdgebouw voortzetten is ondenkbaar, zonder de "Rietveld-soul" te verliezen. De identiteit cq. de vereenzelviging als student met "de Rietveld" is mede gebaseerd op het tastbare gedachtengoed van >>G. Rietveld/de Stijlgroep<<, welke in het Academie-gebouw voelbaar en leesbaar is. Ten minste zou de naamgeving "Rietveld-academie" niet meer gebruikt kunnen worden op een andere locatie, omdat deze naam dan wezensvreemd zal zijn in de nieuwe context; iedere connotatie met "G. Rietveld" zal dan inert zijn. Het zou op zijn minst gepast zijn om als CvB bij deze essentiële vraag stil te staan en in overleg, door reflectie met de MR (docenten en studenten) "plaats te bepalen". Deze vraag is los gesteld van een ander gegeven; de piëteit die in acht is te nemen t.a.v. Gerrit Th. Rietveld, de naamgever van de Rietveld Academie. >> Het heeft er momenteel alle schijn van dat louter expansie, rendements-/ bedrijfseconomische, lees: financiële motieven, ten grondslag liggen aan het huidige verhuisplan. Dit, in combinatie met de diverse gepasseerde stations in het "besluitvormings-proces" is allemaal tè kort door de bocht. Stoppen! voordat het te laat is, is het devies <<”

Alexis zavialoff
Berlin, photographer, distributor
(Signed 6 years ago)


Martijn
Amsterdam, student rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Marieke
Soest
(Signed 6 years ago)


Floor de Ridder
Amersfoort, Maatschappelijk werker
(Signed 6 years ago)


Johan Deumens
Haarlem, Uitgever- Galeriehouder
(Signed 6 years ago)


katja lindeberg
stockholm, student
(Signed 6 years ago)


Tycho van Iwaarden:
Amsterdam, directeur Crewwing - Space Design
(Signed 6 years ago)


  “Bacon and Eggs for brakfast? Liever niet, dus”

Zep:
Amsterdam, student HKU KMT
(Signed 6 years ago)


  “By 'upscaling' the Gerrit Rietveld Academy, it's character will most likely change in a way that won't suit the type of student who now find what they look for in a school. It's a good place for certain people. Others will possibly find their way somewhere else.”

iris
berlijn, mensch
(Signed 6 years ago)


Zachary Ohlman
Paris, France, Design
(Signed 6 years ago)


lars mueller
switzerland, publisher
(Signed 6 years ago)


jen liu
(Signed 6 years ago)

Tamara Boon
Amersfoort, Sociotherapeut
(Signed 6 years ago)


Marja Sonneveld:
Haarlem, Audiovisual artist
(Signed 6 years ago)


  “Behoudt de rietveld voor de rietveldstudenten en docenten. Wie kan het zich ooit voorstellen die unieke combinatie te moeten missen!”

Felix Lindner
Erfurt, artist
(Signed 6 years ago)


Cocky van Keulen:
Amersfoort, fac. coordinator
(Signed 6 years ago)


  “mijn steun hebben jullie”

reynoud groeneveld
Amsterdam, architekt
(Signed 6 years ago)


Arthur Kempenaar:
Haarlem, mentor/docent beeldende kunst
(Signed 6 years ago)


  “1.Het Rietveld-gebouw is bijzonder: open, helder, transparant. Het beleid van het CvB, in de persoon van dhr.Van Grootheest staat hier haaks op: opportuun,geen visie,goed in mensen tegen elkaar uitspelen. 2. Echter:binnen de academie /het coordinatorenoverleg is nooit enige solidariteit geweest wb. de kut-plek waar BK geplaatst is, te weten 'De Nieuwbouw'. Ook nooit enige solidariteit met de theater-afdeling. (deze afdeling kon doodvallen.) 'Huilen met de wolven in het bos' is prettig . 3.In een gebouw met monument-status kun je als academie nooit optimaal funktioneren. Draai de monument-status terug! 4.Gebruik de Rietveld als thuisbasis en vindt een aantal plekken in de stad als atelier-, werkruimten.”

Dorian de Rijk
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Simon den Hartog
Hilversum, oud-directeur Gerrit Rietveld Academie en Sandberg Instituut
(Signed 6 years ago)


Paul Jansen:
Almere, Student
(Signed 6 years ago)


  “Belachelijk!”

Thomas Castro / LUST:
The Hague, Designer
(Signed 6 years ago)


  “allSignatures=true”

Anja Van Remoortel
Mechelen, studente IKA Mechelen
(Signed 6 years ago)


Miklos Gaál
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Frans Goddijn
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Hilke Krohn
Amsterdam, Beeldend kunstenaar / oud-leerling
(Signed 6 years ago)


Frederique Bergholtz
Amsterdam, Director If I Can't Dance...
(Signed 6 years ago)


jaap van triest:
amsterdam, grafisch ontwerper en ontwerpdocent
(Signed 6 years ago)


  “ik onderschrijf de notitie van margot witterveld dat dit niet het eerste absurde rietveldwegwerpplan van 'karst' van grootheest is. de werkspoordroom ging als een nachtkaars uit. stop die dromen en verbeter de nieuwbouw.”

Jérôme Saint-Loubert Bié
Paris, Artist, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Krista Israel
Amersfoort, Student Instituut voor Kunst & Ambacht (Mechelen, BE)
(Signed 6 years ago)


ko sliggers:
canneto di lipari, ontwerper/kok
(Signed 6 years ago)


  “visieloze treurigheid heeft een tegenbeweging nodig, te meer indien 'bestuurders' niet communiceren”

ruchama noorda
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Liesbeth Kraaijpoel:
Amsterdam, schilder
(Signed 6 years ago)


  “WAT?!!?”

Lennart Janse
Malmö, Zweden
(Signed 6 years ago)


jiminie ha
nyc, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Henrik Rothe:
London, Architect
(Signed 6 years ago)


  “If there is a rare occasion to use this building in its initial intend for public education, what else should be suggested ?”

Lucy Sarneel
Amsterdam, vormgeving sieraden
(Signed 6 years ago)


Jeanine Aalfs:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Jammerlijk dat er in de media geschreven werd dat studenten en docenten de exodus van de Gerrit Rietveld Academie een goed idee zouden vinden! Wie verzint zoiets?”

Roland Früh
London, Publisher
(Signed 6 years ago)


Christiane Berndes
Eindhoven, curator Van Abbemuseum
(Signed 6 years ago)


Loviisa Mellin
Amsterdam, Video editor
(Signed 6 years ago)


Willem de Rooij
Berlin, Artist
(Signed 6 years ago)


sophie valero
amsterdam, vav student
(Signed 6 years ago)


Nina Jokinen
Basel, set designer
(Signed 6 years ago)


Alet Pilon:
Haarlem, ex-hoofddocent mode/beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Organisatorisch en inhoudelijk wanbeleid. Is er eindelijk coherentie? Tot nu toe was ik de enige die een gehonoreerde klacht indiende bij de RvT tegen dit beleid.”

Jakob Proyer:
Amsterdam, theatermaker
(Signed 6 years ago)


  “klopt gewoon niet. zonde. schande. wanbeleid. moet je niet opstappen, thijmen?”

Carla Hoekendijk
Amsterdam , kunstenaar
(Signed 6 years ago)


P.K Alankoja:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Autsch! Keep the Rietveld building alive. It is a source of inspiration. The Rietveld academy can thank it's international appeal to a great part to the building itself. Who could appreciate the architectural details of the building more than future designers and artists?”

Flore de Vreeze
Antwerpen, Teamleader
(Signed 6 years ago)


corlyn bol
amsterdam, kunsthistoricus/auteur
(Signed 6 years ago)


Frédéric BRAHAM
Amsterdam - Antibes (Fr), Artist
(Signed 6 years ago)


Fleur van den Berg:
Leiden, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Ik ken het GAK-gebouw niet. Als oud student weet ik hoe fijn het Rietveld gebouw is. Ruim licht en ademend. Een goede plek om vrije geesten te laten gedijen.”

janneke wesseling
amsterdam, kunstcriticus
(Signed 6 years ago)


Johan van der Klip:
Amsterdam, beeldhouwer
(Signed 6 years ago)


  “Voor experimenten is de Rietveld-Academie altijd zeer geschikt. Handhaaf de glasblazerij en bronsgieterij.”

beatrix derksen
amsterdam, Image-consulting
(Signed 6 years ago)


Maartje Pronk:
Amsterdam, Kunstenaar/schrijver/fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Kunstzinnige Mensen Beelden van Geluk Geef een Ieder die Ruimte Beminnend is mijn Zucht! Maartje Pronk.”

margot witteveld:
landsmeer, oud personeelsfunctionaris gra
(Signed 6 years ago)


  “al meteen bij zijn aantreden als voorzitter CvB heeft tijmen van grootheest laten blijken geen gevoel en interesse te hebben voor "de rietveld ", een kleine zelfstandige academie gehuisvest in een prachtig, juist voor het kunstonderwijs, ontworpen gebouw. de eerste ambitie was, meen ik, het terrein van werkspoor. het gaat vooral om groot en meer ipv om kwaliteit, hetgeen ook tot uiting komt in het aanstellen van management dat geen affiniteit met het kunstonderwijs heeft en geen interesse in het onderwijsgevend en ondersteunend personeel noch de studenten.dit bedrijfsmatig denken mondt nu uit in een megalomaan plan. investeer in onderwijs en kwaliteit koetster het inspirerende rietveldgebouw”

Cameron L. Brown:
Thiells, New York, USA, musician
(Signed 6 years ago)


  “My son, Ian Brown, had a remarkable educational experience at the Rietveld. he tells me that moving the school in the proposed way would have a profoundly negative impact on the possibility of other young people having such an experience.”

Renee Aardewijn:
Amsterdam, Docent en ex student GRA
(Signed 6 years ago)


  “Omgeving is essentieel voor kunst. Dat ons prachtige Rietveld gebouw nu gebruikt wordt als een kantoor is niet de bedoeling geweest van het oorspronkelijke ontwerp. Verhuizen is noodzaak maar dat de crisis nu zo toegeslagen is dat docenten en studenten af moeten reizen naar de Kolenkit- buurt is wel erg droevig”

daaf haverman:
landsmeer, oud hoofd financien
(Signed 6 years ago)


  “te gek van woorden”

Lies Willers:
Amsterdam, ontwerper, dir. OPERA Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Niet doen. Dit gebouw is een zegen voor de geest. Gewoon weer een keer echt goed opruimen - ook in het hoofd - doet wonderen. Als het gaat om kwaliteit is het misschien ook maar beter dat de Rietveld Academie niet groter wordt dan de Rietveld Academie.”

Varvara Zaytseva
Moscow, Multi-disciplinary Designer
(Signed 6 years ago)


Karien Wielenga:
Amsterdam, Coördinator Vrop GRA, ex-student GRA
(Signed 6 years ago)


  “Over het verlaten van het gebouw: Dit is het gevolg van de "nieuwbouw". Als we niet bukkend willen werken dan is verhuizen -nogmaals, het gevolg van een fout beleid inzake de nieuwbouw- een optie. Het Rietveld gebouw zou een design museum moeten huisvesten, waar alle ex docenten en studenten levenslang gratis in mogen. Over het GAK: De juiste architecten benaderen. Ik was niet onder de indruk van de twee presentaties in de IJ- kantine. Bijvoorbeeld Rein Jansma van Zwarts en Jansma. www.zwarts.jansma.nl Tot morgen!”

OLIVIER JULIA
AMSTERDAM, beeldend kunstenaar/werkplaatsbeheerder GRA
(Signed 6 years ago)


ANNETTE MICHELSON
NEW york, N.Y., EDITOR, OCTOBER
(Signed 6 years ago)


Annette Michelson
New york, N.Y., founding editor, OCTOBER
(Signed 6 years ago)


Jan Boerman
Arnhem
(Signed 6 years ago)


Louelle Seelmann
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Finn zwart:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “this building can´t be used for anything else than for the rietveld academy! And the way this happened is so undemocratic and dirty politics taking over!CRAZY”

Fiona Klück:
Amsterdam, Student (bijna klaar)
(Signed 6 years ago)


  “Dit gebouw is het hart van onze school. Verzin liever een oplossing voor ateliers. De Theater afdeling moet nu al verdwijnen (of was het nou doorstarten?)uit lokatie gebrek. Wat een onzin! Gaat het nu om het grote geld of het onderwijs? Dit gebouw is ontworpen voor Kunst studenten en voldoet aan de behoefte die we hebben. Ruimtelijk en licht. Wat moeten wij in een kantoor? Ik ben toch zeker niet voor niks Kunst academie gaan doen!”

Balthazar Berling:
Amsterdam, Art student
(Signed 6 years ago)


  “i´m lovin in”

Tim Mathijsen:
Amselveen, Rietevld Student
(Signed 6 years ago)


  “.”

torfi fannar gunnarsson:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “rietveld for art and not for the mayor”

Jon Mikel Euba:
Bilbao, Artist
(Signed 6 years ago)


  “”

Tamara Schvitz:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “.”

Anna Tilroe:
Amsterdam, kunstcriticus/curator
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld en zijn Bauhaus-tijdgenoten wisten dat een mens (dus ook een kunstenaar) positief of negatief beinvloed wordt door zijn leef- en werkomgeving. Zij streefden naar het beste. Kunstenaars om economische redenen massaal onderbrengen in een oninspirerend, bureaucratisch gebouw getuigt van een schrikbarend gebrek aan (educatieve) visie en verlies van ieder idealisme.”

bettina Kreb
amsterdam, kunstenar
(Signed 6 years ago)


Paul J. Denekamp
Alkmaar, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Ivar Valgardsson
Reykjavik, Artist
(Signed 6 years ago)


Frank den Oudsten:
Amsterdam, scenographic designer
(Signed 6 years ago)


  “Just stay. If the Rietveld gets too big, scale it down until it fits in that marvellous building!”

Nickel van Duijvenboden
Amsterdam, Auteur en GRA-docent
(Signed 6 years ago)


Gwenneth Boelens
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


dechau
rotterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mada van Gaans
Amsterdam, fashion designer
(Signed 6 years ago)


Jeroen Robbertsen:
amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Op de barricade!”

thomas bird:
London, student
(Signed 6 years ago)


  “this is so obviously wrong.”

Kas Oosterhuis:
Rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “het gebouw van gerrit rietveld wordt de centrale hub voor een internationaal scale-free netwerk van kunst voor docenten, onderzoekers, studenten, bedrijven en publiek”

R.F. van der Vygh
Antwerpen, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Lieke Ypma:
Berlijn, designer
(Signed 6 years ago)


  “het gebouw ademt de sterke nederlandse design geschiedenis. design in NL is meer dan alleen "dutchdesign". wie zich een beetje verdiept in dit onderwerp weet: de studenten moeten hier blijven.”

Maria Morales
Amsterdam, Fotograaf/Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


hendrik
friedberg, student
(Signed 6 years ago)


Elly Zeegers:
Bergen nh, Edelsmid
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld moet in het Rietveld gebouw blijven, GAK zal altijd voor Gemeenschappelijk Administratie Kantoor staan. We willen toch creativiteit en geen ingedut zooitje? Goeie actie, blijf alert! En bestuur, wees maar trots op jullie docenten en studenten. Die hebben tenminste hart voor het Gerrit Rietveld concept.”

Sara Martin Mazorra
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Laurens
Bergen, student
(Signed 6 years ago)


gijs müller
amsterdam, social engineer
(Signed 6 years ago)


Iza
Amsterdam, Scholiere
(Signed 6 years ago)


Wasch:
Amsterdam, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “waanzin, politiek spel”

van 't Pad:
Amsterdam, docent beeldend
(Signed 6 years ago)


  “sluit me volledig aan bij de redenen in de petitie omschreven!”

Pacquée Ria
Antwerpen, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Johan Tonneijck:
Leiden, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Achterklijn kind van Gerit Rietveld”

asterid verwij:
amsterdam, levenskunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “grootheest waanzin!!!!!”

Paul Decorations
Bergen, Dir.
(Signed 6 years ago)


Boaz Bar-Adon
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Denise Esser
Amsterdam, student rietveld
(Signed 6 years ago)


Sjoerd Landman
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Mieke Blits
AMSTERDAM, KERAMISTE
(Signed 6 years ago)


Ward
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Frederiek Delfos
Amsterdam, Art director
(Signed 6 years ago)


helen van velden
den haag, manager grafische afdeling
(Signed 6 years ago)


Vytautas Michelkevicius
Vilnius, curator and lecturer
(Signed 6 years ago)


Roberta Marques
Amsterdam, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Jan Willem Pette
Heerewaarden, restaurator/zilversmid
(Signed 6 years ago)


David Kloos
Amsterdam, Academic
(Signed 6 years ago)


Marianne van Brussel
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Petra Noordkamp
Amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


Marleen Tielen:
Herkenbosch, lerares
(Signed 6 years ago)


  “Laten we onze geschiedenis, waar we trots op kunnen zijn, koesteren”

Floor van Spaendonck
Amsterdam, director Virtueel Platform
(Signed 6 years ago)


Julius Vermeulen:
Amsterdam, Adviseur & Docent Grafische Vormgeving
(Signed 6 years ago)


  “Use common sense, once away for ever gone...Think better of it before it's to late. Count the cost and STAY!”

pawel koszarowski
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Vanessa van Tiggelhoven
Haarlem, student Architectural Design
(Signed 6 years ago)


Clare Butcher
Amsterdam, Curator
(Signed 6 years ago)


Karin van der Linde
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Passer:
Amsterdam, Teacher
(Signed 6 years ago)


  “As we speak, we are witness to the Theatre Design and Art Direction Department being terminated from the Rietveld. Now, Tijmens Managemen team wants to kick the entire school out of its legendary home. Don't let them destroy our academy even more then they already have!”

Bart Janssen
Delft, CG Artist
(Signed 6 years ago)


André Mello:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “if someone was concerned with the students, we would have beeing moved to the POST CS when we had a chance. That was a good move, propably there was not a big gain of money in that game”

Monika Haasova
Amsterdam, Actress
(Signed 6 years ago)


Inti Guerrero
Utrecht, independent curator
(Signed 6 years ago)


Cosmin Costinas
Utrecht, Curator BAK, basis voor actuele kunst
(Signed 6 years ago)


Joris Brouwers
Amsterdam, Oud student VAV
(Signed 6 years ago)


Jelena Stefanovic
Amsterdam, Senior ontwerper OPERA Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Pieter Boersma:
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Als oud leerling en docent van de Rietveld ,ben ik tegen schaalvergroting”

Ad van Bilsen:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoort in Rietveld.”

Lena Shafir:
Amsterdam, designer/teacher
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld blijft + een dependance elders in de stad.”

jan van toorn:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “alleen een rampzalig gebrek aan visie op het kunstonderwijs leidt tot dit soort opportunistische verhuisplannen”

Trees De Mits
Gent - België, kunstenaar en docent
(Signed 6 years ago)


A.A. Bruel
Bergen, woonbegeleider
(Signed 6 years ago)


Jolanda van Goor
Heerhugowaard, Student, Architectonische Vormgeving
(Signed 6 years ago)


LOTTE:
AMSTERDAM, STUDENTTTT
(Signed 6 years ago)


  “WE HAVE TO STAY!!!!!! NO LIFE POSSIBLE IN THE GAK!!!!!”

Noa Ben-Shalom
Tel-Aviv, Phototgrapher
(Signed 6 years ago)


ida Thunström
amsterdam, student, rietveld
(Signed 6 years ago)


Re'em Aharoni
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Lefik Katarzyna
Brussels
(Signed 6 years ago)


STADA:
amsterdam, geef t een naam
(Signed 6 years ago)


  “nee ....ik geloof het gewoon niet. ..naahhh...het fokking gak gebouw....ben ik ffe blij dat ik net klaar ben.. sjezussss.s.stada”

Annemiek de Haan:
Amsterdam, vertaler
(Signed 6 years ago)


  “Lijkt me duidelijk dat de school en haar architect niet uit elkaar gerukt moeten worden.”

Andrew L
Calgary, Student
(Signed 6 years ago)


Mylene Jonker
Ruimtelijk ontwerper
(Signed 6 years ago)


Pieter:
Amsterdam, employée
(Signed 6 years ago)


  “Wat moet een student nou bij het GAK?”

Sandra Derks:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “GEEN!”

Antoine Manceaux
New York, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


GERRIT:
AMSTERDAM
(Signed 6 years ago)


  “Altijd het bange vermoeden gehad dat de huidige directie de academie om zeep wil helpen.”

ing. Teun Verkerk:
Utrecht , Interaction Designer / Architect in wording
(Signed 6 years ago)


  “Het idee om studenten bij de school te huisvesten als soort van campus is het enige mogelijke positieve argument om te verhuizen naar het GAK gebouw. Het moge duidelijk zijn dat dit gebouw uit 1961 ingeklemd tussen woonwijk en snelweg geen reeele verbetering opleverd t.o.v. het huidige gebouw. De schade die zal worden opgelopen door een catastrofale verhuizing zal tientallen jaren lang meeslepen om ongedaan gemaakt te worden!”

Wim Vonk
Amsterdam, TeacherGRA/Multimedia Artist
(Signed 6 years ago)


bizhan khodabandeh:
richmond, design educator
(Signed 6 years ago)


  “This would be a great travesty. Don't do it!”

Barthel Tanja:
Amsterdam, ergotherapeut
(Signed 6 years ago)


  “De oorzaak van al die problemen op de Rietveld moet aangepakt worden”

Kiki Przychodzen:
Antwerpen, costume designer
(Signed 6 years ago)


  “yes Im agree”

Charles Esche:
Eindhoven, Curator/museum director
(Signed 6 years ago)


  “The reasons I sign this are the apparent lack in public of a clearly argued pedagogic and artistic vision for the planned move. Point 3 is also crucial and depressing if we consider the lack of accountability. Finally, I would add that I would not be opposed to a move per se, and am very wary of supporting nostalgia or blind resistance to change, but the manner in which this has been made public and argued for is simply inadequate to the changing needs and possibilities of art education today.”

Noudt:
Den Haag, Prutser
(Signed 6 years ago)


  “Ik geef jullie een kans, als dat gebouw wordt verplaats dan stop ik mezelf met voederen!”

David Connearn:
London , Artist
(Signed 6 years ago)


  “The best way to keep great buildings safe is to keep them in proper use. Can you imagine this happening at the Art Institute of Chicago?”

Geertje Klaver
Wageningen, oud student VAV
(Signed 6 years ago)


Lucyna Piotrowska
Antwerpen, student
(Signed 6 years ago)


Nils Jansen
Amsterdam, Glazenwasser
(Signed 6 years ago)


Sanne Horn
Amsterdam, garden architect
(Signed 6 years ago)


Claudi Kessels
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


lizette kamerling
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Ank Verrips:
Amersfoort, Werkp-laatsassistent Gerrit Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


  “Het hoofdgebouw van de Gerrit Rietveld Academie is prachtig. Dit mogen we niet verliezen. Al was het maar vanwege de peperdure restauratie die recent is uitgevoerd. Ik geloof er absoluut niet in dat een verhuizing naar het GAK-gebouw een goed idee is. Weg met dit vieze versleten uitgewoonde sombere GAKgebouw! Het GAKgebouw kan op geen enkele manier de fouten goed maken die er gemaakt zijn met het ontwerp van de nieuwbouw. Het GAK gebouw, deligging er van, echt verschrikkelijk! Hier wil ik niet werken!”

Marie Civikov
Den Haag, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Jet Mous
Suwald, vormgever
(Signed 6 years ago)


Marije Hester
Amsterdam, Student TXT department
(Signed 6 years ago)


Alexandra Barendsen
Leiden, Student Rechten
(Signed 6 years ago)


Arjen Baars:
Amsterdam, Liefhebber
(Signed 6 years ago)


  “Gebruik als bedoeld”

annelein pompe:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “RIETVELDS ATMOSPHERE MUST REMAIN RIETVELDS ATMOSPHERE!!!”

Bas van Beek
Rotterdam, Designer/Teacher
(Signed 6 years ago)


Amos Tranque
Amsterdam, Fashion Student Rietveld
(Signed 6 years ago)


willemijn
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Johanna Hoite:
Den Haag, Artist
(Signed 6 years ago)


  “signed!”

chantal breukers:
utrecht, kunstenaar/docent kunst
(Signed 6 years ago)


  “toen ik -midden jaren '80- als student in het rietveldgebouw werkte en (soms) les kreeg was het er 's zomers bloedheet, 's winters nogal koud en verder lekte het 't hele jaar door hier en daar. dat woog allemaal niet op tegen het alle ruimte, lucht en licht dat zo genereus door rietveld aan ons was toegedacht. door het gebouw voorál voelde ik me uitgedaagd en uitverkoren.”

Sun Woo Park
Amstelveen, student
(Signed 6 years ago)


Piotr Kowalik
Warsaw, lawyer/art historian
(Signed 6 years ago)


Annie Fletcher
Eindhoven, Curator
(Signed 6 years ago)


danielle kusters
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Sjarel Ex:
Rotterdam, Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
(Signed 6 years ago)


  “Een slecht idee en een onbegrijpelijk plan. Rietveld academie stay put!”

Martin Hochrein:
Wuppertal/Germany, Architect, Docent University of Wuppertal
(Signed 6 years ago)


  “You have all my solidarity! Culture has to persist against econimical interests.”

Rikke Petersen
Amsterdam, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


Frans Oosterhof:
Amsterdam, hoofd afdeling Beeld & Taal/kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld wist in de vijftiger jaren heel goed wat Adolf Behne bedoelde met: 'Bauen ist etwas anderes als Mauern... Mauern können auch die Spekulanten.' Rietveld zelf zei over zijn - en nu - ons gebouw: 'In deze enorme glazen stolp zijn vorm en constructie duidelijk in relatie met het funktioneren van het gebouw als school.' En het gebouw functioneert als zodanig, tot op de dag van vandaag, naar volle tevredenheid van de gebruikers. De ambitie van een kunstacademie kan worden begrepen in hoe kwaliteit zich verhoudt tot kwantiteit, en hoe zorgvuldigheid zich verhoudt tot opportunisme.”

Rob van Leijsen
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Anne de leeuw
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Lisa Couwenbergh
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar (oud student)
(Signed 6 years ago)


Andreas Albrectsen
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Afra Willems
Enschede, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Gerard van Heel:
Arnhem, onderwijscoordinator Academie van Bouwkunst Arnhem
(Signed 6 years ago)


  “Toen de Arnhemse Academie van Bouwkunst vanuit een unieke locatie verhuisde naar het Rietveldgebouw aan het Onderlangs, werd er aan het onderwijs een dimensie toegevoegd! Wie het Arnhemse gebouw kent weet dat het vrijwillig verlaten van de Amsterdamse locatie een onzalig idee is. Er wordt wat 'afbedacht' in dit land!”

Marek Sapinski
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Ch. Sytze Folkertsma:
Amsterdam, Grafisch Knutselaar
(Signed 6 years ago)


  “Je kan niet vluchten voor een probleem dat je zelf hebt veroorzaakt want dat zit je altijd op de hielen. Blijf zitten waar je zit en los het terplekke op.”

Elize Lutz
Amsterdam, DOGtime student
(Signed 6 years ago)


A.J. Gadsdon
Den Haag, Student
(Signed 6 years ago)


Martine Neddam
Amsterdam, artist, teacher at the rietveld
(Signed 6 years ago)


Bas van Wayenburg:
Amsterdam, oud-docent
(Signed 6 years ago)


  “gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. een academie, en zeker de rietveld, is geen fabriek. less is more”

Jeff Kalin:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Don't even think of moving out of that building - I support any and all efforts to block such a disastrous idea. JK>”

Jimmy Paul
Amsterdam, modeontwerper
(Signed 6 years ago)


loreto oyarzun
amsterdam, visual artist
(Signed 6 years ago)


Delano Sookha
Amsterdam, oud-student ,Film regisseur
(Signed 6 years ago)


Steven Baart
Den Haag, Typography Interiority & Other Serious Matters
(Signed 6 years ago)


ellvera
utrecht, student
(Signed 6 years ago)


AnnA
Amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


Franka van der Loo:
Amsterdam, oud student & ex docent GRA
(Signed 6 years ago)


  “Het besluit het gebouw van Rietveld te willen verkwanselen getuigt - wederom - van een verbluffend gebrek aan inhoudelijke visie. De betrokkenen zullen hier de doorslag moeten geven. Zij zullen langer tot het armzalige GAK veroordeeld zijn dan de nu zittende directie. Als de academie Rietveld's prachtige gebouw kwijt is zal dat nooit meer teruggedraaid kunnen worden. NIET VERKOPEN! Rietveld zal zich omkeren in zijn graf.”

Marieke Prins:
Maastricht, organisator congressen /symposia
(Signed 6 years ago)


  “Directie: Denk nu toch aan het behoud van cultureel erfgoed en laat de Gerrit Rietveld Academie de Gerrit Rietveld Academie blijven en zoek naar een creatieve oplossing tav " ruimtegebrek"”

Tom Vos
Den Haag, Interactie Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Erik Lindner
Amsterdam, auteur, docent Schrijven, criticus De Groene Amsterdamer
(Signed 6 years ago)


Vincent
Pijnacker, Procestechnoloog
(Signed 6 years ago)


Joep Sterman:
Arnhem, kunstenaar/vormgever, oud (hoofd)docent ABK Arnhem
(Signed 6 years ago)


  “onbegrijpelijk, onverantwoordelijk en on-amsterdams!”

Jacob Balslev
Copenhagen, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Chardon Nicolas
Paris, artist
(Signed 6 years ago)


Bisch
Paris, artist
(Signed 6 years ago)


Markus Rummens:
Rotterdam, Verlicht Romanticus
(Signed 6 years ago)


  “Als je kwaliteit wilt nastreven dan is het goed om vorm en inhoud dusdanig op zijn plek te laten vallen (zijn) dat er geen speld meer tussen kan. Dit is volgens mij wel degelijk het geval bij het Rietveld gebouw en zijn functie en het zou dus jammer zijn mocht dit vervallen. Daarnaast is kwaliteit volgens mij toch altijd het doel geweest van de Rietveld academie en is dat ook hetgeen waarmee hij zich onderscheidt van alle andere academies. Meer capaciteit voor studenten lijkt me in dit licht nou niet echt een hoge prioriteit.”

Marc van Gelder
Delft, Lichtadviseur
(Signed 6 years ago)


paul mertz
amsterdam, communicatieadviseur
(Signed 6 years ago)


Lotte Geeven
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


josemaria churtichaga:
madrid, architect
(Signed 6 years ago)


  “incredible my full support for this initiative”

Patricia Yasmine Graf
Designmetropole Aachen, Designer
(Signed 6 years ago)


Jaap Borgers:
Schoorl, Beeldend Kunstenaar, Student Rietveld 1972-1977
(Signed 6 years ago)


  “In een tijd waarin in Nederland bijvoorbeeld de gemeenten en andere overheden, bij plannen die te maken hebben met kunst en cultuur, steeds vaker eerst “het veld” raadplegen vóórdat plannen worden uitgewerkt, is het op zijn minst eigenaardig dat door een kunstinstituut zelf (directie, bestuur Rietveld Akademie) het Rietveld“veld” (staf, studenten) NIET wordt geraadpleegd om tot een vruchtbare en breedgedragen toekomstvisie te komen. Mijn advies aan de directie: Opnieuw beginnen. Kom met argumenten die gebaseerd zijn op de voordelen voor onderwijskundige en kunstinhoudelijke zaken. Luister naar tegenargumenten. En kom tot een gezamenlijk gedragen vorm voor de toekomst van een wereldberoemd en uniek kunst/onderwijs instituut.”

Petra Hoogerwerf:
Amsterdam, gemeenteraadslid D66
(Signed 6 years ago)


  “Kunstenaars moet je koesteren in de stad Amsterdam.Zij vormen een stuwende kracht voor innovatie en een goed cultureel. De Rietveldacademie verhuizen naar Bos en Lommer in een oud administratie gebouw geeft aan hoe de gemeente Amsterdam aankijkt tegen kunstenaars. De aankomende kunstenaars moeten zich verdienstelijk maken voor de samenleving in plaats van dat de waarde van kunst zelf gekoesterd wordt.”

Arnoud
Enschede, ik leef
(Signed 6 years ago)


wouter
enschede, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Martijn den Ouden:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Door al die gore, grote geldwolven, happend en grommend in het slijk der aarde dat geen aarde meer is maar een met mensen besmette kloot die op knallen staat, verliezen we een van de mooiste en functionele kunstacademie gebouwen van Nederland. Tegen de muur met de geldwolven! Dood aan het beest! Leve de revolutie! Leve de rechtvaardigheid!”

Manja van der Storm
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Hans Bijland:
Amsterdam, exrietveldstudent
(Signed 6 years ago)


  “zal wel weer over geldverdieners gaan jammer jammer jammer de directie krijgt hier vast een erectie van bah, gekgeworden idioten.”

H. Foks:
Overveen, Vormgever
(Signed 6 years ago)


  “G. Rietveld Academie moet in zijn gebouw blijven”

Claus Föttinger:
Arnhem, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind dat bij een kunstopleiding een gebouw hoort, dat aan de ontwikkeling van jou identiteit als kunstenaar bij kan dragen.”

Simon Hessler
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


laura baerwald
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Rafael Koch
Bern, graphic designer
(Signed 6 years ago)


maria jobse
rotterdam, docent
(Signed 6 years ago)


veronique misteli:
amsterdam, creative director misteli communicatie
(Signed 6 years ago)


  “Bigger is certainly not better!”

Monica Tormell
Amsterdam, Artists
(Signed 6 years ago)


Tara Karpinski
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


monica schokkenbroek
amsterdam, kunstenaar/ grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Barbara Herrmann
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


femke poppinga:
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “dit gebouw IS de gerrit rietveld academie !”

zwerver ton
amsterdam, beeldend kunstenaar-docent
(Signed 6 years ago)


R Hoogendijk:
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


  “Juist een teer gebouw als de Rietveld academie blijft alléén maar behouden met een sensibele gebruiker. Een directie die dit negeert, zit niet op de juiste plaats.”

Linda:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “love our building!!!!”

Lena Glucksman Nilsson:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “leave Art school for Art!”

Thijme Breukers:
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben er naar school gegaan; fantastisch karakteristiek gebouw! Moet goed onderhouden worden en van de academie blijven!!!”

Sarah Gerats
Helsinki, Finland, oud student
(Signed 6 years ago)


Rotem Stern:
Amsterdam, Art-student, cook
(Signed 6 years ago)


  “The fact is that all this goes on because the present managment made some very serious mistakes, the new building. Moving to the Gak is not a bad idea, as one of the students who is currently working there, i am more then happy with the change, but under no circumstance should we loose the original Rietveld building! The problem as we all know is the 'new' building, in my opinion there should be a move to the GAK but not for all, this way we have the best of both worlds.”

Eric van Straaten
Haarlem, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Lindsay Vandenbosch
Gent, student
(Signed 6 years ago)


dafna maimon
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Hannes / oud-student architectuur GRA:
Global traveler, diversionist
(Signed 6 years ago)


  “Dit is elementair; Het Rietveld-Academie-gebouw dient de "thuisbasis" te blijven van het instituut en de Rietveld-student! Ruimtegebrek? Waarom niet een "slimme flexibele Rietveldiaanse" oplossing uitwerken in samenwerking met het stadsdeel? ID: Achter het Academiegebouw, in serie geschakeld, "specifiek ontworpen 2-laagse atelier-arken" in het Zuideramstelkanaal leggen, welke naar gelang ruimtebehoefte aan- en afgekoppeld kunnen worden? Er zijn meerdere oplossingen mogelijk voor één vraagstelling.......”

Aukje Dekker:
London, student MFA
(Signed 6 years ago)


  “”

Marien Schouten
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


thomas hartmer:
Berlin, art director
(Signed 6 years ago)


  “Rietfeld is one of the most important artist of the netherland. To destroy his work means to destroy netherlands culture. Shame on you.”

Dineke Blom
Amsterdam, beeldend kunstenaar en docent aan de Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Paul Hefting:
Haarlem, geen
(Signed 6 years ago)


  “alweer zo'n slordige directie.Men weet blijkbaar niet wat men heeft en blijkt aldoor weer ontevredenen wil groei..... Ga goed om met dit gebouw, maak inderdaad het aantal leerlingen kleiner.Wat moet daar im godsnaam een engelse private school....”

Edo Smitshuijzen:
Aouste sur Sye
(Signed 6 years ago)


  “Het lijkt me zinniger het ruimtegebrek in het huidige gebouw op te lossen door minder buitenlandse studenten an te nemen, die komen slechts omdat ze een gratis opleiding aangeboden krijgen.”

R .ten Hoopen
utrecht, student
(Signed 6 years ago)


jan schuijren
amsterdam, curator beeldende kunst
(Signed 6 years ago)


Barbara van Loon:
Amsterdam, voormalig student, docent en coordinator aan o.a. deRietveld Academie. Monumentaal kunstenaar sinds 1985 in binnen- en buitenland
(Signed 6 years ago)


  “Indien we in de waan dat 'groeien altijd beter is' gaan verkeren, en daarmee een vergelijkbare crisis als de huidige economische op onze nek willen halen, gooi dan vooral het unieke, inspirerende en voor de studenten die nog in ontwikkeling zijn - hun creatieve thuishaven-, kortom het gebouw van Gerrit Rietveld te grabbel. Dit gebouw dat al decennia lang uitgenodigt tot interdiciplinaire uitwisselingen, waar in de wandelgangen ideeen en samenwerkingen ontstaan tussen studenten en docenten, waar menig uitmuntend student is afgestudeerd.... Schame on us als we zoiets laten gebeuren! Laten we bovendien nooit vergeten dat wat in de kunsten een groot goed is gebleken, en ik citeer: "small is beautifull" en "less is more", uitgesproken door wijze mensen! Verloochen nooit het verleden om op de mainstream van het heden, kijkend naar een volstrekt onvoorspelbare toekomst, beslissingen te nemen. Een GROTERE Rietveld Academie betekend een VERKLEINING van kwaliteit. Zit ons kunstonderwijs daarop te wachten??”

Annick Kleizen
Rotterdam, curator
(Signed 6 years ago)


Serena Janssen
haarlem, galerie houder
(Signed 6 years ago)


Dik Doesberg:
den haag, taxateur toegepaste kunst
(Signed 6 years ago)


  “Zonde. Gewoon niet doen.”

eddy westrik
den haag, vriend van
(Signed 6 years ago)


Marina van Tuikwerd
Amsterdam, vormgever/docent
(Signed 6 years ago)


Nina Post
Rotterdam, uitgever
(Signed 6 years ago)


Renee van Marissing
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Seth Siegelaub
Amsterdam, Art Organizer
(Signed 6 years ago)


Venus Veldhoen:
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Blijven in het gebouw”

Dana Slijboom
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Wineke Gartz:
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “Please don't kill a Rietveld, Sincerely, Wineke”

Anne Eisenschmid
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Lara de Moor:
Haarlem, Schilder
(Signed 6 years ago)


  “Dit gebouw zet gelijk bij binnenkomst aan tot verder denken dan het marginale. Bidden dat dit goed komt!”

Tim Faber:
Washington DC, student
(Signed 6 years ago)


  “rietveld moet blijven”

Alex Jacobs
Rotterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Joyce Roodnat:
Amsterdam, schrijvr
(Signed 6 years ago)


  “Een gobouw met geschiedenis, vande geschiedenis en belangrijk voor de toekomst als herinnering aan een moment in de geschiedenis moet gekoesterd worden,. Koesteren is het gebruiken, bij voorkeur waar het voor gebouwd is.”

Tanel Veenre:
Tallinn, teacher and artist
(Signed 6 years ago)


  “Student of Rietveld 97/98, good memories.”

Naomi Beerse
Almere
(Signed 6 years ago)


Amy Wong
Toronto, artist
(Signed 6 years ago)


Mario :
Rotterdam, GraphicEntrepreneur
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is inspiration & groundbreaking”

Andy Jacobson:
New York City, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Too beautiful, too important to destroy.”

Erik Mattijssen:
Amsterdam, beeldend kunstenaar/docent
(Signed 6 years ago)


  “Geachte Directie Het lijkt me overduidelijk: • Luister en lees goed • Koester en behoud wat we hebben en wereldwijd wordt omhelsd • Ontwikkel met ons een toekomstvisie waarin het glazen hart, ons gebouw, de kern vormt van een verstrekkend netwerk verspreid over de stad, het land, de wereld • Blijf daarbij een flexibel, klein organisme met wisselende tijdelijke behuizing afhankelijk van een veranderende vraag • Blijf uiterst alert op ontwikkelingen die daarop vooruitlopen • Ontsluit eindelijk een van onze juwelen; het ooit voor de glasafdeling ontworpen glazen paviljoen dat decennia lang onbereikbaar is en maak daarvan een publiek toegankelijke tentoonstellingsplek Organiseer daaromheen de kantine, café en terras • Verplaats alle functies die de hoogte van de ruimte niet nodig hebben (directie voorop) naar de voor kunstonderwijs vermaledijde nieuwbouw • Beloof ons nooit meer achter de rug om van zoveel toegewijde betrokkenen zulke majeure beslissingen te nemen of zoek een andere baan • En luister ook nog eens goed naar Gerrit Rietveld: Beperking is geen verarming, integendeel, het is de enige en meest menselijke manier om de werkelijkheid te beleven. Dit bewijzen onze zintuigen, die onze ontvankelijkheid analyseren in zien, horen, proeven, en het zien weer deelt in vormen zien, kleuren zien en ruimte zien, terwijl het kleuren zien gedeeld is in rood, geel en blauw; 3 soorten gevoeligheid van het netvlies. Zo wijst de aard van ons waarnemingsvermogen ons het middel om gezamenlijk de weelde der soberheid te beleven. Alles wat we ervaren berust op de werking onzer zinnen.”

Barbara Tannenbaum:
Akron, Ohio, USA, Art Museum Curator
(Signed 6 years ago)


  “This marvelous historical building needs to be preserved!”

Sally Arab Ovisi:
Amsterdam, ex-student rietveld/ designer
(Signed 6 years ago)


  “uhm nooo waaaaaay ...there is too much history in that building...would be a big mistake.”

Ruby Hoette
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Iris Bijvelds:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “een slechte verbouwing is geen reden om een pand te verlaten, grote maatregelen zijn nodig maar het gebouw kan zich er zeker voor lenen.”

Bryan Kulba
Edmonton, Canada, student/designer
(Signed 6 years ago)


renata de andrade:
amsterdam, visual artist
(Signed 6 years ago)


  “it's such an idiot idea, to leave the rietveld glas building for a concrete nondescript kantoorgebouw! who thinks that sort of stuff?!”

Ahmed Elshafei
nowhere, Architect / Artist
(Signed 6 years ago)


Pedro Ines:
Amsterdam, Artiste de variétés
(Signed 6 years ago)


  “All those liters of zeitgeistrons thrown away... it would be a waist of ethos build up. Lina Ozerkina puts it well: "...we would lose all the great energy that the place has been building up!"”

Els Knaapen:
Utrecht, student
(Signed 6 years ago)


  “Wat een zonde zou deze ellende zijn!”

J.W. Petersen:
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


  “De eigenzinnige kwaliteiten van het Rietveld onderwijs zijn direct gekoppeld aan de unieke ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw. Excellentie is onlosmakelijk verbonden met gedachtegoed architect Rietveld.”

helene
student
(Signed 6 years ago)


sanne:
amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “rietveld deed niet zomaar wat...”

Mai van Oers
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Anna Zwartjes:
Amsterdam, held
(Signed 6 years ago)


  “GAKverdamme! Pas op! want de wereld gaat zo ten onder.”

Frank Rietveld:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “wat een eenzijdig doordacht voorstel. Bijzonder kwalijke gedachtegang. WAT EEN GELUL! BOEEEE”

mariska maaike kok:
amsterdam, student rietveld
(Signed 6 years ago)


  “no...”

Suzan Oudshoorn:
Amsterdam, alumni GRA
(Signed 6 years ago)


  “Protest! The main building by Gerrit Rietveld is the heart of the Akademie as a school or tradition. People practiced fine and applied arts for so many years on this location. There is something irreplacable about it.”

Noah Blindenburg
Amsterdam, actrice/zangeres
(Signed 6 years ago)


caroline prisse:
amsterdam, coordinator Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


  “kunstonderwijs is kwetsbaarder dan men lijkt te denken”

Anne Stooker
Amsterdam, Design&Styling
(Signed 6 years ago)


killian loddo
paris, student/graphic designer
(Signed 6 years ago)


Pieter Vrijman
Amsterdam, dramaturg
(Signed 6 years ago)


Mathilde
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


W.J.M. Kok
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Patrick:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Hoe kan zoiets binnen 2 maanden besloten worden??”

Liesbeth Peeters
beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


sophi:
utrecht, vormgever
(Signed 6 years ago)


  “dit mag niet gebeuren, heel veel succes!”

Wendy van Aefst
Emmeloord
(Signed 6 years ago)


Frank Tjepkema:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld ≠ Gak”

Louise van Luijk:
Den Haag, Doe het zelver
(Signed 6 years ago)


  “Kleinschaligheid is het sleutelwoord. Waarom moet alles maar groeien? Geld? Het gaat hier om mensen met inspiratie en vindingrijke creativiteit!”

m van stiphout:
amsterdam, directeur/landschapsarchitect
(Signed 6 years ago)


  “kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Een zo sterke vervlechting van plek en onderwijsgeschiedenis is schaars geworden, wees er zuinig op! Eens, managers, werkt het in je voordeel, je weet alleen nog niet wanneer precies.”

Yung Chang
Montreal, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


M. van der Heijden:
Amsterdam, belangstellende
(Signed 6 years ago)


  “Alles kan, maar: handel toch alsjeblieft zorgvuldig met iets kostbaars en kwetsbaars. Is deze directeursdroom nu echt goed voor de opleiding?”

Marcel Schroeten :
Almelo, Onderzoeker en kunstliefhebber
(Signed 6 years ago)


  “Dit lijkt verdomd veel op 'dikke-ik' gedrag van de directie! Top-down denken en alleen gaan voor kwantitatieve resultaten.”

Edwin Stolk
Den Haag, Artist
(Signed 6 years ago)


Sylvia Wozniak
Antwerpen, student textile desinger
(Signed 6 years ago)


Mark Koppenberg:
Amsterdam, Soul Representative Of The Tesla-K.Organization
(Signed 6 years ago)


  “Kunstenaars leidt je niet op in een Administratiekantoor, daar heb je een Academie voor nodig”

Ariane Wachsmuth
Bilthoven, mosaic artist
(Signed 6 years ago)


Steinunn Marta Jónsdóttir
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


H.v.d.Dungen:
Dreischor, Steenhouwer
(Signed 6 years ago)


  “Dit bolwerk van inspiratie moet behouden blijven.”

Natalie Sutinen
Stockholm, artist
(Signed 6 years ago)


Fred W. Sprenger
Castricum, free lance gids
(Signed 6 years ago)


Rosanne Middag
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


carla goossens
amsterdam, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


Esther Tielemans
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mark Jacobs:
Amsterdam, Copywriter
(Signed 6 years ago)


  “Beter van niet.”

Nikki Gonnissen
Amsterdam, Thonik
(Signed 6 years ago)


Thomas Widdershoven
Amsterdam, Thonik
(Signed 6 years ago)


Tycha
Stockholm , student
(Signed 6 years ago)


Daphne Jonas
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Gemma Wouters:
Sittard
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoort thuis in het Rietveld gebouw”

Nynke Deinema
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Walgrave Jan:
Antwerpen, Kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


  “ik onderschrijf volledig de argumentatie van protestanten tegen de verhuis. Het Rietveld-gebouw moet als academie bewaard blijven.”

eric velthuis
wolfheze
(Signed 6 years ago)


Mirei Takeuchi
Munich, Student
(Signed 6 years ago)


Gavin Whelehan
Toronto, Music Writer
(Signed 6 years ago)


Nik van der Giesen
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Martijn van den Bosch
Stockholm , Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Klaas Melenhorst
Arnhem, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Bernie Deekens
Amsterdam, beeldende kunst projecten
(Signed 6 years ago)


michiel ten raa
amsterdam, uitgever
(Signed 6 years ago)


simon de boer:
amsterdam, 13 ambachten, geen ongelukken
(Signed 6 years ago)


  “Blijf!”

Willem Loonen:
Amstelveen, manager onderwijsmarketing
(Signed 6 years ago)


  “De naam van de Gerrit Rietveld Academie is onlosmakelijk verbonden met het Rietveldgebouw. Het scheiden van Acedemie en gebouw acht is niet raadzaam vanuit mijn métier. Ondanks dat de ontwikkeling van gebouwde omgeving afbreuk heeft gedaan aan de uistraling van het historisch belangrijke gebouw is het niet te verdedigen dat dit gebouw, dat mede met publiek geld is gefinancierd de functie als hoofdvestiging van de Academie gaat verliezen.”

Jasper Krabbé
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


LarisseMac Donald
amsterdam
(Signed 6 years ago)


arjen lancel:
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Zonde, prachtig licht gebouw prettig om te studeren en kunst te maken”

Lin Cheung
London, Jewellery artist, lecturer and 'eternal student'
(Signed 6 years ago)


Jantine Kraaijeveld
Amsterdam, theatervormgever, ex Rietveld Academie studente
(Signed 6 years ago)


Arie Haasnoot
Emmeloord, vader van student
(Signed 6 years ago)


Benjamin Critton
New Haven, CT, USA, Student/Designer
(Signed 6 years ago)


Marianne Vierø
Amsterdam, Rietveld student 2002-05
(Signed 6 years ago)


lisa kuhnhausen
portland oregon, interior architect
(Signed 6 years ago)


Janneke van Lieshout
Amsterdam, Modeontwerper
(Signed 6 years ago)


charlotte greeven
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


kooper
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Ruud Vrugt:
Amsterdam, Video kunst
(Signed 6 years ago)


  “The building isn't so interesting, but bigger isn't always better.”

Gertie Seelen
Amsterdam, Bibliothecaris
(Signed 6 years ago)


Ulrik Sylvest Nielsen
Copenhagen, Architect
(Signed 6 years ago)


Lisette Smits:
Netherlands, curator / tutor at rietveld
(Signed 6 years ago)


  “RIETVELD FOR RIETVELD! NO MORE SALES OF CULTURAL LEGACY! NO GROWTH BUT REINVENTION!”

paul vendel
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Rutger Jan Bredewold:
Haringhuizen, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “'De Rietveld' academie hoort in een gebouw van Rietveld! Mede door de genialiteit van het gebouw is het een uitermate inspirerende plek voor kunst'”

George Korsmit:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “I agree with Sophie Krier. Read her comments on this site.”

Pieter Paul Pothoven
Kabul
(Signed 6 years ago)


Matt
Poznań, Webdeveloper
(Signed 6 years ago)


Raymond H.:
Amsterdam, liefhebber
(Signed 6 years ago)


  “'De Stijl' is van invloed geweest op zoveel mensen en men wil dit verkwanselen (mooi woord ;)) met een as. verhuizing!?! FAK GAK!”

maaikevandenberg
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Ron:
Lang, galeriehouder
(Signed 6 years ago)


  “Het lijkt een vorm van grootheidswaan. Een slechte drijfveer, is in de geschiedenis gebleken.”

Jessy Rietdijk
Utrecht, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Sally Berger:
NYC, Art Curator
(Signed 6 years ago)


  “Please do whatever is feasible to save teh Gerrit Rietveld Academy”

Brigitte Hendrix
Amsterdam, modeontwerper
(Signed 6 years ago)


Alistair Niemeijer
Amsterdam, promovendus/ onderzoeker VUmc
(Signed 6 years ago)


Margo Slingerland
Amsterdam, ontwerpster
(Signed 6 years ago)


Joris Verdoodt
Gent, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Bregje Sliepenbeek
Amsterdam, Student Rietveld
(Signed 6 years ago)


Renata Vanhorenbeeck
Gent, Docent grafisch ontwerp
(Signed 6 years ago)


wim geeven:
antwerpen, direkteur SALON2060
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld academie hoort op die plek”

Olivier Campagne
Paris, Architectural illustrator
(Signed 6 years ago)


han van der ven:
antwerpen, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit Rietveld Academie moet blijven”

Berber Soepboer
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


Tis Ernst
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


jaime garcia
oporto,portugal, desiner
(Signed 6 years ago)


Jeff Durber:
Sheffield - UK, Lecturer
(Signed 6 years ago)


  “This has to be a joke.....”

damon C:
Toronto, Art Director
(Signed 6 years ago)


  “I lived in Holland for a short time in the 90's and have been back several times, I think it would be a loss to lose the structure.”

Brugger Monika
Paimpont, artiste, professor of teh jewellery workshop ENSA, Limoges Farnce
(Signed 6 years ago)


Marcel Bos
Amsterdam, Designer Art Director
(Signed 6 years ago)


drs. E. van der Werve
Alvik, Noorwegen, kunstenaar, galleriehouder
(Signed 6 years ago)


j van der pol:
rotterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “weer z'on belachelijk idee. concentreer je op de kwaliteit. blijf zitten!”

Tony Andreas
Amsterdam, Beeldhouwer/ Docent Rietveldakademie
(Signed 6 years ago)


PB:
A'dam, publisher
(Signed 6 years ago)


  “Ze zouden het een monument moeten maken.”

Pauline Hille:
Amsterdam N. Holland, schilder
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind het een schande als de Rietveld academie de huidige locatie zou laten vallen”

Jennifer Hoes
Haarlem, Vormgever
(Signed 6 years ago)


urSula woerner:
Amsterdam, artist & jewler
(Signed 6 years ago)


  “... zonder !!!”

San Keller
Zurich, artist
(Signed 6 years ago)


Saffron den Enting
Amsterdam, freelancer
(Signed 6 years ago)


Elvis Lopez:
Oranjestad Aruba, Directeur Ateliers '89
(Signed 6 years ago)


  “Dit kan niet. De Rietveld het Walhala waar je altijd naar op keek , weg? Absoluut niet”

julius
amsterdam, kok
(Signed 6 years ago)


T.M. van Hasselt
Aerdenhout, secretary
(Signed 6 years ago)


Emi Kałka:
Poznań, PL, student, University of Music
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld for Rietveld!”

Heleen van der Putt:
Amsterdam, kunstenaar/copywriter
(Signed 6 years ago)


  “Onbegrijpelijk”

Keiko Oyamatsu
Amstelveen, writer/ student
(Signed 6 years ago)


H. Nijland:
Deventer-Amsterdam, Cultureel gewetenaar/Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld-Academie als eigenzinnig uniek Nederlands kunst-onderwijs-instituut, als icoon van Rietvelds' gedachtengoed en Nederlands "out-of-the-box" denken, behoort niet van haar "roots" ontdaan te worden! Het geplande verhuisplan is ondoordacht, ongepast en geeft naast megalomane trekjes blijk van een ongehoord kunst-cultuur barbarisme...... De directie ontbeert het klaarblijkelijk aan cultureel-hist. besef... Advies: laat hen aftreden.”

Maxime Pintadu
Luxembourg, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Nicole Thienpont:
Gent / Belgium, juwelenontwerpster, galeriehouder Pont & Plas
(Signed 6 years ago)


  “niet doen toch? Dank voor uw begrip.”

rijk van kooy:
amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “kan niet mag niet ondenkbaar”

leslie zwail
san diego
(Signed 6 years ago)


Nalden:
Amsterdam, The Internet
(Signed 6 years ago)


  “say word”

Ernst van der Hoeven :
Amsterdam, studio for the urban landscape
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld academie hoort in een Rietveld gebouw! Het ruimtegebrek moet gewoon op de huidige locatie worden opgelost desnoods tijdelijk met zeecontainers. Bovendien vind ik de Rietveld een van de belangrijkste cultuurdragers van de verder vrij cultuurarme Zuidas en dus ook om die reden goed dat deze op zijn plek blijft.”

Tristan Glatard
Lyon, France, researcher in computer science
(Signed 6 years ago)


Geert Schaap
Amsterdam, Muziekant, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Alie Günther
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Paul Gangloff
Amsterdam, Graphic designer, teacher
(Signed 6 years ago)


Reny Worb
Purmerend, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Lies Ros:
Amsterdam, Ontwerper, voormalig bestuurslid
(Signed 6 years ago)


  “Het unieke van het gebouw is dat het (binnen bepaalde kaders), aangepast kan worden aan de wensen van de gebruikers. Een flexibel gebouw. Dat is Rietvelds genialiteit en dat maakt het gebouw uitermate geschikt voor kunststudenten.”

Niek Zwartjes
Amsterdam, ruimtelijk ontwerper
(Signed 6 years ago)


Kimberley Spreeuwenberg
Rotterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Farrah Shakeel
Rotterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


opsomer els:
brussels, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “allez jullie moeten nu toch niet beginnen zoals in België! Op het behoud en innovatie tergelijkertijd van jullie patrimonium zijn jullie altijd een voorbeeld geweest. En als jullie willen rommelen zoals in België kunnen jullie onze charme daarvan nooit evenaren. Dus blijf en behoud de functie van de academie. Ik ben er zeker van dat er een goede en perfecte oplossing bestaat. maar dit holleke om je commentaar in neer te schrijven is wel een beetje krap. elso.”

Friederike Dietz
Essen, Product Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Michel van Tongeren:
Amsterdam, Retail Designer/ex student
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw ís de academie, zoals het Bauhaus ook om de studenten en de opleiding heen gebouwd is. Wat een jammerlijk idee van het oude denken op de rand van het nieuwe. Stop voor het te laat is.”

Maartje Schroder
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Hugo Naber
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Frank Dam:
Rotterdam / Amsterdam, docent AKV St Joost, Illustrator, journalist
(Signed 6 years ago)


  “geen”

Pieter de Bruyn Kops:
Adam, Buurtbewoner
(Signed 6 years ago)


  “behalve het onzinnig en onnodig vertrek van DE Rietveld Academie is vooral het plan om dorms te maken voor de studenten van de Rietveld geen goede gedachte, een soort bejaardenhuis voor al naar-binnen-gekeerde kunstzinnigen die vooral midden in de maatschapij moeten durven staan. Die verhouding is de essentie jawel.”

D M Broekhuijsen:
Den Haag, Beeldend docent
(Signed 6 years ago)


  “Minder is meer!”

Hilde De Decker
Antwerpen, sieradenmaker, ex-docente
(Signed 6 years ago)


Senja Borgers
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


jan marc van eendenburg
amsterdam, interieurarchitekt
(Signed 6 years ago)


Henzel Rickson:
(Signed 6 years ago)

  “Let the whole shithouse go up in flames!”

Puck Willaarts:
's-Hertogenbosch, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Ik studeerde in Arnhem aan de kunstacademie in een gebouw van Gerrit Rietveld. Zie daar hoe zij de uitbreidingen hebben opgelost en het gebouw in zijn functie hebben kunnen bewaren.”

Lotte Nijhof
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Ivar Teunissen:
Delft, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Het zou zonde zijn als deze plannen door gaan!”

Merel Warmerdam
Schagen
(Signed 6 years ago)


Tjallien Walma van der Molen:
Amsterdam, Theatervormgever
(Signed 6 years ago)


  “"Wat een verschrikkelijk slecht idee!"”

iris derks:
amsterdam, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “studieplek bij uitstek!!!!!”

eva simon thomas:
amsterdam, burger
(Signed 6 years ago)


  “een omgeving (gebouw, ligging, buurt) inspireert. De andere kant van de ring is poor”

Martijn van Boven
Amsterdam, artist and teacher
(Signed 6 years ago)


Bagia Gagua
Amsterdam, Artist - Architectural Designer
(Signed 6 years ago)


Judith Schoffelen
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Randi Vettewinkel
Hoorn, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Timo Klok
Rotterdam, media designer
(Signed 6 years ago)


Nathanja van Dijk:
Amsterdam, Independent fine art professional
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld is a wonderful place in a beautiful building. The academy is an enrichement for the Zuidas.”

Angie Abbink
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Wouter Doesburg
Amsterdam, Architect/Psycholoog
(Signed 6 years ago)


Woes van Haaften:
Amsterdam, Visual Juggler
(Signed 6 years ago)


  “+ support act WOES”

Dag-Henning Brandsæter
Oslo, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


judith huemer:
wenen, docent
(Signed 6 years ago)


  “based on my personal experiences during my studies the building had a very strong impact on my artist approach and development. its transparency and flexibility is unique. i find it very important to keep the building as an artistic platform in form of the academy.”

Ben Bos:
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Voo mij als oud-leerling van het IVKNO en oud- docent avondopleiding grafisch voelt dit als een brute staatsgreep aan. In de Rietveld pasten docenten als Jongejans,Doebele,Van Toorn, Klaasen, Melle: gedreven idealisten. Dit is dictatuur van de kwalijkste soort. Totaal respectloos voor de staf van de RIETVELD. Een megalomane directie die de weg totaal kwijt is. De campus gedachte riekt naar een onfrisse huisjesmelkers-mentaliteit. De goede Gerrit Rietveld zal zich miskend en verraden voelen. Ik zie met grote voldoening de massale, verontwaardigde internationale reacties binnenstromen. Handen af van onze Rietveld's Rietveld!”

Yann le Floc'h:
Lausanne, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Yes we can”

Cor Jansma
Amsterdam, journalist
(Signed 6 years ago)


Catherine Doyle
Amsterdam, jewellery department rietveld
(Signed 6 years ago)


Jocé bloks:
Rotterdam, Account Executive WdKA
(Signed 6 years ago)


  “Als alumnus maak ik ernstig bezwaar tegen het verlaten van het Rietveldgebouw door de Rietveldacademie. Het gebouw op zich heeft altijd een enorm positief aandeel gehad in mijn welbevinden tijdens mijn studie. Onlosmakelijk verbonden met die tijd en de wijze waarop ik mij heb leren 'bewegen'. Ik besef terdege dat dit vooral 'romantische'opmerkingen zijn en heb me op dit moment nog onvoldoende geinformeerd over de achtergrond van de plannen om daarover een mening te kunnen geven, maar ik zou een dergelijke verhuizing zeer betreuren!”

Kirsten Voortman
Amsterdam, ONTWERPER
(Signed 6 years ago)


Rob van Sprang
Amsterdam, interieur architect
(Signed 6 years ago)


Dirk Kome:
Rockanje, vader/kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “klein is fijn.”

Cecilia Tam
Winnipeg, MB, Canada, Interior Designer
(Signed 6 years ago)


Dorinda Farver
Breda, yoga teacher
(Signed 6 years ago)


Chiel Kuijl
Naarden, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mark Illi:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Blijkbaar zit het Rietveld bestuur stiekem in de Project ontwikeling! Kortzichtig en inspiratieloos!”

edda licht
münchen, goldschmied
(Signed 6 years ago)


peter hertogh
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jerome Harrington:
Sheffield, UK, Artist
(Signed 6 years ago)


  “To the management committee: At the bottom line your job is to listen to and support those who make the Academie what it is ……….you remember …….the creative ones (staff and students). Their names and views are here in this list, below and above. Do what a manager really should – listen, respect and act upon their wishes.”

Arent Fock
Amsterdam, ondernemer
(Signed 6 years ago)


André Cremer:
Amsterdam, Grafisch ontwerper / Art director
(Signed 6 years ago)


  “Als dit plan net zo slecht is opgezet als eerder de BenthemCrouwel-uitbreiding – die al in de planningfase niet bleek yte voldoen – belooft dit weinig goeds. Nou ben ik geen romanticus: het Academiegebouw van Rietveld is aan een grondige verbouwing toe. Ik kan me de bloedhete dagen herinneren dat je het gebouw liever niet betrad, ramen die niet open te krijgen waren, het gerommel in de donkere kelders, de veel te kleine bemeten bibliotheek, de door de open structuur onmogelijke opgave een rustige denkplek te vinden,... Kortom dames en heren oud-studenten: niet te nostalgisch worden. Anderzijds is dit een belangrijk stuk cultureel erfgoed dat niet zomaar aan de eerste de beste projectontwikkelaar verkwanseld mag worden, mijnheer Van Grootheest. Ook u staat op de schouders van een gigant in de persoon van Gerrit Th. Rietveld. En daar moet je zeer zorgvuldig mee omgaan en u staat niet bekend om uw zorgvuldigheid, helaas. Kort gezegd: voordat u een verhuisbalonnetje oplaat, zonder goed na te denken over de consequenties, zorgt voor een stortvloed aan negatieve reacties. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van het gebouw berust bij u. Neem die verantwoordelijkheid.”

Victorine Pasman
Amsterdam, Theatervormgever
(Signed 6 years ago)


sally marsland:
Melbourne, artist
(Signed 6 years ago)


  “It is the most disappointing to hear of these plans - the kind of thing I might expect from Australian institutions - not Dutch ones - who I always assumed would deeply understand and appreciate historical connecitons.”

Stéphanie Vilayphiou
Rotterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jan Willem Wijker
Amsterdam, interieur architect
(Signed 6 years ago)


Arjan Braaksma
Amsterdam, creative director (Burobraak)
(Signed 6 years ago)


Luuk van Huët:
Amsterdam, Journalist, Festivalorganisator
(Signed 6 years ago)


  “Ik kom waarschijnlijk maandag gezellig persoonlijk protesteren...”

Thomas Wansing
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Gijs Ockeloen:
Amsterdam, industrieel ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Onzalige sloopplannen zijn van alle tijden maar zelfs directie en bestuursleden zijn soms voor rede vatbaar: Ik herinner me een petitie tegen de sloop van het op steenworp gelegen Burgerweeshuis waarop heel wat Rietveld directie- en bestuursleden prijkten...”

Onne Walsmit
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Marja Bloem:
Amsterdam, Art historion, indpendent curator
(Signed 6 years ago)


  “It is the most stupid thing to do although the planning of the latest addition is not good either.\It is unacceptable to not consult the staff and teachers”

Horst Michel
Stuttgart, Photodesigner
(Signed 6 years ago)


Sylvia Evers
Wolfheze, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Viki
Kocsis, Econoom
(Signed 6 years ago)


Dominique Teufen:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “What a pathetic idea! The Rietveld without the Rietveld building, loosing home ground, loosing identity, loosing the game! I find it outrageous that the direction of one of the most special art schools in this world comes up with though a banal and shameful solution to their space problem.”

Quirijn van Westendorp
Hackney
(Signed 6 years ago)


arnoud Holleman
amsterdam, Kunstenaar / Docent
(Signed 6 years ago)


Martijn van Berkum
Rotterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Tine Melzer:
Amsterdam, Docent GRA
(Signed 6 years ago)


  “Everyone who wants to know, why the Rietveld Academy has to stay in the Rietveld building: come by see for yourself.”

Patrice Girod
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Mayke Jongsma
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Irma van Weeren
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marijne Beenhakker
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Isabelle Scholtemeijer:
Designer
(Signed 6 years ago)


  “Identity for sale”

Sophie Krier:
Rotterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “The problem, in my opinion, is that - while the newsletter you all received from the board of direction focussed merely on the financial / managerial side of the situation, emphasizing the advantages of a move towards the GAK and eluding any disadvantages the building/area/moving might offer, ignoring the consequences for the BRAND Rietveld if we were to leave the original building, AND ignoring completely the content-driven dialogue that needs to be moderated around the core question of this matter before any decision-making process should be engandered (because a solution-driven dialogue is no open dialogue) - the petition does quite the opposite: it pleads for arguments from the side of the workfloor and in the interests of the quality of our education. To this end, it tells most of the story, but not all, in a way that the reader will be convinced of the necessity to sign the petition and the mis-management in the current decision making process. The latter is the only reason I am signing the petition. All the talk about the GAK, for me, comes after a much more important question, based on a quote of Wim Crouwel (?) (not sure these are his words, please correct if needed): " het kunstonderwijs is zo goed als haar processen / the art education is as good as her processes." My question is: What kind of decision-making process is this? And what does it say about the real value of the Rietveld at this moment? Rietveld likes to be full of herself, and I love her for that, but now she needs to conduct introspection and to reformat the nature of her internal processes. Up until now, the Rietveld thanks its reputation to its integer processes (with the exception of the earlier expansion of m2 in the Benthem Crouwel building, where the decisionmaking process seems to have been equally hasty and ill-managed as is the case now. Note: I wasn't there to witness this). What has Rietveld learned from this I wonder? In conclusion: both pieces of information, the petition and the newsletter, in their own way, offer a one-sided vision of the problem and drive up the polemics instead of creating a platform for dialogue based on trust and openness. What is needed is a bridge between the world of managing and the world of education, to bridge the gap between their equally rightful, but conflicting interests. I don't know what that bridge looks like, it's definitely not an easy one, and it can't be built in a day or a month, but I know there is one person at the Rietveld who has been appointed recently to research the possibilities of that bridge and inspire its building, by all of us - Ben. If anyone thinks I am being soft: I am not. Building bridges is much harder than claiming you are right and backing that up. Sincerely, Sophie K”

lorenz lindner
leipzig (D), artist
(Signed 6 years ago)


Hasko de Jong
Hilversum, Interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


Martin Hrdina
Brno, CZECH REPUBLIC, Architect
(Signed 6 years ago)


Maria Bolhuis
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Herman van Bostelen
Utrecht, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Sara Kolster
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


toula alexander
amsterdam, interieur architect
(Signed 6 years ago)


JOHANNA DAHM:
ZÜRICH SWITZERLAND, ARTIST / PROF.
(Signed 6 years ago)


  “My family grew up in a Rietveld house in Kinderdijk. I am aware of the immense stimulation good architecture has on those living and working in it. It would be a big loss and even a shame if the jewellery department would have to leave this historical heritage.”

Timo de Rijk:
Rotterdam, ass. professor designhistory
(Signed 6 years ago)


  “Krankzinnig plan, het gebouw van de Rietveld is een van haar belangijkste selling points en naar ik herhaaldelijk vernomen heb een doorslaggevende reden voor velen om er les te geven en te krijgen”

daniella rubinovitz
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Patricia de Ruijter
Amsterdam, artist and artcurator
(Signed 6 years ago)


Elena Khurtova
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


Jaela van Tijn
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Thomas Plas
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Joost Verduijn
Diemen, Media Vormgever
(Signed 6 years ago)


hermen maat:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “zot”

Therese Westman
Stockholm, designer
(Signed 6 years ago)


Robert van Rixtel
Eindhoven, Grafisch ontwerper en uitgever
(Signed 6 years ago)


céline lamée
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


A.Demir
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Dick Maan:
Den Haag, Geen
(Signed 6 years ago)


  “Ik ruik spruitjes.”

Viola Groenhart
Lille, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Astrid Oudheusden
Amsterdam, schilder/tekenaar
(Signed 6 years ago)


Bettina Speckner
Übersee, Germany, jeweller
(Signed 6 years ago)


Alli Beddoes
London, UK
(Signed 6 years ago)


Reka
Amsterdam, student aan de Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


lea:
warsaw/amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “AAAAAAAAAAAAAAAAAA! HELP! AJUDO! HILFE!”

Samantha FONT-SALA
ERFURT, ARTIST
(Signed 6 years ago)


Marnix Ike
Amsterdam, componist / geluidskunstenaar
(Signed 6 years ago)


Hans van Heeswijk
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Kathrin Spohr
Cologne, Journalsit
(Signed 6 years ago)


Maria Hanson MA (RCA):
Sheffield, Research Reader
(Signed 6 years ago)


  “I am in complete support of the arguments presented by Academic Staff. It is also shocking to hear that there has been no consultation.”

Anneke van Veen
Amsterdam, conservator fotografie
(Signed 6 years ago)


edelkoort:
parijs, multi
(Signed 6 years ago)


  “de naaste toekomst zal uitwijzen dat we minder ruimte nodig hebben omdat we meer flexibel met tijd en plaats om zullen kunnen en willen gaan; een meer nomadisch vierentwintig uurs studenten bestaan waar de basis, het nest dus, bijzonder belangrijk is en de toon moet zetten wat betreft de kwaliteit en de authenticiteit van het onderwijs . mijn ervaring met het rietveld gebouw in arnhem leert dat deze open structuren als geen ander, niet alleen gelukkig maken maar geschikt zijn voor een zeer divers en soepel gebruik. de uitgeklede functionaliteit van de structuur heeft waarschijnlijk een nog verborgen vermogen tot adaptatie. een instituut heeft zijn gebouw nodig als deel van zijn communicatie en het zou daarom wel bijzonder naief en zelfs gevaarlijk zijn om juist op dit moment van grote sociale verandering een internationaal erfgoed en landmark te verlaten.waarom kunnen er geen bijgebouwen bedacht worden elders in de stad , in de randstad of zelfs in europa? met een naam en een gebouw als rietveld zou het niet moeilijk moeten zijn om grenzen te overschrijden.”

Alexandre Dimos, deValence
Paris, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Sieger Duinkerken:
Arnhem/Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “geen commentaar.”

Eleonoor Jap Sam
Den Haag, uitgever/architectuurcriticus, voormalig directeur DOCOMOMO International
(Signed 6 years ago)


Zsolt Kamaras
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


tex
bergen nh
(Signed 6 years ago)


Josephine Flynn
Leeds, UK, Artist
(Signed 6 years ago)


Alex Zakkas:
Amsterdam, interactor
(Signed 6 years ago)


  “better change the management”

cathelijne engelkes
Amsterdam, ontwerper en oud-student
(Signed 6 years ago)


Harm van den Berg
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Merel Slootheer
Haarlem, Student designLAB
(Signed 6 years ago)


van assche sophie
gent, handelaar
(Signed 6 years ago)


Fransien Kroon
Amsterdam, ex-student
(Signed 6 years ago)


Thomas Buxó:
Amsterdam, graphic designer, teacher
(Signed 6 years ago)


  “To those who contribute or have contributed to the Rietveld ideal of art and design education either by attending, teaching or practising; to those who deplore the antagonism and feel betrayed; to those who seek to improve, not just opppose; to all those, the Board, the Direction and the MT owe an academy-wide consultation.”

Lotte Gertz
Glasgow, Artist
(Signed 6 years ago)


Wouter Kroeze:
Amsterdam, Student Architectuur
(Signed 6 years ago)


  “Wat is een Rietveld zonder een Rietveld”

Fleur Flohil
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Philippa Edwards
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


sjim hendrix
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


ewald spieker:
amsterdam, letterheer
(Signed 6 years ago)


  “dit is geen visie dit is een coup”

Cornelie Holzach
Pforzheim, Director Jewellery Museum Pforzheim
(Signed 6 years ago)


moniquevanheist
rotterdam, mode ontwerper
(Signed 6 years ago)


Ewald E. Rettich:
Amsterdam, Regisseur
(Signed 6 years ago)


  “Dit gebouw is perfect! Waarom lukt het in ons land toch zo slecht om Vorm en Functie samen te laten gaan?”

Daniel Ament
Amsterdam, Ruimtelijk ontwerper
(Signed 6 years ago)


Adrian Silvestri:
Amsterdam (oud-student), Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Dit uniek gebouw voor een unieke academie moet behouden worden.”

Ramin Visch
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marjan Wormer:
Utrecht, Taaldocent
(Signed 6 years ago)


  “”

Power Ekroth
Stockholm, Curator
(Signed 6 years ago)


Martijn Veldhoen:
Amsterdam, beeldend kunstenaar/filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “Weer zo'n politiek geladen plan waardoor Amsterdam als belangrijke stad voor de cultuur steeds verder afzakt naar de marge. Cultuur wordt hier weer als instrument ingezet om falend gemeentelijk beleid te vergoelijken.”

Daniela Bershan
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Liesbeth Fit
Amsterdam, schrijver/curator
(Signed 6 years ago)


Kok Korpershoek
Amsterdam, Art director en oud-student
(Signed 6 years ago)


carola
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Rob Nijsse:
Arnhem, raadgevend ingenieur constructie
(Signed 6 years ago)


  “the privelege of working in a historic and cultural important building should be seen as obligation to mention the function it was created for. Looking at it as a facility to teach in is a typical "manager"-attitude that creates ugliness instead of beauty.”

volker licht:
amsterdam, creative director/conceptontwikkelaar
(Signed 6 years ago)


  “te triest voor woorden. Een prachtig krachtig architectuur, die met een unieke manier van creatief denken verbonden is, zou verdwijnen. is het dan nog de rietveld?”

Robin Uleman
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Eugenie Goldschmeding:
-, kunstenaar/oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Houwe dit gebouw!”

Hein van Putten
Amsterdam, art director de Volkskrant
(Signed 6 years ago)


Hans Bieckmann:
Middle East, oud-student, interieurarchitect/proj.manager
(Signed 6 years ago)


  “Als oud-student van de GRA ben ik nog steeds begaan met het reilen en zeilen van het instituut. Men heeft in T. van Grootheest schijnbaar het paard van Troje binnengehaald. De Rietveld(student) staat voor een bepaalde Kwaliteit; onafhankelijk, kritisch-onderzoek(end),zelfstandig denkend en kernachtig (verrassend-vernieuwend)formulerend/vragend. Groter (doel= meer studenten..)is geen garantie voor beter. Het voorgestelde verhuisplan lijkt nergens naar; niet qua gebouw/belevingswaarde/schaal en ook niet qua locatie. Het studeren op de huidige Rietveld-Academie is zeer hecht verbonden met de fysieke kwaliteiten van + de ervaringen binnen het gebouw; de geest van Gerrit Rietveld waart er a.h.w. nog rond.”

Annerieke
Den Haag, PR KABK
(Signed 6 years ago)


Isabelle Andriessen:
Haarlem, no profession, student
(Signed 6 years ago)


  “What Would (Gerrit) Rietveld Do (have done)?”

Gabriel Lester:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Change the system, not the building”

leonor hipólito:
lisbon, jeweler
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld Academy is an emblematic building not only in the arquitectonic level but as well as a lively creative plataform for those who had studied there. The structure of the building was perfectly planned to fit the needs of an Art school where is most needed lightness, open space and easy connection/comunication between diferent disciplines. It would be a pitty that all the potencial within it and that we all felt and keep remembering would be erased out for the sake of distorted notions of prosperity”

Christophe BURGER:
Colmar / France, Créateur de bijoux Designer
(Signed 6 years ago)


  “How many signatures does it take to have any hope such a decision can be changed ?”

Henk van der Waal
Amsterdam, Docent beeld & taal
(Signed 6 years ago)


Karin van der Heiden:
Utrecht, Adviseur Cultureel Erfgoed
(Signed 6 years ago)


  “Je mag verwachten dat er met enig gezond verstand, inzicht en creativiteit een betere oplossing kan worden gevonden. Daarbij hoort de Rietveld in Rietveld te blijven, de opleiding en het gebouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

lisette WIssink
Amsterdam, student Basicyear Rietveld
(Signed 6 years ago)


hans van houwelingen
amsterdam, bk
(Signed 6 years ago)


Arne Kaiser:
Lisbon, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building gives the perfect framing for developing ideas. Open and light to let your mind drift, present when you need structure to pin your ideas onto. Its a shame that an Art school management doesn't understand what a tool for creative education they have at their hands....”

ira koers
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marten Jongema
Amsterdam, curator Stedelijk Museum
(Signed 6 years ago)


Louwrens Duhen:
Amsterdam, oud student / multimedia engineer
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld zonder Rietveld?”

Michael White
Bath, Student
(Signed 6 years ago)


Esa Matinvesi
Helsinki, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Coco Schrijber
Amsterdam, Filmmaker/gastdocent
(Signed 6 years ago)


Daniël Bouw:
Amsterdam, Deneuve Cultural
(Signed 6 years ago)


  “Vanuit GM16, het voormalige IVKNO, Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs aan de Gabriël Metsustraat 16: 'alles van waarde is weerloos'”

Fridy Visser Knof
Amsterdam, Ontwerper (oud student)
(Signed 6 years ago)


Roy Speetjens:
Amsterdam, Artist/Law-student
(Signed 6 years ago)


  “Winston Churchill once said:" The price of greatness is responsibility." . By ignoring the MR, the coordinators, the students and his peers, by situating the Rietveld Academy in a 'Vogelaarwijk' 'prachtwijk' or 'krachtwijk' shows that he is not engaged with Art or the quality and level of education, but with politics. . The Rietveld Academy will be sacrificed to megalomaniac 'multicultural' socialistic planning that in the past has proven over and over to simply not work. . Take your responsibility, stop being used as a prostitute for socialist 'planning' and do the job you've been hired to do; to foster great free minds, to stimulate new and original thought, to encourage public debate and provide students with a place where they can experiment and think freely. .”

Gitta Gschwendtner
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Anna Hoetjes
Berlijn, kunstenaar (oud student)
(Signed 6 years ago)


indalecio peralortega
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


hans fransen:
rotterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld zou zich omdraaien in zijn graf.ooit zei hij: Als de mensen een aapje willen dan krijgen ze een aapje".”

esther walter
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


René Put
Amsterdam, Grafisch ontwerper/ Docent
(Signed 6 years ago)


Constanze Schreiber
München, artist
(Signed 6 years ago)


Mirte van Laarhoven
Amsterdam, student basisjaar Rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Anne van oers
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


kYra Storm van Leeuwen
Amsterdam, Kunstenaar [oudstudent]
(Signed 6 years ago)


Ciara Moloney
Edinburgh, Student
(Signed 6 years ago)


Oliver Klimpel:
London, Graphic Designer, Tutor Academy of Visual Arts Leipzig
(Signed 6 years ago)


  “RIETVELD CANNOT BE MUZZLED!”

arjen boorsma
utrecht, filmmaker
(Signed 6 years ago)


Toon Teeken
Maastricht, beeldend kunstenaar en docent beeldende kunst
(Signed 6 years ago)


Frank Stolk
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Mimi Sofia:
NY, director
(Signed 6 years ago)


  “We are told we must choose — the old or the new. In fact, we must choose both. What is a life if not a series of negotiations between the old and the new? (Susan Sontag)”

marit van der meer
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


michiel de boer:
amsterdam, directeur reclamebureau
(Signed 6 years ago)


  “welke academie huist nou in de ideeen van zijn naamgever.”

Andrea Friedli
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Janine Schulze
Rotterdam, hoofd BVVC
(Signed 6 years ago)


Stans Lutz:
Amsterdam, theatervormgever/oud-docent
(Signed 6 years ago)


  “Ongelooflijk hoe de Rietveld langzaam vermalen wordt”

Charlotte Bosman
Amsterdam, Student Kunstgeschiedenis
(Signed 6 years ago)


Jasper de Bruin:
Amsterdam, filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “minder studenten, meer begeleiding. geen groter gebouw, dat gaat ten koste van het onderwijs.”

Eva Coolen:
Amsterdam, student rietveld
(Signed 6 years ago)


  “''Rather than words comes the thought of high windows: The sun -comprehending glass, And beyond it, the deep blue air, that shows Nothing, and is nowhere, and is endless.''”

Krumperman, Netta
Amsterdam, NL, Conservator Applied Arts & industrial Design
(Signed 6 years ago)


Roos Theuws
Amsterdam, beeldend kunstenaar/ docent
(Signed 6 years ago)


anke van der laan
haarlem, hoofd tentoonstellingen de hallen/frans hals museum
(Signed 6 years ago)


Cristina Filipe
Portugal, Artist
(Signed 6 years ago)


Vinca Kruk
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


J.H. de Vries
Zutphen, Activiteitenbegeleider
(Signed 6 years ago)


Carolina M Feix:
Amsterdam, CMF beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “It's a shame to delete history!”

Sal Bosman
Amsterdam, Industrieel Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Maarten Scheffer
Arnhem, @ studio som / @ artez
(Signed 6 years ago)


Alex Bolieu
Montréal, Quebec, Musician
(Signed 6 years ago)


Marlies Appel:
Overveen, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “”

Carole Guinard
Lausanne , jeweller
(Signed 6 years ago)


Eli Walter
Nijmegen, student
(Signed 6 years ago)


Katrina Brooks
Melbourne, business analyst
(Signed 6 years ago)


Maxime
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Christine Baart
amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


Maite Abella
Amsterdam, oud-student
(Signed 6 years ago)


Julie Peeters
Arnhem, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Theo Jeuken
Amsterdam, oud leerling
(Signed 6 years ago)


Ilone Berndsen
Amsterdam, interieur architect
(Signed 6 years ago)


Lowies van Zanen:
Amsterdam, Vormgever/Docent vooropleiding
(Signed 6 years ago)


  “Volkomen onrealistisch plan, in het geniep bekokstoofd. Komt niks van in!”

Rob van der Schoor
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


peter buggenhout:
gent, belgië, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “kunnen groeien is niet zo erg van belang, uitdiepen daar gaat het om”

J. Frederik Imholze
Amsterdam, interior architect
(Signed 6 years ago)


Pépé Smit:
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Is de academie nu eigenlijk al niet te groot, gemeten aan het aantal oudstudenten dat nu als post bezorger werkt?”

Jetske Verhoeven
Amsterdam, beeldende kunstenaar, oud student
(Signed 6 years ago)


Herman Maes
Antwerpen, hoofdrestaurator NFM
(Signed 6 years ago)


John David Tressel
Mulhouse, France, Art student
(Signed 6 years ago)


Natalie McCarthy
Edinburgh, UK
(Signed 6 years ago)


Peter van den Hoogen
Amsterdam, grafisch ontwerper COUP
(Signed 6 years ago)


Erica Terpstra
Amsterdam, Grafisch ontwerper, COUP
(Signed 6 years ago)


Merel de Kok
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


annette kouwenhoven
amsterdam, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


Gijs Vorstman:
Bussum, gepensioneerd ambtenaar
(Signed 6 years ago)


  “Schande! Ik was bij het stadsdeel ZuiderAmstel beleidsmedewerker Welstand en Monumenten en heb er met de dienst Monumentenzorg mede voor gezorgd dat de academie als gemeentelijk monument is aangewezen, inclusief het door Mien Ruys ontworpen entreegebied. Met een fikse gemeentelijke subsidie is alles opgeknapt.”

jacomijn van der donk:
amsterdam, vormgever, docente
(Signed 6 years ago)


  “het gak gebouw is 1 van de minst inspirerende plekken in amsterdam, wat een armoede.”

joost van haaften:
amsterdam, docent BK Rietveldacademie
(Signed 6 years ago)


  “Het door Gerrit Rietveld ontworpen academiegebouw is als Villa Europa ( Stefan Zweig )”

Gerbrand van Melle
Wellington NZ, Senior Lecturer / Designer
(Signed 6 years ago)


k van schoten:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Ik heb zelf in het gebouw onderwijs genoten en heb het gebouw als onlosmakelijk onderdeel van mijn vorming ervaren. Ik kan mij de Academie zonder het Academiegebouw niet voorstellen.”

Jacklin m.r.:
Amst., beeld.kunstenaar.
(Signed 6 years ago)


  “Yes a great small building.Why don't we keep it alongside the new one.NOT TOO many artists(beeldend kunstenaars) please.We also have to keep the Ben Guntenaar sculpture.Sitespecific ific work.”

victor levie:
amsterdam, grafisch ontwerper, voorheen hhofd afdeling grafisch onterpen gerrit rietveld academie
(Signed 6 years ago)


  “less blijft nog steeds more: de gedachte dat alles meer en groter zou moeten zijn is dunkt mij het laatste jaren toch duidelijk onderuit gehaald. de GRA hobbelt achter de ontwikkelingen aan, zie ook brief Plasterk.”

marietta de vries
amsterdam, producer, editor
(Signed 6 years ago)


Tomas Hillebrand
Amsterdam, oud student/kunstenaar/staflid Museum Jan van der Togt
(Signed 6 years ago)


Suzan Russeler
Utrecht / Tilburg, Conservator
(Signed 6 years ago)


craig sinnamon
london, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Femke Schaap:
Amsterdam, beeldend kunstenaar, docent GRA, oud-student
(Signed 6 years ago)


  “Vorm is niet alleen licht in lokalen, of 3 tinten grijs, de galm in een open trappenhuis. Vorm is ook besef van ontwikkeling, de zichtbaarheid van een geschiedenis, de manier waarop alles gebeurt. Vorm is een standpunt. Vorm is noodzaak, en voor ons juist als voor geen ander. Kunststudenten, kunstdocenten, kunstenaars. Vorm is datgene waarin wij ons specialiseren, waarmee wij ons voeden, omdat wij vorm maken. Kunstdirectie, neem vorm zo serieus als Gerrit Rietveld dat nam.”

Karen Maes:
Amsterdam, eindexamenstudent TXT
(Signed 6 years ago)


  “Ik hoop dat het management in een tijdelijke identiteitscrisis zit. Laten we erover praten.”

Maja van hall:
noordwijk z.h, beeldendkunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het is een schande dat door de directie van de Rietveld zo repectloos met ons kulturele erfgoed wordt omgegaan”

Jochem Boeke
Nijmegen, oud-student industrial design ('90-'95)
(Signed 6 years ago)


john kormeling:
eindhoven, architect
(Signed 6 years ago)


  “Zaag de gevels van het advocatenkantoor eraf en maak van dit gebouw een openluchtacademie en verhuis de advocaten naar het huidige Sandberggebouw.”

Mariette Hoitink
Amsterdam, managing director HTNK Fashion Recruitment & Consultancy / Initiator Projectmanager Redlight Fashion Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Pieter Bijwaard:
Bergen (NH), Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De Gerrit Rietveld Academie is een geweldig inspirerend gebouw dat speciaal voor de kunstonderwijs is ontworpen. De geschiedenis heeft aangetoond dat het gebouw uitstekend voldoet.”

Gilian Schrofer
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Uday Shanbhag
Mumbai, Artist Painter
(Signed 6 years ago)


dick koopman
amsterdam , creatief ontwikkelaar
(Signed 6 years ago)


Baer Cornet
Venlo, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Hendrik Arie Baartman:
Wietmarschen, artist and designer
(Signed 6 years ago)


  “Weer een van deze belachelijke Amsterdamse plannen.”

Annemiek de Beer:
Rotterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Prachtig gebouw! Als het kunstonderwijs uit dit gebouw vertrekt, dan hebben ze het écht niet begrepen.”

c.stikker
amsterdam, docent gra
(Signed 6 years ago)


Sjeng Scheijen
Moskou, Schrijver, curator
(Signed 6 years ago)


bele weitzmann
detmold, artist, ex student
(Signed 6 years ago)


Rini Hurkmans
Amsterdam, beeldend kunstenaar, docent GRA
(Signed 6 years ago)


Liesbeth Meijer
Prague, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Siebe Tettero
Amsterdam, Advisuer
(Signed 6 years ago)


Drs. B.A. Monika E.Auch:
Muiderberg, visual artist, member of general board BNO
(Signed 6 years ago)


  “Het neusje van de zalm dreigt een een platte schelvis te worden ! Quality is being abandoned for what...?”

roiy nitzan:
Tel Aviv, manchook manchook
(Signed 6 years ago)


  “former vav student”

Neil Donnelly
New Haven, CT, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Keith A. Kitz
CIncinnati, OH, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Xavier
Amsterdam, Former GO student
(Signed 6 years ago)


kindra murphy
minneapolis, designer and educator
(Signed 6 years ago)


marius grootveld
rotterdam, student
(Signed 6 years ago)


Marja van Putten
Amsterdam, Beeldend kunstenaar/webdesigner, oud-student
(Signed 6 years ago)


Florian Idenburg
New York, Architect
(Signed 6 years ago)


Nina FIscher/ Maroan el Sani:
Berlin, Artists
(Signed 6 years ago)


  “I studied at the Rietveld Academie and as the building is perfect for creative studies, creative work, creative thinking in all aspects I can't agree with the idea to abandon it! Nina FIscher”

Jerome Symons
Arnhem, beeldend kunstenaar, oudstudent
(Signed 6 years ago)


frans p.a. peeters:
amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


  “DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Ik was van 1978-1993, Docent / Coördinator op de Rietveld. Mode Afdeling Herken veel van de zaken waar jullie voor vechten. KWALITEIT staat voorop !!!!!!!!!!!! KWANTITEIT is PIRAMIDESPEL”

steven van watermeulen
Sint Martens Latem, akteur
(Signed 6 years ago)


Cassander Eeftinck Schattenkerk
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


Markus Dreßen
Leipzig, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Henrik van Leeuwen
Utrecht, 1st Year Student Sandberg Institute Design Master
(Signed 6 years ago)


Speier
Washington, DC
(Signed 6 years ago)


gregor klisch:
düsseldorf, dozent für aktzeichnen/fh-düsseldorf,tätoierer
(Signed 6 years ago)


  “l.t.w.”

Rona Mathlener:
Amsterdam, Artistiek leider Souterrain Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben oud-student en vind het idee verwerpelijk en belachelijk. Bij mijn eerste kennismaking met Tijmen in 1999 heb ik hem gevraagd naar zijn visie wat betreft de Rietveld. Zijn plannen waren in mijn ogen te commercieel en niet des Rietvelds. Mijn conclusie en antwoord was: Jij zet onze academie in de uitverkoop. Na al die jaren is er blijkbaar niets veranderd.”

Yvan Martinez Arguiarro
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Maarten van der Meer
Amsterdam, Zakelijk leider Souterrain Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Dagan Cohen
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


paulo lopes
lisbon, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Steven ten Thije
Amsterdam, theoriedocent GRA
(Signed 6 years ago)


Erik Blits
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Julia Keyte:
Sheffield, UK, teacher
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building helps construct a sense of quality to which students can aspire. It occupies a significant place in the history of design, encouraging students to rise to the challenge of contributing to the achievements of preceding generations. It is a flexible, creative space where students can project their ideas. Keep the academy small. High student numbers and reduced staff support has a negative impact on the intimate nature of art college teaching that is so fundamental in developing students with strong individual creative direction. Involve teachers in the decision making process. A mismanaged move can lead to inappropriately allocated and equipped space, and can negatively effect staff and student morale, which in turn effects the quality of education... It doesn’t take long to damage a course or institution, but it takes a very long time to rebuild the complex web of people, systems, space, and history that make it up.”

Martin Falck
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Helga Kos
Amsterdam, beeldend kunstenaar, oud student
(Signed 6 years ago)


Peter Antonelli
San Francisco, California, Designer
(Signed 6 years ago)


Maartje Folkeringa
Amsterdam, Oud student Voorheen audiovisueel
(Signed 6 years ago)


maurice scheltens
amsterdam, fotografie
(Signed 6 years ago)


Suzanne de Bruin:
Amsterdam, Student MA fotografie
(Signed 6 years ago)


  “Een nieuw groot academiegebouw met roltrappen erbij in Bos en Lommer is een goed idee. Het hoofdgebouw en het paviljoen blijven wel het hart van de Rietveldacademie, voor mij de enige onafhankelijke materie die mij bij de les hield in het gekke kunstonderwijs.”

Peter Sattler:
Amsterdam/Vienna, student
(Signed 6 years ago)


  “http://www.gerritrietveldacademie.nl/designblog/?p=2522”

daphne correll
nyc, designer
(Signed 6 years ago)


jozee brouwer
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


e. titulaer
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Luuk
Wilmering, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


silke
Amsterdam, ?? ex student iig
(Signed 6 years ago)


Jochem Faudet:
Londen, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw past bij de Rietveld Academie het zou erg zonde zijn als het door bestuurlijke politieke spelletjes zou eindigen”

Shinji Otani
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


Ineke Heerkens
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


Oliver Gemperle
Zurich, Creative Director
(Signed 6 years ago)


Emile van Kreveld
Amsterdam, oud-docent
(Signed 6 years ago)


crispian
cape town, photographer
(Signed 6 years ago)


WIlleke Westra
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Celio Braga:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “geschiedenis is niet vanzelsprekend”

Susanne Klemm
Amsterdam, sieraad ontwerper
(Signed 6 years ago)


Keit Ein:
Talllinn, -
(Signed 6 years ago)


  “Space is the boundless, three-dimensional extent in which objects and events occur and have relative position and direction. Physical space is often conceived in three linear dimensions, although modern physicists usually consider it, with time, to be part of the boundless four-dimensional continuum known as spacetime.”

betty millenaar:
tilburg, trainer
(Signed 6 years ago)


  “Ik onderschrijf de argumenten van Maria Barnas! Ga voor kwaliteit en verdieping, onderscheid je daarin en houd het gebouw in ere!”

wim tigges:
Amsterdam, receptionist Van Zoetendaal Gallery
(Signed 6 years ago)


  “Tijmen is Ceauşescu en Jos Houweling zijn vrouw Elena!”

Kaja Wie van der Pas
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Ien van Gmert
Boxtel, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


EH Smits
Student GRA
(Signed 6 years ago)


tim onderbeke:
gent, artist
(Signed 6 years ago)


  “Godard zou't wa nie wijs gevonden hebben”

Hieke Luik:
Enschede/Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “de Rietveldacademie is onlosmakelijk verbonden met het gebouw; Een grote kwaliteit die heel goed klein kan zijn. Richt daarbij een nieuwe Bos en Lommer opleiding op!”

Colette Sloots
Haarlem, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Sonia de Jager:
Rotterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “a pork product of some kind.”

Christopher van Damme
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Robin de Vogel
Leiden, Student Rietveld Basisjaar
(Signed 6 years ago)


Gilles van Leeuwen:
Amsterdam, Student (binnenkort)
(Signed 6 years ago)


  “Isn't the building like... half the study on the rietveld.”

Amber Elise:
Budapest
(Signed 6 years ago)


  “Vierkante meters als excuus voor immoreel plan.”

John Yianni
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Peter
Cottingham, Peter Bruce
(Signed 6 years ago)


Ad boudeijns:
Collendoorn (ov), operatione director
(Signed 6 years ago)


  “het is ongeloofelijk hoe "managers" zonder enig cultureel en historisch besef nog zo'n machtspositie kunnen hebben! Afzetten, wegsturen naar een moderne, maar o zo saaie, nieuwbouwwijk!”

Rogier Taminiau
Amsterdam, Schilder
(Signed 6 years ago)


Hans Scholten
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Edwin Deen
Amsterdam, Student Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Christine Rothuizen
Amsterdam, Grafisch ontwerper, oud student
(Signed 6 years ago)


Edith Cahn :
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Heeft de Rietveld directie zich laten omkopen? Wat een benepen geesten.”

Gabriel Burciu
Amsterdam, Motion graphics designer
(Signed 6 years ago)


Bob van den Berg
Amsterdam, ACF Amsterdams Centrum voor Fotografie
(Signed 6 years ago)


hansje van ooijen
amsterdam, beeldend kunstenaar/docent GRA
(Signed 6 years ago)


Kirill
Vilnius, Director/actor
(Signed 6 years ago)


Jeff Ramsey
New York, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Cécile van Hanja:
Haarlem, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Onbegrijpelijk om zoveel historie weg te halen, de rietveld studenten horen thuis in het gebouw van Gerrit Rietveld.”

Eva Kinch Brøndsted
Amsterdam, Rietveld Student
(Signed 6 years ago)


Tom Balm
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Mia A Fryland
Copenhagen, artist
(Signed 6 years ago)


Floris Tilanus
Amsterdam, Grafisch ontwerper, oud student
(Signed 6 years ago)


calypso schuijt:
amsterdam, textil student
(Signed 6 years ago)


  “their should be a solution for the fine art students but the base should be the rietveld where it is.”

Stefan Strauss:
Amsterdam, kunstenaar,oudstudent
(Signed 6 years ago)


  “het voornemen van de directie etaleert een onthutsend gebrek aan cultureel en historisch besef”

Rosa Doornenbal
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Terry van Druten
Amsterdam, conservator
(Signed 6 years ago)


Sherrie Zwail:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “fight to keep the site!!”

Julie Van Severen
Arnhem, student WT
(Signed 6 years ago)


Tanja Markies
Bergen NH
(Signed 6 years ago)


ferri wouters
amsterdam, kunstenaar/assistent rietveld/BK
(Signed 6 years ago)


Ellert Haitjema
Amsterdam, beeldend kunstenaar, GRA docent
(Signed 6 years ago)


Meinbert Gozewijn van Soest
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Hanne Lippard:
Amsterdam, student, GD GRA
(Signed 6 years ago)


  “GAK rhymes with schmuck, suck, buck, bad luck and toxic dump truck and those words shouldn't be related to the academy. Rietveld Building doesn't rhyme with anything at all, and that leaves space for an open interpretation”

Henk Rabbers:
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Onhandig gebouw, maar te mooi om te laten verwezen.”

martine derks
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


cannoo
amsterdam, civil servant
(Signed 6 years ago)


kirsten enkelmann
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Maziar Raein:
Oslo, Associate Professor/ Head of MA
(Signed 6 years ago)


  “This is astonishing! The Rietveld Academy is one of the world’s foremost design academy and staffed by some of the most highly regarded staff / designers, who have built on the traditions of the history of Dutch design. For them, the students, and the tradition of Dutch design to be treated in this way, is both shocking and bordering on the disgraceful. It seems that those of us living and practicing design and design education outside of the Netherlands have a higher regard for the traditions of this faculty, located in this historic building than the management of the college. Again, this is astonishing.”

Ir G.Hougee:
Delft, Architect/projectmanager
(Signed 6 years ago)


  “Te klein is nooit een goed argument om een gebouw weg te doen. Uitbreiden kan altijd.”

Elena Beelaerts
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


noa segal
minneapolis
(Signed 6 years ago)


Els Nieuwenhuis
Amsterdam, cultureel adviseur
(Signed 6 years ago)


lucienne roberts
london, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Klaartje van Eijk
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Daan Blits:
Amsterdam, restaurator/museumdocent
(Signed 6 years ago)


  “NIET DOEN!!!”

marco swaen:
amsterdam, leraar
(Signed 6 years ago)


  “rietveld zonder rietveld is geen rietveld meer”

roberta petzoldt:
Amsterdam, student aan de Rietveld
(Signed 6 years ago)


  “ik heb de academie op het gebouw gekozen. Terwijl ik niks met architectuur doe”

Milia Huiskens:
Bloemendaal
(Signed 6 years ago)


  “ex-student”

Roland Sohier:
Utrecht, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Lijkt me echt een heel slecht plan.”

Vincka Struben
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Robbert Weide:
Amstelveen, artist/student
(Signed 6 years ago)


  “Zuid-as mafia”

Iselin Iversby
Amsterdam, Gra Student
(Signed 6 years ago)


Born Klaus:
Zurich,Switzerland, Artist Painter
(Signed 6 years ago)


  “Do not move out of your inspiring place!”

cecilia hendrikx:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “_______ | | | NO! | |_______| | | O/ | /\”

Jenske Dijkhuis:
Amsterdam, Ruimtelijk Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Wat een idioot idee om er ooit weg te gaan! Wordt de nieuwe naam dan ook de GAK academie?”

Eveleen Hamers
Amsterdam/Leiden, student
(Signed 6 years ago)


lidija Krcmar:
amsterdam , gra student
(Signed 6 years ago)


  “shocking idealistm”

Heleen Klopper
Amsterdam, ontwerper/docent TXT
(Signed 6 years ago)


Chrissie Thomassen
Amsterdam, oud-student
(Signed 6 years ago)


Floor Meijers
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


John Washington:
Bolton, Manchester, Design Educator
(Signed 6 years ago)


  “It will be a bad mistake if this building goes.”

James Allen
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Antoine Adamowicz:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Een gebouw is maar een gebouw. Maar Rietveld is Rietveld!”

Sidyon Cucaro
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Tine Luyt:
Amsterdam, Mode onderwijs
(Signed 6 years ago)


  “Als oud student van de Rietveld, 42 jaar geleden in dit 'passende" gebouw komen studeren, later in bijna hetzelfde gebouw in Arnhem gewerkt: deze gebouwen zijn synoniem met het kunstonderwijs! Er voor gemaakt, er bij horend!”

Yorick de vries:
Nijmegen, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld kan niet zonder Rietveld!!!! Een trotse Ex student!”

cees nagelkerke:
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “Alles onder een is dak willen hebben is vreemd en megalomaan( en benauwend!) als idee:duik liever decentraal op in de stad als dat nodig is en behoud ondertussen de unieke band tussen gebouw en instituut”

Liam mooney
cape town, industrial designer
(Signed 6 years ago)


Noëllie Roussel:
Los Angeles, Curator and writer
(Signed 6 years ago)


  “Because it is stupid to keep on calling it the Rietveld Academy if it leaves the building.”

Hendrik Rens:
Toronto, Lithographer
(Signed 6 years ago)


  “Keep Rietveld, Rietveld!”

Rik Spann:
Amsterdam, Beeldend kunstenaar / musicus
(Signed 6 years ago)


  “De sfeer en de vibes, het gevoel van (kunst)studenten bij een locatie zijn toch oneindig veel belangrijker dan allerlei "praktische" problemen? Ruimte-issues zijn met wat inventiviteit en goede wil echt wel op te lossen.”

Jörg Schwertfeger
Zürich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Karin Merx
Almelo, Art Director
(Signed 6 years ago)


Alexandros Drymonitis:
Athens, Musician
(Signed 6 years ago)


  “Sounds like a classical denial of evolution (same story with the Amsterdam Conservatory). I sign just because I sympathize for creative students.”

Adriano Wilfert Jensen:
Copenhagen, Dancer
(Signed 6 years ago)


  “!!!”

Sara Pape Garcia
Madrid, artist
(Signed 6 years ago)


Josef Willems:
Amsterdam, Webdesigner
(Signed 6 years ago)


  “Torpederen, dit Tijmen van Groot(heidswaanzin)geest plan. Het gaat om kwaliteit, niet om "allure".”

Judith Lansink
Amsterdam, docent GRA
(Signed 6 years ago)


Kevin Mak:
Vancouver, Creative
(Signed 6 years ago)


  “Too important of a building to let go so easily!”

Paulo Brandsma:
Amsterdam, rijwiel-kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het is belangrijk dat we beseffen dat vernieuwing geen verbetering hoeft te zijn en dat we al wat reeds bestaat zoveel mogelijk in ere houden en behouden.”

Aimée Zito Lema
Amsterdam, ex student
(Signed 6 years ago)


Peter Michael Willer
Copenhagen, Art Director
(Signed 6 years ago)


Andrew Miksys
Vilnius/Seattle, Photographer/teacher
(Signed 6 years ago)


Pauline Mastenbroek
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


C.V.Gabriel:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Im a Norwegian ex-student of G.R.A. In 2001 I met Linda van Deursen in Melbourne, Australia after a lecturer. She invited me to the school and it took me one visit to the G.R.A. building to convince me that this is a perfect space to study, so I quitted the school in Melbourne for the ex change. Later on I discovered that Mr. Rietveld in-fact custom designed this space for students, every function and aspect of this piece of monument has been thought trough for the student. It belongs to the students. Many of the same reasons Gerrit Rietveld designed the building has become for many of us the foundation for our mentally.”

Tije de Jong
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Harry Druijf:
Almelo, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Huisvesting van studenten buiten de academie!”

bruni hofman:
amsterdam, adviseur
(Signed 6 years ago)


  “onwaarschijnlijk stupide plan om de Rietveld uit het gebouw waar het hoort weg te halen.”

Marina de Vries
Amsterdam, kunstcriticus
(Signed 6 years ago)


r groenewegen:
amsterdam, IT architect
(Signed 6 years ago)


  “Een kunstacademie die zelfs beroemd is in austin, texas, USA, boven op een onwelriekende snelweg ??? hoe verzin je het...... deze keer moest de PvdA haar imago problemen maar eens zelf zien op te lossen......”

Alban Schelbert:
Amsterdam, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


  “NO WE CANT!”

Joost Grootens
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Femke Gerritsma
Amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


Tom-André Skullerud
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


René Martens
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marco Schürmann:
Amsterdam, productie
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoort in het gebouw van rietveld. Niet in Bos en Lommer. Misschien kan wel een deel van het gebouw verhuizen omdat de behuizing te klien is geworden.”

Kadri Klementi
Tallinn, architect / graduate
(Signed 6 years ago)


Toni Uroda
Brussels, designer
(Signed 6 years ago)


Elisa Marchesini
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Eva van de Loo
Haarlem, Student
(Signed 6 years ago)


sarah haas
vienna, scenographer
(Signed 6 years ago)


Josine Visser
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Annette Huizing
Amsterdam, ontwerper/kunstenaar (en oud student!)
(Signed 6 years ago)


Tom
Haarlem, Student
(Signed 6 years ago)


Joel Stillman:
San Francisco, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “don't throw away this living monument of design”

Louise Filtenborg:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “Als dit door gaat krijgt er iemand heel erg veel spijt..”

Adi Hollander
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


nathan dilworth:
artist
(Signed 6 years ago)


  “being able to work in such a historic place is a gift.”

Johannes Verwoerd:
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “FIGHT FOR YOUR RIGHT TO RIETVELD.”

Yonatan Vinitsky
London, Artist
(Signed 6 years ago)


Saša Karalić
Amsterdam, artist and docent at GRA
(Signed 6 years ago)


emilia bergmark
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Cornel Bierens:
Amsterdam, criticus, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “De voorgenomen verhuizing is gestoeld op 20ste eeuws denken”

JOFF
New York, Fashion designer/editor
(Signed 6 years ago)


Koos Breukel
Amsterdam, photographer
(Signed 6 years ago)


Marcel Hermans:
Amsterdam/New York, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Dit lijkt me een lichtzinnige beslissing waar men spijt van krijgt”

Frans Bevers:
's-Hertogenbosch-Amsterdam, Directeur ontwerpbureau OPERA Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Ik was 28 jaar docent en ongeveer 20 jaar hoofd van de afdeling Architectonische vormgeving van de GRA en heb altijd het gevoel gehad dat het gebouw een onlosmakelijk onderdeel was van het kunstonderwijs daar. Open, helder, uitstraling van kwaliteit, communicatief. Een plek om met veel plezier te werken en om met een trots hart mensen rond te leiden en uit te leggen hoe het bij 'ons' werkt. De beste docenten, de beste studenten en het beste gebouw, een onverslaanbare combinatie. (ging het met dat andere Amsterdamse instituut ook niet mis toen ze te hoog inzette en hun wortels vergaten?)”

Gabrielle Lutz
Amsterdam, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


Tomi Lahdesmaki
San Francisco, grahic design
(Signed 6 years ago)


Rinske Kreukniet
Rotterdam, coordinator ondernemerschap WdKA
(Signed 6 years ago)


Fahd Targuisti
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Miek Zwamborn
Amsterdam, schrijver / beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Wim Jonkman:
Uithuizermeeden, Artist/Prof. Lithography
(Signed 6 years ago)


  “Dit kan toch niet!!!”

Bill Smith:
Manchester, Design Consultant
(Signed 6 years ago)


  “Do not go down the same route as the Uk. education is becoming a devalued currency particularly in Art and Design”

Harold Strak
Amsterdam, fotograaf & oud-student
(Signed 6 years ago)


ralph bauer
lima, peru, designer
(Signed 6 years ago)


Audrey Ng
Amsterdam, artist, teacher
(Signed 6 years ago)


Pablo Lafuente
London, Editor, writer and curator
(Signed 6 years ago)


David Smith:
London, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Why get rid of a really good thing?”

Jane Ostermann-Petersen
København
(Signed 6 years ago)


Emily King
London, Design Historian
(Signed 6 years ago)


kees van der hoeven:
wassenaar, architect en oud-voorzitter bna
(Signed 6 years ago)


  “doorgaan in het huidige gebouwencomplex natuurlijk. bij noodzakelijke groei een stukje van het gak erbij nemen... en dat voor de rest verkavelen in studentenwoningen. er komt binnen 10 jaar vast nog wel een kans voor een heus nieuw gebouw: de remkoolhaas-academie.”

Tudor Bratu:
Amsterdam , Artist
(Signed 6 years ago)


  “My reasons are entirely sentimental while being slightly practical too: you can't create something beautiful unless you're surrounded with beauty to begin with. Rietveld's building has this quality of being an act of generosity to its occupants. To abandon it, would mean to abandon value.”

Jane Mumford
Amsterdam, Basisjaar Student
(Signed 6 years ago)


Jack Strange
London, Artist
(Signed 6 years ago)


Femke Herregraven
Amsterdam, student Sandberg Institute
(Signed 6 years ago)


Jane Porter
Amsterdam, art student
(Signed 6 years ago)


lucy clout
london, artist
(Signed 6 years ago)


marjan van aubel
amterdam, studente
(Signed 6 years ago)


Mi-Ah Rödiger
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Inger
Zwolle, Graphic Design student/ graffiti artist
(Signed 6 years ago)


Jan Mens:
Broek in Waterland, dir/eig recreatiebedrijf
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw is ontworpen als academiegebouw. Dat moet zo blijven ! Geen commerciele verkwanseling.”

Sean Parker:
London, Student
(Signed 6 years ago)


  “it's not just a building, it's an artefact.”

Ryan Gander
London, Artist
(Signed 6 years ago)


Jürgen Reichert
Aachen, lichtkunstenaar
(Signed 6 years ago)


Marjon Leek
Amsterdam, Docent/Kostuum,tassen ontwerper
(Signed 6 years ago)


Nicola Unger
Rotterdam, theatermaker
(Signed 6 years ago)


berenice c
amsterdam, design
(Signed 6 years ago)


Slowinski Alusia
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


karl fournier :
paris, architecte
(Signed 6 years ago)


  “Please don't do that !!! If you don't like this buiding please go away ! If you just want to destroy something, begin by your blindness.”

Merel Bakker
Amsterdam, Designer/Actress
(Signed 6 years ago)


Markéta
Prague, Designers/brand consultant
(Signed 6 years ago)


drs. Aarnout de Bruyne:
Vlissingen, neerlandicus/filosoof
(Signed 6 years ago)


  “De Gerritrietveld Academie moet blijven op haar huidige locatie”

SIMON Van Den BERG
Amsterdam, social-psychologist, father alumna MEREL
(Signed 6 years ago)


Cas Mevissen
Amsterdam, Scholier
(Signed 6 years ago)


C.L.A. van der Kaap:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “ik ben voor een alternatieve oplossisng voor het ruimteprobleem van BK&VAV.”

Ani Eloyan:
Den haag, Artist/fine arts
(Signed 6 years ago)


  “”

dirk overduin:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw en de opleiding zijn een. De waardereing voor dit gebouw is voor mij persoonlijk de afgelopen 5 jaar alleen maar gestegen en tot een voorbeeld voor tijdloze goed werkende architectuur geworden. Ook voor nieuwe generaties studenten zou dit mogelijk moeten blijven.”

Noémie Doge
Lausanne, jewellery maker
(Signed 6 years ago)


Borzu Talaie
Toronto, Designer
(Signed 6 years ago)


V Nguyen
Almere, student
(Signed 6 years ago)


Daniel Maarleveld
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Liselotte
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


jeroen jacobs
berlin, artist
(Signed 6 years ago)


Zaza Muntinga
Amsterdam, koffie verkoopster
(Signed 6 years ago)


Alissa:
Amsterdam, papier verslinder
(Signed 6 years ago)


  “??? ? ? ? ?”

Riette Wanders
Amsterdam, o.a. docent Rietveld
(Signed 6 years ago)


juul van den heuvel:
amsterdam, docent
(Signed 6 years ago)


  “rietveld for ever!”

Merel Kamp
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


G. Wittenberg
(Signed 6 years ago)

Krista vd Wilk
Den Haag, rietveld student
(Signed 6 years ago)


Alice Murray:
Amsterdam, Artist / Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld is there for the students. They and the school is not meant to be used as a 'pimp up' your neighborhood. The students are the investment of the future of Dutch design. Care for them and not for an empty building.”

Delalande Ludovic
Paris
(Signed 6 years ago)


bernardine walrecht
amsterdam, design consultant
(Signed 6 years ago)


Michael Häne
Zurich, Designer
(Signed 6 years ago)


Carla Boomkens
Amsterdam, ruimtelijk ontwerper
(Signed 6 years ago)


Iris Ruisch
Amsterdam, Consultant Design & Styling HTNK
(Signed 6 years ago)


eric knoote:
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “stop de cultuur barbaren”

Wilma Groot:
Parijs, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Als ex-student ben ik absoluut voor het behoud van het gebouw.”

Katarzyna Szugajew
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


dan
london, designer
(Signed 6 years ago)


Yohanna My
London, Designer
(Signed 6 years ago)


kim kirby
Athens, Georgia US, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Willem van Zoetendaal:
Amsterdam, RIETVELDER
(Signed 6 years ago)


  “Degene die dit überhaupt heeft durven bedenken heeft de omvang van de hersens van Ceauşescu en de creativiteit van zijn vrouw Elena!”

Charlott Markus
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Muf Predrag
Amsterdam, jebach presretach
(Signed 6 years ago)


Nadja Voorham
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Melissa Agostino
Toronto, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Masumi:
Geneva
(Signed 6 years ago)


  “Conservez l'âme du lieu.”

Skafte Kuhn
Mannheim, Artist
(Signed 6 years ago)


chandra sen :
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “we want to stay”

jose overtoom
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Ate M Hes:
Utrecht, Buisinessman
(Signed 6 years ago)


  “Ja zeg zijn ze daar helemaal GEK geworden?”

Jan Middendorp
Berlin, Writer/Designer
(Signed 6 years ago)


Annina Lingens
Amsterdam, photographie student
(Signed 6 years ago)


Robin Wasch:
Amsterdam, Endex.Student
(Signed 6 years ago)


  “Ik heb zelf een half jaar in het GAK moeten werken en kan daarmee zeggen dat de locatie te wensen over laat. Daarbij krijg ik het gevoel dat deze ontwikkeling onvoldoende stil staat bij het culturele erfgoed van het gebouw. Dat culturele erfgoed heeft naar mijn idee een grote functie in het wezen van de academie. Ook ben ik het eens met het feit dat men ipv meer fouten te maken en opnieuw te struikelen, verantwoordelijkeid moet worden genomen ten opzichte van de mislukking van het 'nieuwe' gebouw en de daaraan verbonden kosten van 15.000.000.”

Gijs van Amelsvoort
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Bert Taken:
Amsterdam, docent GRA
(Signed 6 years ago)


  “Alvorens een zo verstrekkende beslissing te nemen zou het goed zijn een fundamentele discussie te voeren over wat passende huisvesting is voor het kunstonderwijs van de toekomst.”

Cornelia Blatter
New York, Designer COMA
(Signed 6 years ago)


Sabine Lintzen:
Sittard, glass-artist
(Signed 6 years ago)


  “invest in good teaching and not in stones”

Maarten Haspels
Rotterdam, student bouwkunde TU Delft
(Signed 6 years ago)


Cees Gunsing:
's-Hertogenbosch, Beeldend kunstenaar/bestuurslid kunstinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek Helmond
(Signed 6 years ago)


  “kwaliteit in de kunst wordt reeds steeds schaarser”

Andreas Templin
Berlin
(Signed 6 years ago)


Elaine Kim
Seoul, Director, World Jewellery Museum
(Signed 6 years ago)


Soraya
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


jael snijder
amsterdam, dj/organisator
(Signed 6 years ago)


Rob Terlouw
Rotterdam, Psycholoog
(Signed 6 years ago)


Leonie Linotte:
Den Haag, fotograaf
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld zou verplaatst worden door plaatsgebrek en door economische redenen. Er zou meer plek komen als atelierruimte, maar er zou ook meer plek zijn voor meer studenten en er worden meer faciliteiten beloofd. Ik ben bang juist om deze redenen dat de intimiteit van de academie zal verdwijnen. Juist het kleinschalige en intieme maakt het zo fijn om in dit gebouw te studeren. Ik wil geen nummer zijn en niet als massaproduct eindigen!”

Lauren Grusenmeyer
Gent, student
(Signed 6 years ago)


kriss:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “quality over quantity people!”

Ela Bauer
Amsterdam, Sieraden ontwerper
(Signed 6 years ago)


ad de jong:
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Er moet eerst een inhoudelijk plan komen, waar het onderwijs van de Rietveld Academie in de toekomst wil zijn. De toekomst van de kunst moet centraal staan.”

Stefanie Preis
Zurich, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


nienke:
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Als je uit je gebouw groeit, krimp dan weer in! Maak van de Rietveld geen leerfabriek!”

Raphael Hoogvliets:
Amsterdam, Social Engineer
(Signed 6 years ago)


  “Het zou heel erg jammer zijn. Het bestuur staat natuurlijk financieel onder druk en het is nodig dat zij tot een sluitende begroting kunnen komen, maar het is ook haar taak om de identiteit van Academie te bewaken. Een groot deel van deze identiteit ligt besloten in het feit dat de Academie gevestigd is op deze historische plek.”

Mecky van den Brink
Amsterdam, kunstenaar/ontwerper
(Signed 6 years ago)


Rufus Ketting
Rotterdam, Ontwerper/Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Jesse Muller
Amsterdam, GRA Student
(Signed 6 years ago)


Severin
Frank, has
(Signed 6 years ago)


Adam Etmanski:
A'dam, picklesome
(Signed 6 years ago)


  “FUCK AUTHORITY not the history!”

David Geilfus
Brussels, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Fiona Ivanov
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Denny Backhaus
Berlin/Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Oliver Chanarin:
London, UK, Artist
(Signed 6 years ago)


  “I fully support this campaign”

Harry Bloch
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Ivo Clason:
Amsterdam, Student Architecture
(Signed 6 years ago)


  “the charme of Rietveld is the 1 to 1 lessons, that's how they keep the level high”

Stephen Gallagher:
Melbourne, Jewellery/Curator
(Signed 6 years ago)


  “I feel the Rietveld building plays an important part in the ongoing development of Rietveld aesthetic and its engagement in the international community”

Engel Mulder
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Manuel Palland
Kampen, Designer
(Signed 6 years ago)


Wolf Mulder
Amsterdam, student photography
(Signed 6 years ago)


marjo meijer:
amsterdam, meducal doctor/artist
(Signed 6 years ago)


  “alleen al uit historisch besef moeten gebouw en academie aan elkaar verbonden blijven!”

Louise Silvio
London, Print Designer
(Signed 6 years ago)


Ineke van der Struijs
Amsterdam, ontwerper, oud student
(Signed 6 years ago)


charlotte
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Vincent Cardinaal
Rotterdam, museumprofessional, filmmaker, raadslid jongRRKC
(Signed 6 years ago)


guido goedheer:
aspet france, fine artist
(Signed 6 years ago)


  “blijven op deze zo langzamerhand historiese plek”

inke heiland
leiden, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Maup Nikkels
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Mislav Žugaj
Zagreb, Student
(Signed 6 years ago)


Rob Hildreth:
Birmingham, Design Student
(Signed 6 years ago)


  “Don't wear your heritage on your sleeve!”

Andre Noorda:
Amsterdam, non actief
(Signed 6 years ago)


  “............hup snel 't GAKgebouw kraken............”

Barbara Povel:
Amsterdam, office-manager
(Signed 6 years ago)


  “Als bewoner van de Stadionbuurt wandel ik vaak rond de Rietveld Academie en bezoek de eindpresentaties. Dit moet hier blijven en niet een of andere bedrijfsfunctie voor dit pand....”

Leonora Reynaldos Rojas
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Martin Sollmann
Amsterdam, kunstenaar, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Gésine Hackenberg:
Amsterdam, sieraadontwerpster
(Signed 6 years ago)


  “met deze palnnen verliest de Rietveld haar identiteit!”

Frank Mandersloot:
Amsterdam, kunstenaar en docent Beeldende Kunst GRA
(Signed 6 years ago)


  “STOP DE UITVERKOOP. En herhaal niet de fouten, zoals die eerder bij de nieuwbouw zijn gemaakt, want zonder een programma van eisen dat is gefundeerd op een visie op het kunstonderwijs, maken zelfs de beste architecten een onbruikbaar gebouw.”

Henriette Vics-Teensma:
Amsterdam, Textielontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Door een niet-doordachte en daardoor niet geslaagde nieuwbouw wordt nu een overhaaste beslissing genomen om maar helemaal met de historische locatie te breken. Ik doe een dringend beroep op het bestuur om de mogelijkheden op de bestaande locatie in heroverweging te nemen, eventueel op iets langere termijn. Missiewerk in Vogelaarwijken behoort niet tot de onderwijsfunctie van de Rietveld Academie.”

Kadi Maria Vooglaid:
Tallinn, Student
(Signed 6 years ago)


  “Don't do it!”

liselotte habets
amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


ilvinas Landzbergas
Vilnius, Artist
(Signed 6 years ago)


Hans-Evert Brackman
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


julieta aranda
new york, artist
(Signed 6 years ago)


Anne Poelstra
Amsterdam, Studente Psychologie
(Signed 6 years ago)


Karin Schacknat
Arnhem, docente /publiciste
(Signed 6 years ago)


Niki:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind het een schande dat er uberhaubt sprake is van een verhuizing. Is dit de wijze waarop de befaamde GRAC zich wil presenteren?”

Lieke Wagemaker:
IJmuiden, organisatie RC de Ruimte
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld gebouw behouden is belangrijk voor de uitstraling van de Rietveld academie”

Lous Martin:
Delft, galerie Lous Martin en oud student
(Signed 6 years ago)


  “Behoud dit gebouw:cultureel erfgoed. Kies voor: minder leerlingen, kwaliteit.”

margret van leeuwen:
amsterdam, grahic designer | artist
(Signed 6 years ago)


  “when less is more, nothing is everything (© zero)”

Jelmer Luijting
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Merel Boers
Amsterdam, Ontwerper/illustrator
(Signed 6 years ago)


jascha
amsterdam, rietveld student
(Signed 6 years ago)


Nora
Turato, student
(Signed 6 years ago)


m van helvert
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Krist Gruijthuijsen
Amsterdam, curator
(Signed 6 years ago)


Tom van Teijlingen
Amsterdam, herintreder in de kunst
(Signed 6 years ago)


Huub Vinken
Antwerpen, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Annekatrien de Maar
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Beaud:
monaco, director new Museum
(Signed 6 years ago)


  “So sad and so obvious in our world economy !mcb”

N.G. van 't Klooster
Utrecht, Ondernemer/student
(Signed 6 years ago)


gj de rook
den haag, geen
(Signed 6 years ago)


Lotte van der Gaag
Amsterdan, student
(Signed 6 years ago)


Tamar Gaylord
Amsterdam, Designer, former Rietveld student
(Signed 6 years ago)


yme wyminga:
amsterdam, zeefdrukker
(Signed 6 years ago)


  “Niet het rietveld ruimen!”

Leon Wilbrink
Amsterdam, ex-student Rietveld
(Signed 6 years ago)


Rianne Jasper
Amstelveen, designLab student
(Signed 6 years ago)


Isabel Lucio
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Otto Berchem
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


agata zwierzyñska
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Evert Maliangkay:
Rotterdam, Filmmaker, docent ArtEZ
(Signed 6 years ago)


  “Iedereen weet al jaren dat de Rietveld academie lijdt aan een chronisch ruimtetekort. Ik zou dat oplossen door bepaalde activiteiten in een of meer dependances onder te brengen en het Rietveldgebouw als hoofdlocatie te behouden.”

Wietske van der Ploeg
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Marc de Reus:
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld-Academie in de Rietveld-Academie !”

Dorotka:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “I m a student of this Academy and I hope people who are responsible for the decision of moving realize that this change will affect the school on all levels...it just wont be Gerrit Rietveld Academy and I believe neither teachers nor students want that kind of change. DONT MOVE!”

beatrice van dorp:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “schandalig, is toch een beschermd gebouw?!”

Daya Cahen
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Albert van Westing
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Georg Weinand
Amsterdam, Dramaturge
(Signed 6 years ago)


Jennifer Steetskamp
Amsterdam, Onderzoeker
(Signed 6 years ago)


Micha Bakker
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Saskia Wieringa:
Oslo, Producent
(Signed 6 years ago)


  “Gebouw en gebruiker inspireren elkaar. Een historische misstap om deze architectonische parel te verlaten.”

Maria Papadimitriou
Athens, Artist/Professor
(Signed 6 years ago)


Mo Veld:
Amsterdam, Modejournalist en consultant
(Signed 6 years ago)


  “Cultureel erfgoed is meer dan een (dure) bladzijde in de geschiedenis. Maak de Rietveld dan een 'exclusievere' opleiding door de toelatingseisen te verhogen en investeer in de kwaliteit in plaats van de kwantiteit van het Nederlandse kunstonderwijs. Geld is een middel, 'goed' is het doel. Nu kiezen!”

Rein Houkes
Arnhem, Hoofddocent Graphic Design Academie Arnhem
(Signed 6 years ago)


M Schoneveld:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Academie uit de Rietveld Academie? Get real! Maak van een nadeel een voordeel en beperk het aantal studenten.”

Anne Holtrop
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Lu Liang:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “No examples yet that any art academy can keep its good quality while growing into a large scale(i do have bad experience in China about this, I don't want to see the same tragedy happen again to Rietveld) especially the other remote place has no charms... we love where we are located now. For the sake of Rietveld, Don't move!!!!”

Benjo Corbally:
Truro, Cornwall, Student
(Signed 6 years ago)


  “beautiful building.”

Hrund :
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “If you change the building you might as well change the name into "Bos & Lommer Academie" aka, BLA”

Thomas Wulffen:
Berlin, Art Critic
(Signed 6 years ago)


  “Why?”

Matthias Schmidt
Cologne/Germany, photographer/graphicdesigner
(Signed 6 years ago)


Doina Kraal
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Krijn de Koning:
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Dit lijkt me op alle vlakken maar vooral vanuit cultureel besef heel erg onverantwoord en voor eeuwig zonde. Onbegrijpelijk voor een kunstacademie.”

Eke van Heynegen
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


loes Ruizeveld:
Amsterdam, Kunstenaar/artiest
(Signed 6 years ago)


  “Ik teken bezwaar aan! ik wil dat ze blijven!”

Joep Slenter
A'dam
(Signed 6 years ago)


Dennis den Kerkenrade:
Adam, Student
(Signed 6 years ago)


  “I have lost my faith in TvG and other members of the board. They have shown to be incapable as all other renovations and expansions have shown to expansive or to low in quality. The question should be about content and quality. The current board shows little of this. I think we should re-evaluate all options and come up with new creative sollutions with a new board.”

John Boursnell:
Norwich, Artist/Sound Technician
(Signed 6 years ago)


  “Having a building specifically designed for education is an enviable position to be in - don't lose it!”

sabine moes:
bussum, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “het lijkt erop dat wat voor velen van waarde is, weerloos moet wijken... verzet daartegen is de moeite waard”

sarah kate
amsterdam, dancer/teacher
(Signed 6 years ago)


Floor van Dijck
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Rutger Fuchs
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Eiko Ishizawa
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Mia Frostner
London, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Charlotte
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


sjors:
leiden, student
(Signed 6 years ago)


  “laat staan joh dat gebouw”

Inez Giele-de Jong
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Tiffany Davenport
Amsterdam, copywriter
(Signed 6 years ago)


masurel jerome:
paris, architect
(Signed 6 years ago)


  “please saved this tremendous building!”

jeannine van erk
berlijn, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Andreas Schöfl
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Annelies Grimbergen
Amsterdam, portfoliobox-making
(Signed 6 years ago)


I. van der ven:
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Misschien moet de focus meer gaan naar de kwaliteit van de opleiding en de kwaliteit van de studenten die worden aangenomen. Het lijkt er op dat de directeur meer met geld bezig is. Maak van de rietveld geen bedrijf,scherp de toelatingseisen weer wat aan, breng het studentenaantal terug en blijf in dat inspirerende gebouw.”

Boris de Beijer
Den Haag, student Rietveld
(Signed 6 years ago)


Menno Homan
Den Haag, Architect
(Signed 6 years ago)


Teresa Diaz Nerio:
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “This is truly nonsensical!!!! before changing building better get some "new" good brains to make the decisions. Not to forget the huge mistake to build the "new" office building that is not-at-all apt for making art. Please revise your decisions anew because this is really outrageous.”

Renee Freriks
Utrecht, Art Historian
(Signed 6 years ago)


Mark Snitker
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


Andreas Lundh
Amsterdam, Medische Onderzoeker
(Signed 6 years ago)


Titia Reuser
Amsterdam, Edelsmid + antiquair
(Signed 6 years ago)


erik wong
amsterdam, coordinator afdeling txt
(Signed 6 years ago)


Daria Holme
Mannheim, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Fabrice Guyot
Shanghai, Artist/curator
(Signed 6 years ago)


Ro Hagers:
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Er bestaat geen enkelstemmig antwoord op een meerstemmige vraag. De kwestie zelf is in het belang van de vragensteller en het antwoord in het belang van de geantwoorde. Maar ondubbelzinnig is KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT! Zeker nu, stop het financiële component in het onderwijs zelf! --- -nieuwe zakelijkheid VS rijk zakendoen? -ligt de kracht van de kunst in zijn communicatieve inzetbaarheid voor politieke en sociale problemen?”

Simon Hasan
London, Explorer
(Signed 6 years ago)


Mihkel Virkus
Tallinn, student
(Signed 6 years ago)


Reed van Brunschot:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “We don't need more students, We need to concentrate on what we have already. We need a better flow of fresh teachers and evaluations of already existing teachers and departments to better them (as they all have their antiquated- or never quite organized kinks already). Yes we need a bit more space but that can be organized in other ways then drastically moving a whole institution. Has anyone thought of relocating the Sandberg to somewhere else? That would provide more space. Money and attention should be going more towards students activities and good teachers. My question is therefore how can you see expansion as an answer for a machine that has kinks already? Wouldn't that just make a bigger more effed up machine?”

Jeroen Timmer
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Anki Posthumus
Amsterdam, Docent/ frelance illustrator
(Signed 6 years ago)


Scott Hardy
Maastricht, student
(Signed 6 years ago)


Robert Sollis
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


aardse
amsterdam, artist, master
(Signed 6 years ago)


Stefan de Graaf
Amsterdam, Redacteur, Schrijver, Kunst, Cultuur
(Signed 6 years ago)


Alex Farrar
Leeds UK/Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Ted McDonald-Toone
London, Art Gallery administrator
(Signed 6 years ago)


mariette zinsmeister
amsterdam, interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


Kylie Phillips
Wellington, Designer
(Signed 6 years ago)


Roel Ruyten
Amsterdam, Course manager Fashion Institute Arnhem / fre elnace fashion event producer
(Signed 6 years ago)


Ruben Brunelot
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Nanette Krijnen
Amsterdam, coordinator Toelatingen
(Signed 6 years ago)


Bob Sanderson:
Sheffield, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Soul”

Ryan Cole:
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “It would be a tragedy to abandon the building, and one the city would very quickly regret.”

Matthias Hübner
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Kjetil Eriksen
Oslo - Norway, Entrepreneur
(Signed 6 years ago)


Céline Fouarge
Brussels, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Roos Gortzak
Basel, Curator
(Signed 6 years ago)


josephine colsen:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “GEEN STIJL”

Mascha van Zijverden
Arnhem, Course Director ArtEZ Fashion Masters
(Signed 6 years ago)


João Parada
Porto, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Maartje Smits
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Els van 't Klooster
Arnhem, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Victoria Wilmotte
Paris FR, Designer
(Signed 6 years ago)


niels klavers
amsterdam, modeontwerper
(Signed 6 years ago)


Ulrike Erbslöh
Eindhoven, Adjunct directeur Van abbemuseum
(Signed 6 years ago)


Agniet Snoep
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Wibke Schaub
Hamburg, Designer
(Signed 6 years ago)


Jeron Halewijn:
Amsterdam, Directeur kunstnaarssociëteit
(Signed 6 years ago)


  “Bij de bouw van het Sandberg Instituut is geen rekening gehouden met de eisen van de afdelingen die erin zouden komen. Het is daardoor een mislukking geworden. Je maakt dezelfde fout door op voorhand kiezen voor het GAK-gebouw. Ezels en stenen...”

Oscar van den Boogaard
Berlijn, Schrijver-Gastdocent
(Signed 6 years ago)


dhelmers:
amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “laten we het slopen en de academie gewoon de `gakveld' noemen. Dan kunnen we het geld voor dat dure stukje NZ as in onze eigen zak steken.”

Nina Folkersma
Amsterdam, curator/art critic
(Signed 6 years ago)


marc keizer:
amsterdam, architect in opleiding
(Signed 6 years ago)


  “duidelijke bestuuders-beslissing van bovenaf”

David van der Veldt:
Haarlem, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld voor Rietveld daar ben ik voor!. dan maar krimpen”

Ed Risbey:
Hay on Wye (UK), Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “To take the Rietveld Academy out of the Rietveld building (for some poxy economical and bureaucratic reason) is absurd. DON'T DO IT.”

Petar Pavlov
Skopje, Designer
(Signed 6 years ago)


bob waardenburg:
arnhem, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “kunstonderwijs moet geen community art worden”

Gabrielle Marks
Amsterdam, grafisch/media ontwerper
(Signed 6 years ago)


Bo des Bouvrie
Amsterdam, Rietveld Student
(Signed 6 years ago)


Saskia van Gelder:
Amsterdam, Ontwerper, oud-student GRA
(Signed 6 years ago)


  “Grote plannen van kleine mannen”

Vrouwkje Tuinman
Utrecht, auteur
(Signed 6 years ago)


Ott Metusala:
Tallinn, student/graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “I agree with Wim Crouwel.”

Fredrik Paulsen
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Liesbeth Sevenhuijsen:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. De Rietveld Academie hoort in het Rietveldgebouw. Zorgvuldig omgaan met dergelijke ingrijpende beslissingen!”

Simon den Hartog
Hilversum
(Signed 6 years ago)


Johanna Titselaar
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Dineke van Assen
Leiden, organisatie exposities
(Signed 6 years ago)


Carlo Wijnands
Amsterdam, Fashion talentscout
(Signed 6 years ago)


thijs de zeeuw
amsterdam, landschapsarchhitect
(Signed 6 years ago)


Ir.Victor Veldhuijzen van Zanten b.i. bna:
Rotterdam, Architect/Rietveld-fan
(Signed 6 years ago)


  “The inspiringforce of Rietveld c.s. is eternal. Keep giving students the opportunity to be inspired by the non-individual spirit of this building.”

Kasper Andreasen
Brussel, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


fenna westerdiep:
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw is het "ikoon" waar de fundamenten van ontwerp en kunst in al zijn vormen zijn begonnen, en moet blijven bestaan!”

susanne schmitt:
berlin, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “this building's athmosphere made me come to the school. it was so open and inviting. it's the face and heart of the rietveld - sick, absolutely absurd thought to leave it - kick out the bestuur!”

Doris Boerman
Amsterdam, GRA student
(Signed 6 years ago)


bryony quinn
london, student
(Signed 6 years ago)


Côme de Bouchony
Paris, designer
(Signed 6 years ago)


Meinke Horn
Amsterdam, kunstenaar/programmaraadslid Virtueel Museum Zuidas
(Signed 6 years ago)


Rogerio S. Lira
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Gabriel Kousbroek:
Amsterdam, media producent
(Signed 6 years ago)


  “tijmen het grootbeest is een megalomane dikzak met dictatoriale trekjes die er niet voor terugdeinst om onpopulaire beslissingen door de strot van de docenten, studenten en oud leerlingen te duwen. stop het grootbeest; duw het terug in zijn hok!of beter nog, naar het enge dieren bos!”

Mark Paul Meyer
Amsterdam, Curator
(Signed 6 years ago)


Edgar Walthert
Amsterdam, Type-Designer
(Signed 6 years ago)


Romuald Demidenko
Wroclaw, gallery assistant
(Signed 6 years ago)


Marc van Meurs:
Amsterdam, Art director
(Signed 6 years ago)


  “groter is niet lang niet altijd inspirender, zeker niet in het oude GAK-gebouw. De naam en de vorm van rietveld zijn zo verbonden aan de academie, dat verliezen is op zich al een rede om deze stap niet te doen.”

Leland M. Hill:
Doha, Qatar, Professor
(Signed 6 years ago)


  “Like all works of art, you have to draw the line somewhere.”

Liron Ross:
Tel-Aviv, Designer
(Signed 6 years ago)


  “That red nosed cunt sure is a bitch! ;)”

Hilde Meeus
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Gitte Nygaard:
Amsterdam, ontwerper, oud student
(Signed 6 years ago)


  “SCHANDAAL!”

Erik Kuiper:
Utrecht, sieradenmaker
(Signed 6 years ago)


  “HELL NO!”

Chris Seddon
London, Ilustrator
(Signed 6 years ago)


Ronja Pihkanen
Helsinki, student
(Signed 6 years ago)


Anniek Brattinga:
Arnhem, Coördinator Werkplaats Typografie
(Signed 6 years ago)


  “Neen”

Allen Grubesic:
Stockholm, Visual artist
(Signed 6 years ago)


  “You can take the Academy out of Rietveld, but you can´t take the Rietveld out of the Academy...”

Alex Synge
Dublin, Artist & Designer
(Signed 6 years ago)


Bob van der Burg
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Corriette Schoenaerts
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


martin burler
amsterdam, artist and curator
(Signed 6 years ago)


Denis Kovac
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Aam Solleveld
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Taco:
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Please keep this beauty one way or another”

Marije
Amsterdam, ontwerper/docent
(Signed 6 years ago)


Rachid Naas
Amsterdam , Creative Producer
(Signed 6 years ago)


Katrin Blass
Zürich, Designer
(Signed 6 years ago)


gagnaire:
valerian, product designer
(Signed 6 years ago)


  “you will lost all your identity and spirit's school from this bulding !!!”

A. Karami
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Anne Hoogewoning
Amsterdam, -
(Signed 6 years ago)


Toni Mulder
Amsterdam, grafisch onwerper/ oud student
(Signed 6 years ago)


sarah infanger
zuerich, graphic designer
(Signed 6 years ago)


iris van dongen
berlijn
(Signed 6 years ago)


till gathmann:
leipzig, bookdesigner
(Signed 6 years ago)


  “NO NO NO”

Merel van Meurs:
Amsterdam, ontwerper, oud student
(Signed 6 years ago)


  “lijkt me duidelijk”

Julius van der Vaart
Arnhem, Vormgever
(Signed 6 years ago)


Frederic Klein
Amsterdam, student beeldende kunst
(Signed 6 years ago)


Nelly Voorhuis
Amsterdam, directeur Atelier HSL
(Signed 6 years ago)


Nicole BRENEZ
Paris, Maitre de Conferences
(Signed 6 years ago)


Xandra van der Eijk
Den Haag, Grafisch ontwerper/Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Karst-Janneke Rogaar
Amsterdam, tekenaar
(Signed 6 years ago)


Rogier Vlaming
amsterdam, Hoofdredacteur/uitgever GLAMCULT
(Signed 6 years ago)


Alex Bec
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Nina Badoux:
Amsterdam, filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “Het lijkt me helemaal geen goed idee om een van de beste kunstscholen uit zijn oorspronkelijke gebouw ontworpen door de kunstmeester zelf te halen en in een nieuwbouw te plaatsen alsof het de bio industrie is. Kunst is geen massa productie! De HBO opleidingen die de laatste aantal jaar in Nederland zijn opgestart zijn te slecht voor woorden. Laat dan net die ene school die wel goede dingen voor brengt met rust! Laat de rietveld waar die is en hoort te zijn!”

olga
amsterdam, uitbater cult cafe
(Signed 6 years ago)


Nicole Martens
Rotterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Harm Wimmenhove:
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “We at Resoluut think this building is one of the architectural pearls of Amsterdam. Keep it! Keep it! Don't smash it!”

Marjan Boot:
Amsterdam, conservator Stedelijk Museum
(Signed 6 years ago)


  “De verbondenheid van gebouw en opleiding met de idealen die uit het modernisme zijn voortgekomen, mag niet verbroken worden. Zij staat voor veel meer dan louter 'huisvesting'.”

Jérôme Schlomoff:
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “Please, don't do that !!!”

Mei Ling Knibbe
Amsterdam, sieraadontwerper
(Signed 6 years ago)


Sunna Ben
Amsterdam, GRA student
(Signed 6 years ago)


ruud van der peijl
amsterdam, stylist/photographer
(Signed 6 years ago)


Matthijs Boelee
Amsterdam, Course Director Fashion Design ArtEZ Academie Arnhem
(Signed 6 years ago)


Lisa Paclet
Paris, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Corina Kunzli
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Friso Brouwer
Leeuwarden, Architect
(Signed 6 years ago)


marty lamers:
amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “Don't GO”

Cassaignau
Zurich, Architekt
(Signed 6 years ago)


Bettina Keller
Amsterdam, fashion designer
(Signed 6 years ago)


Anette Höller
Basel Switzerland, Architect
(Signed 6 years ago)


Annette Lux
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Binna Choi:
Utrecht, Director, Casco, Office for Art, Design and Theory
(Signed 6 years ago)


  “”

anna brandsma
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Phoebe Dawson
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Juul Hondius
Paris, artist
(Signed 6 years ago)


jaap vinken:
amsterdam, oud student
(Signed 6 years ago)


  “het gebouw van merkelbach is ook heel mooi, klein is niet per se beter en wie binnen de gra zegt ja op de vraag om in te schikken of te krimpen? maar het gebouw van rietveld verlaten is ondenkbaar! merkelbach er bij als vroeger de vetterstraat.”

Rob van den Nieuwenhuizen
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Svea Gustavs
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar/Uitgever
(Signed 6 years ago)


roma pas:
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “rietveldgebouw rocks. altijd met veel plezier gewerkt. knap het anders een beetje op.”

karin hasselberg:
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “keep the rietveld building but get rid of the new one!”

nathalie faber:
amsterdam, conceptdesigner
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld moet van Rietveld blijven.”

Lina Grumm
Brussels, Designer
(Signed 6 years ago)


Matthieu LAURETTE
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Linda Norden
New York, New York, Curator; Director, The City University of New York Graduate Center's James Gallery
(Signed 6 years ago)


Birna van Riemsdijk
Rijswijk, Universitair Docent
(Signed 6 years ago)


Hester Vlamings:
Amsterdam, Schoenontwerpster
(Signed 6 years ago)


  “Hoe HALEN ze het in hun hoofd! Zijn ze nu helemaal GEK geworden??? Een bestuur die een besluit als dit neemt (los of het legaal dan wel illegaal gebeurt) is het niet waard om het bestuur van een monument, een instituut als de Rietveld Academie te zijn. Onder oud-directeur Simon den Hartog was dit wanbeleid en gebrek aan respect voor de Rietveld NOOIT voorgekomen. Ik eis een direct aftreden van dit bestuur. Het is werkelijk een GROF schandaal!”

de Terlikowski Elise
Paris, student
(Signed 6 years ago)


Shirley Breed:
Lelystad
(Signed 6 years ago)


  “Zou zonde zijn om zo'n historisch gebouw een andere functie te geven. Het hoort gewoon bij de Rietveld Academie!”

M. Engeli:
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld moet in de Rietveld blijfen”

Doreen Westphal
Amsterdam, ontwerpster
(Signed 6 years ago)


V. Zedelius:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “I will not sign this petition.”

Eduard Barcelón:
Barcelona, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “NEVER MOVE THE G.R.A.!”

uli rapp:
amsterdam, sieraad vormgever
(Signed 6 years ago)


  “zonder dit gebouw is de rietveld-spirit verloren”

Päivi Meuronen
Helsinki, interior architect
(Signed 6 years ago)


Bauke Tuinstra
Leeuwarden, Architect
(Signed 6 years ago)


Joke Brakman
Amsterdam, ontwerper/docent
(Signed 6 years ago)


Esther Hemmes
Amsterdam, projectleider tentoonstellingen
(Signed 6 years ago)


Arie Altena
Amsterdam, schrijver / theoreticus &c.
(Signed 6 years ago)


Joe Kral:
Minneapolis, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Keep the Rietveld building.”

Inga Cholmogorova:
Amsteerdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “Keep Rietveld for Rietveld, new building on the other hand won't be missed, what a waste of money!”

Susanna Brenner
Amsterdam, Visual Artist
(Signed 6 years ago)


Anook Cléonne:
Arnhem, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Sinds wanneer laat de kunst zijn oren hangen naar "het grote geld". Sinds waneer gaan ze voor practisch en schaalvergroting?Niet een groter gebouw, maar meer kwaliteit in het onderwijs. Goede werkplaatsen, ruimte voor contemplatie, onderzoek, spel en verdieping ipv van meehijgen met de waan van de dag!”

Emma van Drongelen
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


j. maltha
arnhem, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Haruka UEMURA
Amsterdam, Architecture
(Signed 6 years ago)


Stefan Rutten
Arnhem, Design Student
(Signed 6 years ago)


Berend van der Lans
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Sander Haccou
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Florian Cramer
Rotterdam, Lector Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academie
(Signed 6 years ago)


Carolin Reichert
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Viola Renate
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Robbert van Strien
Leiden, Student designlab
(Signed 6 years ago)


Delphine Bedel
Amsterdam, Artist, curator,
(Signed 6 years ago)


J. van Marle
Amsterdam, Docent
(Signed 6 years ago)


Adam C
Melbourne, Aus, Student
(Signed 6 years ago)


Adam Marshall
IJmuiden, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


york vornfett
bad münder, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Rudy VanderLans
Berkeley, CA, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Ari Marcopoulos:
Glen Ellen, CA, artist
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld akademie moet in het Rietveld gebouw blijven.”

Geerten Verheus
Berlijn, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Anne Lawrence van Reesch:
New York, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld gebouw voor Rietveld Studenten!”

Nick Renshaw
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Tuuli Aule
Tallinn, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Melissa Dubbin
New York, Artist
(Signed 6 years ago)


Sandra:
Amsterdam, Journalist
(Signed 6 years ago)


  “Nonsense! Rietveld is for Rietveld! And Bos en Lommer!???!!! Do you really want talented, edgy , and magnificently extravagent students walking home late at night under a highway in one of the worst neighbourhoods in the Netherlands? Thats a detail, bu the entire circumstances and handling is appauling.”

Harrison Gorman:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “An absurd plan - WE WANT OUR SCHOOL! No to the "Bos en Lommer Academie"!Keep Rietveld good and small and the way it was meant to be!”

Maurice Nio
Rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Bob Stern
New York, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Haviv Antonio Ajzenberg
Amsterdam, student VAV2
(Signed 6 years ago)


Patrick Clark
Tempe, Design Student
(Signed 6 years ago)


martin hooke
geldrop, je moeder
(Signed 6 years ago)


Alexandre Leray:
Rotterdam, Graphic/media designer
(Signed 6 years ago)


  “As a French citizen, I can attest that the Rietveld Academy is very much considered in France — and I guess worldwide — among art and design fields. It would be a terrible decision to move to an other building in regard to the rich history of Dutch design, its present, and its future.”

Franziskus Nakajima:
Kamakura, Artist
(Signed 6 years ago)


  “Now there is finally an indirect confession that the new building at Fred. Roeskestraat was a terrible planning mistake, a waste of millions of euros. And this mistake shall now be redeemed by sacrifying the good, old buidling? No! This building is part of the identity of the academy, and an important part of the atmosphere there. It is the familiarity, provided by a limited number of students in a building with an own history and a strong identification potential, that makes the Rietveld unique.”

kristin caskey:
richmond, va USA, design professional/teacher
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Academie with Rietveld building. Keep this design icon full of the creative life it was designed to hold and honor.”

Liam Gillick
London/New York, artist/Columbia University
(Signed 6 years ago)


wojciech dziedzic
amsterdam, docent mode
(Signed 6 years ago)


Amanda Guest
New York City, artist
(Signed 6 years ago)


Job Wouters
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Tony Sacharias
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Idan Shilon
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Rana Ghavami
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Clare Ramsden
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Rebecca Sakoun
Amsterdam, artist + teacher at the rietveld
(Signed 6 years ago)


adriaan de man:
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “Ga niet naar het gak gebouw het is maar een lelijkding !”

Adam Machacek
Prague, GRA student 2001
(Signed 6 years ago)


Tammuz
Binshtock, Artist
(Signed 6 years ago)


Hannah
haarlem
(Signed 6 years ago)


Bjarke PZ Olsen
Amsterdam, Visual artist
(Signed 6 years ago)


Caroline Bärtling
Newcastle, NSW, sieraad vormgever
(Signed 6 years ago)


Mathilde van Beekhuizen
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Wanya Dop:
Amsterdam, Art director
(Signed 6 years ago)


  “In de zomer te heet in de winter te houd Het gebouw is grijs het gebouw is oud Soms ging het goed, vaak ging het fout Een plek die je haat Een plek waarvan je houdt.”

Jakub Straka
Prague / Amsterdam, graphic designer (student @ rietveld soon)
(Signed 6 years ago)


Phil Baber
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


lina lagerqvist
stockholm, product designer
(Signed 6 years ago)


1:2:3
stockholm, 1:2:3
(Signed 6 years ago)


M.J.R.D.B.
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Julie Mollenhauer
Amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


Edith:
Amsterdam, striptekenaar
(Signed 6 years ago)


  “waarom altijd iets ouds vervangen door iets nieuws?”

Jop van Bennekom:
London, Hoofdredacteur/uitgever FNATASTIC MAN magazine en BUTT magazine
(Signed 6 years ago)


  “De gemakzucht waarmee cultureel erfgoed wordt verkwanseld voor... ja voor wat? Dat het GAK gebouw zo nodig ene bestemming moet hebben?”

Hilda Wijnhoud:
Den Haag, Fashion Student
(Signed 6 years ago)


  “het Rietveld gebouw is 1 met de Rietveld accademie, een fijne,sociale insprirende, plek met zoveel daglicht is niet te elders denkbaar.”

Dorinde de Tempe:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “think big, keep it small”

peik suyling:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Nu kiezen voor het GAK gebouw lijkt mij een slechte korte termijn oplossing. Nu kiezen voor het behouden van het Rietveldgebouw lijkt mij een INVESTERING voor de lange termijn. Die keus zal volgens mij uiteindelijk veel en veel beter zijn.”

rein jansma:
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “the place to be”

Koen Nutters:
Amsterdam, Musician
(Signed 6 years ago)


  “Let's not”

Maarten Sleeuwits:
Den Haag, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het Rietveld gebouw is alles bepalend voor het bijzondere open karakter van de academie.”

Maartje Korstanje
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Tina Gverović
Artist
(Signed 6 years ago)


kirsten
tilburg, student
(Signed 6 years ago)


Rineke Dijkstra:
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het Rietveld gebouw moet Gerrit Rietveld Academie blijven!”

Sara de Campos
amsterdam, student fine arts at the RIETVELD
(Signed 6 years ago)


Agata Winska
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Kees Buur:
't Veld, Leerkracht
(Signed 6 years ago)


  “Vorming in de kunsten in een representatie van die kunst leidt tot harmonie in groei. Wees daar zuinig op!”

Macha Roesink:
Amsterdam, Museum De Paviljoens directeur
(Signed 6 years ago)


  “De kwaliteit van het architectonisch ontwerp van het Rietveld gebouw is nu een inspiratiebron voor studenten en docenten van alle disciplines van de academie om zich aan te kunnen spiegelen.”

Maze de Boer
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Phil Ipenberg:
amsterdam, De Baas
(Signed 6 years ago)


  “Historische gebouwen hechten waarde aan creatieve bejaarden. Slaagroomtepels”

Julian Moncada:
Bogotá, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “!”

Heleen Wiemer
Amsterdam, kunstenaar/ oud-student
(Signed 6 years ago)


elske berndes
nijmegen , docent grafisch ontwerpen ArtEZ Arnehem
(Signed 6 years ago)


vytas
vilnius
(Signed 6 years ago)


Marion Schmäh
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Jens Niehus
Hamburg, Designer
(Signed 6 years ago)


Victor Brangolo:
Amsterdam, Studenten
(Signed 6 years ago)


  “An old mayas prophecy said that is in 2012 the school moves to the Gak the sea will flood the city...”

Erica van Loon
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


laurie de kok:
Amsterdam, Student rietveld
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben het volledig eens met de punten op deze site.”

Chi:
Den Haag, GRA Student
(Signed 6 years ago)


  “Without it it would just be like an empty body!!! The Gerrit Rietveld Academie is where it belongs...in the Rietveld building!”

Dianne Michels:
Minneapolis, MN USA, GRA student 1968-69
(Signed 6 years ago)


  “Honor the legacy of Gerrit Rietveld and preserve the architectural heritage of Amsterdam...keep Rietveld at Rietveld.”

Francis Willemstijn:
Zaanstad, oud student edelsmeden
(Signed 6 years ago)


  “Geen woorden voor.”

Wim Vandekerckhove
Gent/belgië, galerist
(Signed 6 years ago)


ralph bakker:
rotterdam, oud student/juwelenbakker
(Signed 6 years ago)


  “dit gebouw deze plek deze geschiedenis en dan naar het gak......cynisch De Rietveld open en gebruikt zoals Rietveld het zag! hij zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou horen dat zijn naam verhuist naar een annoniem GAK gebouw. Niet doen dus, koester dit!!!!”

patriez:
amsterdam, visual artist
(Signed 6 years ago)


  “change is overrated!”

Gerald van der Kaap:
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Gewoon dit idee met dezelfde snelheid terugdraaien als het bedacht is ...”

Kirsten Algera
Amsterdam, Kunsthistorica
(Signed 6 years ago)


Joep de Visser
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


David Gill:
Wrexham, Head of Design
(Signed 6 years ago)


  “I was lucky enough visit the Academy around ten years ago, and at the time I felt what an Inspirational space for students develop their art & design skills in. It will be a crime to the general and creative community to lose it now.”

Isabelle Schiltz
Amsterdam, studente
(Signed 6 years ago)


DAVID REINFURT
NEW YORK, GRAPHIC DESIGN
(Signed 6 years ago)


Mariana Tantcheva
Sofia, GRA student
(Signed 6 years ago)


Aida:
Amsterdam, fashion designer (end exam)
(Signed 6 years ago)


  “I totally disagree with moving the school to another building. We don;t want to loose the Rietveld identity!!!”

Rosa Ronsdorf
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Lisette Haasnoot:
Amstelveen, Student/ Ontwerpster
(Signed 6 years ago)


  “Als je als artistieke school jezelf wilt neerzetten, moet je niet z'n geschiedenis ontkennen of onteigenen.”

Xuena He:
Hilversum, GRA student
(Signed 6 years ago)


  “It's not about the students need more space, it's about the soul of the Rietveld building!!!!!!!!! It is the soul which you will never get from anywhere else except the Rietveld Building!!!!!!!!!!”

theo smeets
idar-oberstein (D), docent
(Signed 6 years ago)


Andrea Wagner
Amsterdam, oud-student, sieraad vormgever
(Signed 6 years ago)


Violet
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Klaartje
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Dainius Dapkevicius
Vilnius, artist
(Signed 6 years ago)


patricia guarda
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Scott Joseph
Amsterdam, No Label
(Signed 6 years ago)


Morta
Amsterdam, GRA student
(Signed 6 years ago)


Anne-Grethe Filtenborg:
Amsterdam, Coordinator Fashion
(Signed 6 years ago)


  “Cultural inheritance: Not for sale!”

Daphne de Sonneville
Amsterdam, Student BK
(Signed 6 years ago)


Stelios Kostakis
Thessaloniki, Architect
(Signed 6 years ago)


Moritz Machleb
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Zindzi Wijminga
Amsterdam, GRA student
(Signed 6 years ago)


Beatriz Defeo:
Bruxellles, expert design jewelry for Pierre Berge Aictions
(Signed 6 years ago)


  “Please keep the Gerrit Rietveld Academie in the Rietveld building !”

alex hellum:
london, designer
(Signed 6 years ago)


  “the closer it is kept to its original use the more magic it is”

Karin Wolters
Amsterdam, modeontwerper
(Signed 6 years ago)


Jacqueline Wippo:
Amsterdam, oud rietveld student
(Signed 6 years ago)


  “Laat de Rietveld niet verhuizen. Dit is ondenkbaar!”

Corinne Kruger:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Elk jaar loop ik door dit gebouw en herinner mij situaties en de dingen die gezegd zijn. Door het gebouw lopen versterkt de kunstenaar in mij.”

Christopher van Auken
Philadelphia, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Birgit Laken
Haarlem, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Maurice van Cooten
Auckland, NZ, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


guillaume mojon
Zurich, Graphiste/Graphic Designer/Grafiker
(Signed 6 years ago)


hyun yeu:
amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “rietveld for rietveld. it's not just a building, it's a our roots. the moment it's sold, we will not have anywhere to go back to our roots.”

peter wassink:
amsterdam, animator
(Signed 6 years ago)


  “"The architecture of a school has an influence on the students, maybe a deeper influence than teachers will ever have. Surroundings are an essential part of any education."”

Stefanija Najdovska
Amsterdam, student at designLAB
(Signed 6 years ago)


Natalia Dominguez R
Amsterdam, Composer
(Signed 6 years ago)


Debra Solomon
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Thomas G. Bagge
Stege, Denmark, artist, curator
(Signed 6 years ago)


sanne karssenberg
amsterdam, modeontwerper
(Signed 6 years ago)


Naomi Bueno de Mesquita:
Barcleona, designer
(Signed 6 years ago)


  “misplaced”

Flint Jamison:
Veneer Magazine, Editor
(Signed 6 years ago)


  “SAVE”

Eva Langhorst
Berlin, Artist
(Signed 6 years ago)


Hans Bouman:
Amsterdam, Tekstschrijver
(Signed 6 years ago)


  “Oude gebouw is niet te overtreffen.”

Mariana Avelãs
Lisbon, Researcher
(Signed 6 years ago)


Peer Frantzen
Amsterdam, Student aan de gra
(Signed 6 years ago)


merel woudwijk:
Den Haag, student Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


  “It's the same as selling your soul.. It just makes no sence”

Erik Alkema
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Giorgio de Bruijn
Amsterdam, Student, VAV
(Signed 6 years ago)


Luisa Santos:
Lisbon, Curator
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building is not only a historical building but also a testimony of very good architecture and design. Of course it needs to be preserved and well kept. If there is the need of more space, make more space or join with another building for additional seminars. Leaving a legacy of European architecture and design to its faith is just irresponsible. Please give it some thought.”

Vincent Vulsma
Berlin, Artist
(Signed 6 years ago)


Stijn Kregting
Amsterdam, dentist
(Signed 6 years ago)


malin persson:
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Ik vind het heel erg jammer als het gebouw niet meer als Gerrit rietveld akademie, het legendarische kunstakademie, meer vord gebruikt. was aal tegen het nieuwe gebouw en vraag mij af wat de direkteur aan het doen is?”

Niki Mens
Amsterdam, fashion design
(Signed 6 years ago)


bert paulich
amsterdam, ex student
(Signed 6 years ago)


Stephany Jutta:
Dannstadt, Germany, teacher
(Signed 6 years ago)


  “Stay "Klein aber fein"”

M. Beuse
Amsterdam, Psycholoog
(Signed 6 years ago)


Kristinn Gudmundsson:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “don't like it!”

Lidija Krcmar:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “no comment!”

Sheila Johansson
Stockholm, Sweden, Student, graphic design
(Signed 6 years ago)


Suzan Traa
Lille, Architect, Professor
(Signed 6 years ago)


Amélie Van Minnen:
Amsterdam & Basel (CH), Creative Director
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld for Rietveld <3”

Marta Volkova
Maastricht, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Kornelia Gysel
Zürich, Architect
(Signed 6 years ago)


Madelinde Hageman:
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “Meestal ben ik niet tegen veranderingen.. maar ik geloof dat in een onspirerende kantoorruimte je niet iets extra's meegegeven wordt. Of wordt de binnenkant gesloopt?? en ontworpen door een nieuwe Gerrit Rietveld?”

Joakim Lundin
Stockholm, Student
(Signed 6 years ago)


Slava Shevelenko
Maastricht, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Theo Bos
Den Haag, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Jonas Lie:
Amsterdam, No Label
(Signed 6 years ago)


  “I think it a hoax as stupid as it is obnoxious. I believe that the article in the Volksrant 30/04 is mostly an ignorant splurge, and that the board are brim full of occult and curious pedantry.”

maja wisniewska
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Karin Bartels
Hoofddorp, Student GRA
(Signed 6 years ago)


sietske sips
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Elisabeth Leerssen
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Kim Kilde:
Kopenhagen/Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld-building is functioning optimally and extremely insprirational. No other building is suited better for the courses in art and design.”

Yannick van den Eeden
Amsterdam, Student Geneeskunde
(Signed 6 years ago)


Jonas:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “money, money, moeny, moeny, money, money, money..”

Pia Henriksen
Lofoten, Norway, Journalist/ ex student
(Signed 6 years ago)


Jantje Fleischhut
Amsterdam, voormalig student, vormgever
(Signed 6 years ago)


marieke schoonderbeek
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Babelony:
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


  “En nog te zwijgen over het feit dat je het via via moet horen.”

Maria Fridman
Stockholm, student
(Signed 6 years ago)


Sabine
Amsterdam, docent VO
(Signed 6 years ago)


E. van den Broek
Amsterdam, Componist en zangeres
(Signed 6 years ago)


jasper van de Kerke
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Nikolai vd Burg:
Amsterdam, Musicus
(Signed 6 years ago)


  “Laat de Rietveld haar gebouw houden!”

Vincent Rijs
Amsterdam, photographer
(Signed 6 years ago)


kalle hagman:
stockholm, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “dont move! dont make the mistake beckmans did!!”

Marlie Mul
London
(Signed 6 years ago)


Julika Rudelius
Amsterdam/ NYC, Kunstenaar/ ex student
(Signed 6 years ago)


Born Katharina
Zurich,Switzerland, Teacher
(Signed 6 years ago)


Mariken Wessels
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


F. Zuijdwijk
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Serena
Arnhem, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jasper Engel
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Boyd de Jong
Amsterdam, student GRA
(Signed 6 years ago)


Like Bijlsma
Rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


André Avelãs
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Daan Holsmuller
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Nicky den Breejen
Amsterdam, werkplaatsbeheerder
(Signed 6 years ago)


Heleen van Marle:
Amsterdam, Kunstliefhebber
(Signed 6 years ago)


  “Zonde!”

yvonne van versendaal:
amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Denk na! en kijk wat het tot nu toe heeft opgeleverd”

The No:
A'dam , audio graphic designer / photographer
(Signed 6 years ago)


  “Verdrietveld”

To Ceelen:
Scheveningen, Stagiaire
(Signed 6 years ago)


  “voor Sanne!”

Cesar Avila:
Madrid, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “Why this sick interest in destroying Rietveld heritage?”

Juliette Jongma
Amsterdam, gallerist
(Signed 6 years ago)


jet ceelen
buenos aires
(Signed 6 years ago)


Stephanie DeArmond
Arnhem, Artist
(Signed 6 years ago)


Joost van Santen:
Amsterdam, kunsttransporteur
(Signed 6 years ago)


  “het GAK-gebouw: eeuwig toonbeeld van benauwde bureaucratie.”

Prana Nibbering:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “unbelievable and unbelievably sad”

LHH
Amsterdam, student GRA
(Signed 6 years ago)


Marc Thelosen
rotterdam, producent
(Signed 6 years ago)


Rosa van Goudoever
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Fernanda Martins de Andrade:
Amstelveen, student
(Signed 6 years ago)


  “RIETVELD = RIETVELD!”

Luca Salas
Mexico , Student Architectural Designer
(Signed 6 years ago)


Geoff Han
New York, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


Melissa Tablante
Miami, design student
(Signed 6 years ago)


Stephanie Aarten
Groningen, 2e jaars abk
(Signed 6 years ago)


Vanessa Borcic
Reading, UK, ex-student / designer
(Signed 6 years ago)


Siri Aschim
Trondheim, Architect
(Signed 6 years ago)


Anthony Salvador:
Los Angeles, Designer
(Signed 6 years ago)


  “Less is more. Keep quality up, quantity down and maintain Rietveld at Rietveld.”

francois dey:
amsterdam, cook
(Signed 6 years ago)


  “coup d'etat, un pouch, ou alors une sauce tomate.”

Ana Arandjelovic
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Hilda Hellström
Stockholm, Design student
(Signed 6 years ago)


Mike Montgomery
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Miles Niemeijer:
Amsterdam, student (Vrije Universiteit)
(Signed 6 years ago)


  “Behoud dit belangrijke gebouw!”

josefin arnell:
stockholm, designer
(Signed 6 years ago)


  “NO WAY”

O. van Rhede van der Kloot:
Huizen, artist
(Signed 6 years ago)


  “As a former student of the RIetveld, I think it's quite a "blammage" if this building, specially built for this purpose, and even by one of Dutch most important architects,should be abonndend. It would be the beso tippicly Dutch, to think about money first, and Arts in the latest place. If this plan will continue, I do propose that all Dutch artists leave Holland, and move to Ireland. No taxes there, no job for this barbarian minister of culture here.”

Johann Kauth
Amsterdam, student at the Gerrit Rietveld Academie Grafisch Ontwerpen 2de vaakjaar
(Signed 6 years ago)


Anca Moanta
Milan, Italy
(Signed 6 years ago)


kaspar
Tallinn, hippie
(Signed 6 years ago)


Nhat-Vu Dang:
Hoorn/Amsterdam, Leerling Edelsmeden
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld's reputation already went down the drains years ago, so don't water down the talent that we have left by expanding it! We have to distil the Rietveld and accept less students!”

mads aarøe
Amsterdam, Perfarmer
(Signed 6 years ago)


Omar Peco
Sisak, student
(Signed 6 years ago)


Martin Rijsemus
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Jonas Williamsson:
Stockholm
(Signed 6 years ago)


  “Madness”

JF Tolbert
New York, preservationist
(Signed 6 years ago)


Joseph BENOIT:
Amsterdam, graphic design student
(Signed 6 years ago)


  “I'm concerned about the fact that they 'postponed' the decision for two weeks. In most of social struggles, when the administration postponed a decision, it ended up with the same decision (on a larger scale we saw the catastrophy of Caterpillar and Continental). We shouldn't let them fool us and NO once and for all!”

Mirya Gerardu:
Berlijn, Kunstenaar/beleidsmedewerker cultuur
(Signed 6 years ago)


  “Toen ik voor het eerst de hal van de Rietveld binnen liep wist ik dat dit de juiste academie voor me was. Ondertussen heb ik de luxe in een Koolhaasgebouw in Berlijn te werken, maar de waardering voor zo'n pand heb ik op de Rietveld en vooral in het Rietveldgebouw geleerd. Architectuur is geen vanzelfsprekendheid en het maakt een enorm verschil of je in een Rietveld-, een Koolhaas of een anoniem kantorenkomplex werkt als ambtenaar en al helemaal als kunstenaar.”

Basje Boer
Amsterdam, schrijver / beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Asli Toy
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Triin Ollino
Tallinn, Student
(Signed 6 years ago)


marc kremers
London, Art fireftir
(Signed 6 years ago)


Alma Ekman
Stockholm, fashion student
(Signed 6 years ago)


deborah meibergen:
amsterdam, mediamatic coordinator
(Signed 6 years ago)


  “wel een beetje raar hoor. rietveld hoort in de rietveld. en bos en lommer wordt je ook niet heel blij van. weinig inspirerend..”

jesse:
amsterdam, muzikant
(Signed 6 years ago)


  “historische Rietveld gebouw... Da moet blijven!!!”

David Avvisati
rome, teacher
(Signed 6 years ago)


Maia Daw:
Amsterdam, studente +++
(Signed 6 years ago)


  “democratie aub”

jens buss
düsseldorf, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Chris Becker:
Los Angeles, Media Designer
(Signed 6 years ago)


  “Why destroy or abandon when you can renovate and rejuvenate! Builds can remain sustainable if we just care they are there!”

Lisette vd Graaf:
Beverwijk, Grafisch student HKU
(Signed 6 years ago)


  “zonde”

saskia Noor van Imhoff
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mads Vind Ludvigsen
Kopenhagen, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Richard Elenbaas
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Anything is Possible:
Amsterdam, Anything is Possible
(Signed 6 years ago)


  “Impossible.”

Zakia el Abodi
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Réka Fekete
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Abdullah J. Shakur
Los Angeles, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Andreas Lewandowski
Stockholm, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Crystal KH Tang
Amsterdam, Arch. Designer
(Signed 6 years ago)


Maciek Zadykowicz
Warsaw, Art Director
(Signed 6 years ago)


Carlos Amorales:
Mexico City, Visual Artist
(Signed 6 years ago)


  “”

Andy Drechsler
Amsterdam, basisjaar student
(Signed 6 years ago)


Diana Kim
Portland, OR USA, Shopkeeper
(Signed 6 years ago)


Judith Kleinemeier
Amsterdam, Rietveld Student
(Signed 6 years ago)


saba gedda
stockholm, design student
(Signed 6 years ago)


Gertjan Vlaar:
Amsterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


  “Dit gebouw is het visitekaartje van de academie!”

Atsuno Takase
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Amanda van Sloten
Amsterdam, student designlab
(Signed 6 years ago)


Ruben Doornweerd
Arnhem, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


Artur Rebelo
Porto, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Oxana Malevanik
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Anna Lindvall
Paris, Knight
(Signed 6 years ago)


Roosmarijn Schoonewelle
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Kim Kooy:
Hilversum, Oud student
(Signed 6 years ago)


  “"We have to change to stay the same" Change your mind Thijmen and let Rietveld remain the same wonderful school!!!!”

Thomas Manneke
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Jonas Bruckner:
Duesseldorf, Grapic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Ick dreeh aan Raad!”

Eva-Fiore Kovacovsky
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Gitty Bark:
Uithuizermeeden, huisvrouw
(Signed 6 years ago)


  “waarom, het gebouw staat er pas ong. 45 jaar en het is niet verwaarloosd”

Aron Kullander:
Stockholm, Sweden, Design student
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Abandoning Rietveld?!?!”

Kallen Yan
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Tom Manning
Oakland, CA, Designer and comic book creator
(Signed 6 years ago)


Rosa te Velde
Amsterdam, student designlab
(Signed 6 years ago)


Maura Biava
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Oskar Svensson
Amsterdam, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


Adriana Bogdanova
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Mark Owens
Los Angeles, Graphic Designer, Calarts faculty
(Signed 6 years ago)


Riet van Gerven:
Tilburg / s-Hertogenbosch, Executive director, Artis den Bosch
(Signed 6 years ago)


  “Let's not start making a move towards GAKality.... Let's stick to QUAlity!”

Robert Windrich:
Amsterdam, Interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld uit het Rietveld getuigd wel van bijzonder weinig respect en gevoel voor cultuur en de kunsten in het algemeen. Een creatieve geest zal toch met betere oplossingen moeten kunnen komen dan eenvoudigweg verhuizen naar het GAK gebouw?”

Cees:
Schenk, Psycholoog
(Signed 6 years ago)


  “Te klein, dus te veel studenten. Als kwaliteit het adagium is, kan dan de selectie strenger? GAK gebouw potentie? Zeker. Maar met een campus. Lijkt mij het einde van het contact met de werkelijkheid; bron voor de vernieuwing. Academie gebouw te klein? Een prachtige uitbreiding. Neem als voorbeeld: Stadsschouwburg.”

Andrew Blauvelt:
Minneapolis, Design Curator
(Signed 6 years ago)


  “The silent lesson provided by a great architectural learning environment is easily underestimated, until it is gone.”

Klaas Twietmeyer
Hamburg, Germany, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Ieva Misevičiūtė
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Manon van Kouswijk
Amsterdam, Coördinator sieraadafdeling
(Signed 6 years ago)


Theo Wouters
Sittard
(Signed 6 years ago)


Laetitia Badaut Haussmann
Paris, artiste
(Signed 6 years ago)


Thea Barkhoff
Cologne, Germany, Art Director
(Signed 6 years ago)


elion,f:
wassenaar, bouwkundig ir TUD
(Signed 6 years ago)


  “er zijn er al zo weinig, bewaar die aub in gebruik, die belevenis is anders voorgoed verloren”

Liesbeth den Besten:
Amsterdam, kunsthistoricus
(Signed 6 years ago)


  “Waarom steeds meer studenten, waarom dat ruimtegebrek over je afroepen? De Rietveld zou zich moeten richten op kwaliteit, gewoon in het gebouw van Rietveld - een van de weinige voorbeelden van cultureel erfgoed dat nog steeds functioneert op de manier waarvoor het ooit ontworpen is.”

joyce guley
nijmegen, grafische werkplaats Knust
(Signed 6 years ago)


thierry abels:
Amsterdam, student VAV
(Signed 6 years ago)


  “laat deze fantastische academie in dit fantastische gebouw blijven!”

Christian Isberg
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Nikolay Vanchev
Sofia, Art Director
(Signed 6 years ago)


ruth dagan
amstelveen, --
(Signed 6 years ago)


Scott Ponik
Portland
(Signed 6 years ago)


Rob Giampietro
New York, NY, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Nora Dohrmann
Amsterdam, Student, graphic design
(Signed 6 years ago)


Suska Mackert
Amsterdam, voormalig student, vormgever, docent edelsmeden
(Signed 6 years ago)


Melle Hammer
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


LEip Duike:
Amsterdam, BAas
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld gebouw moet voor studenten blijven anders wor ik leip!”

C. Fitzpatrick
Geneva, International civil servant
(Signed 6 years ago)


Marc Hollenstein
Arnhem, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


beccy mccray
london, creative
(Signed 6 years ago)


Kristi Kruuser
Tartu, Estonia, student (art history)
(Signed 6 years ago)


Rupert Arrindell:
Amsterdam, Cabine personeel
(Signed 6 years ago)


  “nee!”

May-Britt:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “What's your nationality? Mine: fred roeskestraat 96!”

Alisa Ozerkina:
Vilnius, interior designer
(Signed 6 years ago)


  “no no way”

Kaisa Sööt
Tallinn, student
(Signed 6 years ago)


Eike König:
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Don't destroy what works well.”

Julia Grame
Gothenburg, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Danusia Schenke
Amsterdam, ontwerper en art director
(Signed 6 years ago)


Harpo
Amsterdam, Muzikant
(Signed 6 years ago)


Sander Tiedema
Amsterdam, fotograaf
(Signed 6 years ago)


Rubin van Kooyk:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “soon every hip teenager's gonna wanna be an artist”

Angelique Deshield
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Germaine Kruip
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Orly Nurany
Amsterdam, edit
(Signed 6 years ago)


Encinas
Vancouver, BC, Art Director
(Signed 6 years ago)


Robert Urquhart:
London, Writer
(Signed 6 years ago)


  “As a student I came over to study for a short while. The place had a major impact on my life at the time and made me fall in love with the Netherlands. A love affair that continues - only irritated by potential closure of a fine, noble and wonderfully idiosyncratic building. Stop it!”

Justin Apperley:
Amsterdam, Student Grafisch Ontwerpen
(Signed 6 years ago)


  “NEE!”

eireen schreurs
rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


bernardo gaeiras
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Daniel Heen:
Oslo, Animator
(Signed 6 years ago)


  “Shame on those opportunistic politicians! Hands OFF!!”

john cantwell:
new york city, editor
(Signed 6 years ago)


  “SAVE RIETVELD!”

else-marie tornberg
gothenburg sweden, teacher
(Signed 6 years ago)


Robert van Embricqs
Amsterdam, Architecture
(Signed 6 years ago)


Gunnar Daan:
Oosternijkerk, architect
(Signed 6 years ago)


  “het werk van Gerrit Rietveld is van historische betekenis en dient in zijn zuiverste vorm behouden te worden”

M. Klaver:
Amsterdam, GRA-student
(Signed 6 years ago)


  “1)Less students.2)English school in the 'new'black thing,and something with breathingspace next door? 3)If it's not possible to keep the old,- make a art-school-island nextdoor to Ijburg maybe on the nuclear-waist-park..new.”

John Malinoski:
Richmond, USA, Professor / Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “it is truly a special place with no need or ability for reenactment”

Amir Admoni
Sao Paulo Brazil, Film Director
(Signed 6 years ago)


Christiaan Bastiaans
Amsterdam, (voormalig student afd. BK) beeldend kunstenaar en docent afd. BK Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Jenny Eneqvist:
Amsterdam, Rietveld Student
(Signed 6 years ago)


  “No, don't make it grow!”

Joao Evangelista
Amsterdam, Performance artist/choreographer
(Signed 6 years ago)


Mark Blamire
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Anniek Mol:
Den Haag, Student Rietveld
(Signed 6 years ago)


  “The first time I walked into the Rietveld building it didn't look like an art academie to me. But now two years later I love it for all it's potential and peculiar little details. It's exacly what an art academie should be! It was designed specifically for that purpose, don't go and throw that away, and putting us in unequipped building!”

Rachele Riley
Charlotte, NC, USA, Artist, Graphic Designer, Educator
(Signed 6 years ago)


P. Hildering:
Amsterdam, oud-student Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


  “als oud-student van deze academie zou het een schande zijn voor de stad en voor het kunstonderwijs als dit markante gebouw zou verdwijnen.”

Noortje Marres
London, Fellow of the Oxford Institute for Science, Innovation and Society
(Signed 6 years ago)


Karin Hutter
Zurich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Emily Pethick
London, Director, The Showroom
(Signed 6 years ago)


Anika Schwarzlose:
Amsterdam, photography student
(Signed 6 years ago)


  “the rietveld building is literally the fundament for a unique eduaction. i am convinced this building played an important role for the development and learning process of every student who was lucky to study here. abandoning it is not a good move for the school and future students.”

Elisabeth Klement:
Amsterdam, Graphic Design student
(Signed 6 years ago)


  “Hell No We Won't Go!”

Arjan Groot
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Guido van der Werve:
New York, kunstenaar, oud rietveld student 2003
(Signed 6 years ago)


  “Having studied and worked as an art student and artist in many places (one of them being the Rietveld) I have experience that the buidling plays a major role in being inspired, energetic and simply able to create something. It's upsetting for me to realize that the Rietveld Academy doesn't seem to understand what kind of treasure they hold. There are two thing that make the Rietveld special in my opinion one being the big group of international students, the second one being the building itself, all the other factors are more or less replaceable. I think that the Rietveld has been taking on too many students for a long time and if space seems to be a problem, it might be a good idea to break with this habit.”

Michael Nino Evensen:
Amsterdam, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


  “Please keep the Rietveld at the Rietveld!”

Christofer Goertz:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “Nobody wants to move! We don’t want to trade education quality for mass profit! Just look at the art schools in London!”

Simone Koller
Zürich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


jonas wandeler
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Neil denari
Los Angeles, Architect
(Signed 6 years ago)


Simen Palm
Oslo, Norway, Student
(Signed 6 years ago)


Vladimir Petrochenko
San Francisco, Photographer
(Signed 6 years ago)


Stanislaus von Moos:
Zürich, prof.emeritus
(Signed 6 years ago)


  “please make all to insure a safe future for this internationally important building.”

richard seabrooke:
dublin, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “This really should not go ahead. Seriously, reconsider before making a big change. Richard.”

ben cain:
london, artist, lecturer
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld is a historically significant institution. We are strongly reminded of this through the purpose-built building, which itself is a testament to good design, and has become an iconic symbol of the Rietveld Academy. The process of blanket ‘rationalizing’ will potentially lead to the loss of this building as a functioning art academy, and in turn to a gradual digression from the unique and formidable legacy of the Rietveld art school. Management at Rietveld should recognise this moment as a remarkable opportunity to support and preserve what has become an increasingly precious space, that of the purpose-built art school. All Art and Design lecturers and students will immediately tell you about the dramatic differences between working within the environment of a purpose-built art school, and working in another generic building, duly adapted –always unsatisfactorily- to meet the needs of Art and Design study. There is no comparison.”

anthon astrom
Berlin, development/research
(Signed 6 years ago)


angelique ruijs
amerongen
(Signed 6 years ago)


Jacob Lind
Malmö, Artist
(Signed 6 years ago)


Haquette Louella
Paris, student
(Signed 6 years ago)


lisa felleman
amsterdam, ondernemer
(Signed 6 years ago)


Lena Davidovich
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


JUNG GARAM:
amsterdam, rietveld student
(Signed 6 years ago)


  “SAVE OUR BEAUTIFUL BUILDING”

Mads Freund Brunse:
Lausanne, Graphic design student
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld not at Rietveld?”

Yomar Augusto
Rotterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


l van veen:
amsterdam, beeldendkunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “think onthef thijmen van zijn bevoegdheden.”

velina stoykova
Sofia, Bulgaria, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Patrick Veerkamp:
Amsterdam, Spatial designer
(Signed 6 years ago)


  “The Gerrit Rietveld Academie should not be used as an instrument of gentrification.”

wendelien van oldenborgh
rotterdam, artist
(Signed 6 years ago)


manon maatje
amsterdam, leerling
(Signed 6 years ago)


Kajsa Stahl:
London, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


  “Keep!”

Lyndall Coburn
London, Art Director
(Signed 6 years ago)


Viktorija Medvedeva
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Can Birand
Ankara, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


bruno isakovic
amsterdam, web designer
(Signed 6 years ago)


kati karki
amsterdam, fine art student of the rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Amelia Black:
New York, design writer & DxCrit student
(Signed 6 years ago)


  “Historic buildings need to be discussed, documented and love. No one group owns them, and no one group should be allowed to control them.”

Tzvetana Tchakarova
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Raphael Langmair:
Amsterdam, Fine arts
(Signed 6 years ago)


  “What would it need to guarantee a good education. To be sure that teachers are well paid and motivated, that the students we accept have a fortunate space, technical fasillities and are motivated too. This all needs a dialog and sooner a concentration and unity of attitudes than volatility. To leave the Rietveld building for a dark depressive mass of cement isn't responsible for anybody. Dutch weather is already grey enough, we need a bit of light. A simular mistake was made by the initiators of the new building (sandberg). Why don't we move the people of the new building temporarely to the GAK, take down the new building in the main time and build something bigger and better instead. imagine an other Rietveld building there.”

rusz bisecker vacca
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Gijs Jansen:
Amsterdam , product designer
(Signed 6 years ago)


  “rietveld voor rietveld!”

Alicja Bielawska
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Vera Brunner-Sung:
Los Angeles, Filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “This would be an atrocious loss!”

jonas olsson:
Amsterdam, docent en oude student
(Signed 6 years ago)


  “Wij zitten goed in de stedelijk gebouw. dicht bij de zuid as...”

Corné Gabriëls
Amsterdam, Fashion Designer, Teacher at TXT Rietveld
(Signed 6 years ago)


Sandrina Lindgren
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Esther Kempf
Zürich, Ex-Rietveld student
(Signed 6 years ago)


Michiel Wouters
Limbricht, Stedenbouwkundige
(Signed 6 years ago)


Sophie Nys
Brussels, Artist
(Signed 6 years ago)


Joep Münstermann
Amsterdam, Anything is Possible
(Signed 6 years ago)


Tomas Celizna
New York, graphic designer
(Signed 6 years ago)


viault
aillant sur tholon, stage manager
(Signed 6 years ago)


Bernhard Schaufler
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Ogul Oz
Amsterdam, Grafisch ontwerp
(Signed 6 years ago)


Luisa Heinrich
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


erik van dillen:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “groter is meestal slechter, het zit hem in verdieping”

Elva Olafsdottir
Vilnius, art student
(Signed 6 years ago)


Hristina Tasheva
Amstedam, Student GRA
(Signed 6 years ago)


Maarten van Lieshout
Amsterdam, creative dir.
(Signed 6 years ago)


Sayone Daan
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Marion Hardoar
Purmerend, translater
(Signed 6 years ago)


Stephan Brunner:
Zurich, Architect
(Signed 6 years ago)


  “This should never ever happen!”

jessica silverman
san francisco, director
(Signed 6 years ago)


Naama Iron
Tel Aviv, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Niels Vis
Amsterdam, Visual Artist (Rietveld graduate))
(Signed 6 years ago)


Frederico Duarte
New York, student
(Signed 6 years ago)


Jordy
Almere, Student Rietveld
(Signed 6 years ago)


PJ Bruyniks:
Amsterdam, o.a, student Dogtime
(Signed 6 years ago)


  “Heerlijk! Verandering! Om te werken maken we Rietveld Ateliers in het Rietveld gebouw! En gaan we leren, wonen en bureaucratiseren in een Gemeentelijk Administratie Kantoor! Kortom spreid uit over de hele stad!”

Judith Eggink:
Amsterdam, Student GRA
(Signed 6 years ago)


  “waanzin”

jens:
amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “dat mag niet!”

Louis Marlon
Den Haag, Interdisciplinair Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


sarah
amsterdam, grafisch onterwpen student
(Signed 6 years ago)


Florence Lemaire
France (Toucy), Teacher
(Signed 6 years ago)


ir. Harry van der Meijs:
Luzern - CH, Architekt
(Signed 6 years ago)


  “architektuur en funktie vormen hier een haast symbiotisch geheel en een stimulans voor de kunst en de Rietveld-Academie al vanaf 1967, in het heden en op langere termijn. ook verleidelijke oplossingen op korte termijn met het idee een mooie doos zonder haar inhoud te kunnen bewaren zijn hier totaal misplaatst”

Avigail Moss
Maastricht, artist
(Signed 6 years ago)


mathilde de vriese
amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


ewoudt boonstra
amsterdam, AD
(Signed 6 years ago)


Anja Steinig
Düsseldorf, Dozentin FH D
(Signed 6 years ago)


Raf Snippe
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


moos kuppers:
amsterdam, ontwerper/eigenaar
(Signed 6 years ago)


  “lijkt me duidelijk!”

Menno Mandemaker:
Arnhem, ex-student/PhD/schrijver/natuurkundige
(Signed 6 years ago)


  “Waarom gaat de directeur niet zelf in het gebouw wonen dat hij zo mooi vind? GAK, dat past bij wel hem, al is het dan voormalig. Misschien komt er dan wel een cultuurbewuste en vooral kunstzinnige vrouw of man de nieuwe vacature vervullen, in plaats van het monster dat daar nu met de scepter swaffelt. Een werkelijk verwerpelijke motivatie en gang van zaken. Schaam u, Tijmen van Grootheest, voor uw gedrag en uw monsterlijke visioen. Ik hoop dat u de moed heeft uw standpunt te herzien.”

Alexis Blake
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Annie Wu
Rotterdam, MA fine art student
(Signed 6 years ago)


Inge
Amsterdam, Communicatiewetenschapper en Student Theater
(Signed 6 years ago)


Wilfred Coops
Haarlem, Grafisch Vormgever
(Signed 6 years ago)


Alex Waterman
New York, NY, Musician, soudn artist, film maker
(Signed 6 years ago)


Johannes Schwartz:
Amsterdam, artist, head of the photography department
(Signed 6 years ago)


  “Bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschuetten!”

Yolanda Huntelaar
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Dina Roussou
Amsterdam, Fundation year student
(Signed 6 years ago)


Gianni Jetzer:
NYC, Curator
(Signed 6 years ago)


  “Leave the art schools alone!”

Akiko Wakabayashi
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Dan Geva:
New York, Art Director
(Signed 6 years ago)


  “It would be a terrible shame to abandon this wonderful building! As a GRA student, I enjoyed the building so much, and felt its functionality contributed to the creative atmosphere of the school and was actually a part of it.”

Roos Bakker
Amsterdam, student Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Sandra Kassenaar
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Kyle Blue
San Francisco, CA, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


J Sykes
Amsterdam, Fotograaf
(Signed 6 years ago)


Correll Christine
Frankfurt, Designer
(Signed 6 years ago)


Kristin Murray
Richmond, VA - USA, Graphic Designer / Print Project Manager
(Signed 6 years ago)


janneke raaphorst:
amsterdam, ex student
(Signed 6 years ago)


  “GAK gebouw is gemaakt voor andere werk dan kunstonderwijs”

Stella Vesselinova:
Amsterdam, Spatial designer
(Signed 6 years ago)


  “Don't rob Rietveld Academie of its genius loci.”

Esteban Berrios
Amsterdam, Graphic Design Student
(Signed 6 years ago)


roel de boer
amsterdam, student rietveld
(Signed 6 years ago)


Eleni Katsali
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Anastasia Kolos:
New York, Accessories Designer
(Signed 6 years ago)


  “Having gone to an art school myself, I know first hand how much location and the building of an institution mean to what happens in students' minds and the end results. I felt familiar magic when i visited rietveld... it would be a shame if it was lost.”

Lyall Coburn:
Amsterdam, Film Director
(Signed 6 years ago)


  “DON'T MOVE THE RIETVELD! IT'S RIDICULOUS & SHORT SIGHTED TO DO SUCH A TERRIBLE THING.”

Tatjana Pieters
Gent, Belgie, Galeriehouder
(Signed 6 years ago)


Ronald van Tienhoven:
Amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Vóór alles is een voldragen onderwijs- en netwerkvisie nodig voor de komende decennia. Daaruit kan een hybride ontstaan van het huidige gebouw als historisch en symbolisch ijkpunt en bouwwerken of locaties die misschien tijdelijker van karakter zijn, maar wel de kiem van de toekomst in zich dragen”

Timo Gaessner
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Joseph Miceli:
Vilnius/Roma, designer
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building is the canvas on which masterpieces are painted daily. I can clearly recall the difference I felt moving from my first year in the Oldenbarneveld Straat location to my second in the original rietveld building. There can be no comparison made between a building specifically designed for use as an art school and a converted office building. In the new proposed location there can only be MORE STUDENTS and LESS CLASS.”

Jude Crilly
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Tanja van Nes
Amsterdam, remedial teacher
(Signed 6 years ago)


Natasa Todorovic
Belgrad, astronomer
(Signed 6 years ago)


Job Floris / Monadnock
Rotterdam, architect
(Signed 6 years ago)


caspar kienjet
leiden
(Signed 6 years ago)


Sheila Levrant de Bretteville
New Haven, Connecticut USA, site specific design
(Signed 6 years ago)


Odilo Girod
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


D. Knaap:
Numansdorp, Pensionada
(Signed 6 years ago)


  “Het verlaten van de Rietveld Academie lijkt mij vloeken in de kerk. De petitie is overduidelijk!”

Pieter Boddaert
Amsterdam/Leiden, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


karin mårtensson
stockholm/berlin/amsterdam, srtist/illustrator
(Signed 6 years ago)


mette kirstine lund
0000, grafisk design
(Signed 6 years ago)


Janine Huizenga:
Amsterdam, Digital Media Designer
(Signed 6 years ago)


  “Belachelijk idee om de roots onder deze opleiding vandaan te halen! En ook een typisch geval van retro-futurisme! In deze tijden van Glo-calisering wordt de nadruk juist meer en meer gelegd op authenticiteit en identiteit!”

Irina Ozerkina:
London, PA
(Signed 6 years ago)


  “I was saddened to hear the bad news. My daughter is a graduate of Rietveld Academy. It is a wonderful place doing an excellent job!”

Risto Kalmre
Tallinn, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Linn Eriksen
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


andrean
nechev, grafik designer
(Signed 6 years ago)


avital lahat
tel aviv, theatre designer
(Signed 6 years ago)


Amber van den Eeden:
Amsterdam, communicatie wetenschapper en student Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


  “Het Rietveld-gebouw ruilen voor het GAK-gebouw. Dat betekent een onomkeerbaar verlies.”

Niels Albers
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Amy Ghebremeskel
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


John DeMao:
Richmond, Va, USA, University Professor
(Signed 6 years ago)


  “What a shame. Have they lost their minds?”

Kate Sclater
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


aartjanszen:
amsterdam, publicist/onderzoeker
(Signed 6 years ago)


  “vooral dat kwaliteit versus kwantiteit aspect spreekt me erg aan de Rietveld is nu al veel te groot !”

Xana Mendonça:
Alkmaar, Rietveld studente
(Signed 6 years ago)


  “This is one of the best schools in Europe, it is of every ones interest that this school mantains is high level of education.. and that includes the instalations...”

evelyne dielen:
amsterdam, docent grafisch ontwerp
(Signed 6 years ago)


  “verhuizen? onzinnig plan!”

Stefan Nauert
Amsterdam, Graphic Design student
(Signed 6 years ago)


Martino Morandi:
Amsterdam, graphic design student
(Signed 6 years ago)


  “my school is not a social engineering tool”

Melissa Gordon
Brussels, Artist
(Signed 6 years ago)


Lina Lapelyte
London/Vilnius, sound and music
(Signed 6 years ago)


Andy Buddenbaum:
Rotterdam, Graphic Designer/Artist
(Signed 6 years ago)


  “It's a real shame! But if they really really really decide to move out... In Rotterdam the spaces for rent is much cheaper for example in the monumental building "De Van Nelle Ontwerpfabriek' you have spaces from 800m². So move it to the wonderful and well designed city of Rotterdam maybe?”

Rebecca Stephany:
Amsterdam, former student & teacher at the Graphic Design department
(Signed 6 years ago)


  “NO!”

Ansel Olson
Richmond, Designer and Photographer
(Signed 6 years ago)


Osira Verspyck
Amsterdam, Student Fine Arts
(Signed 6 years ago)


Kai Bernau, Atelier Carvalho Bernau:
Den Haag, Designer
(Signed 6 years ago)


  “»Ein Haus ist mehr als nur ein Dach und vier Wände. Es ist das Zuhause der Menschen, die in ihm wohnen und es durch ihre Spuren prägen« —Friederun Pleterski”

Annelies Doom
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Daniel Hamelberg:
Amsterdam, Systems Engineer
(Signed 6 years ago)


  “We object against the stupid plans of the management of the Gerrit Rietveld Academy to leave the original Rietveld building for the former GAK building.”

Leo Divendal:
Amsterdam, photographer/writer/teacher
(Signed 6 years ago)


  “GRA to GAK? BAH no way!”

Tobias Schaub:
Hamburg, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “RIETVELD muss RIETVELD bleiben!”

Virginie Rebetez
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


Jaroslav Toussaint
Berlin, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Floor Koomen
Amsterdam, former student & teacher at the Graphic Design department
(Signed 6 years ago)


Hein Eberson:
Muiderberg, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Van Grootheest, soms doet een manager er goed aan niet de meest logische oplossing te kiezen, maar de meest liefdevolle. Laat zien dat je begrijpt wat cultuur is, ook al zit die je in de weg.”

Marlous Borm:
New York, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “In Rietveld (en van Eyck) zijn eigen woorden, wil ik aangeven waarom ik het gebouw onmisbaar acht: het is de aangewezen plek 'pril en zuiver genoeg om de achtergrond en voedingsbodem te kunnen zijn voor het nieuwe leven', een plek van ruimte en schoonheid, 'een bevrijdende menselijke habitat, een omgeving, die een zodanige gestalte heeft gekregen, dat uit haar althans niets frustrerends zou ontstaan'.”

Roosmarij de Jeu
Amsterdam, Ontwikkelingspsycholoog
(Signed 6 years ago)


Robin Heman
Amsterdam, Grafisch Vormgever
(Signed 6 years ago)


Pinar Demirdag
Amsterdam, studente, grafisch ontwerp
(Signed 6 years ago)


Marjolijn Ruyg
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Wilfred Löwensteyn:
Amsterdam, Vormgever
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw van de Rietveld is een icoon, voorwaar 'De Rietveld'met 'open visie', een vormmerk. (Een Vormmerk is een merk dat bestaat uit de vorm van het produkt of uit de vorm van de verpakking.) En visa versa: zegt men rietveld, dan denk je het gebouw. Dit Rieteveldgebouw van de hand te doen, breekt het merk af en is de ontmanteling van de Gerrit Rietveld Academie, an sich. Behoudt dit gebouw voor 'De Rietveld' en combineer het desnoods met een ander gebouw, bijvoorbeeld het voormalig GAK-gebouw van Merkelbach en doe het gebouw van Crouwel desnoods over aan de Engelse school!”

Uli Haase
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Sven Spitzkopf
Amsterdam, Student Fine Arts
(Signed 6 years ago)


Yael Wicki
Amsterdam, Grafic Design Student GRA
(Signed 6 years ago)


Schaab, Jan:
Hamburg, Designer
(Signed 6 years ago)


  “preserve whats good!”

Edgar Daalman
Gorinchem, Copywriter & Entrepreneur
(Signed 6 years ago)


Poletti Sarah
Amsterdam, Student graphic design
(Signed 6 years ago)


hedwig van der heiden:
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “zo'n prachtig gebouw! sinds mijn studententijd1968-1971 op de rietveldacademie ben ik er helemaal voor dat dit gebouw voor kunstenaars in opleiding in behouden moet blijven!”

Jurgis Griskevicius
Vilnius, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Roos Smit
Amsterdam, copywriter
(Signed 6 years ago)


snauwaert dirk
brussel, directeur
(Signed 6 years ago)


Edward Hann
Leicester, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Kathrin Klingner:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “everything said.”

Matej Chabera
Eindhoven, Designer
(Signed 6 years ago)


Michiel Hilbrink
Amsterdam, artist/student
(Signed 6 years ago)


Ian Brown:
Amsterdam/Oslo/NYC, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “People at the top really lost their marbles on this one!!!”

piet marsman
amsterdam
(Signed 6 years ago)


Jenny Lindblom
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Jonneke Jorissen
Amersfoort, student
(Signed 6 years ago)


Dan Fox
London, Editor
(Signed 6 years ago)


Oran Hoffmann
Tel-Aviv, artist
(Signed 6 years ago)


Maarten Reijgersberg
Rotterdam, art director
(Signed 6 years ago)


MANYSTUFF
Paris
(Signed 6 years ago)


Till Kramer
Maastricht, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Barbara Iwanicka
Leiden, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Aaron Schuster
Brussels, Writer
(Signed 6 years ago)


John Chabot:
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Weg met de directeur!!!”

Erik Brandt
Minneapolis, Design Educator
(Signed 6 years ago)


Sameer Farooq:
Toronto, Graphic Designer/Filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “You must listen to the people who have studied, worked, and lived in the building — their resounding opinion is not to move. It is important to learn from past mistakes and not make hasty decisions that have not been thought through and where a group consensus has not been achieved.”

Bart Groenendaal:
AMSTERDAM, kunstfilmmaker
(Signed 6 years ago)


  “Ha! Een petitie! Lekker!”

Margreet Bijpost
Amsterdam, ondernemer
(Signed 6 years ago)


Yael Davids:
Amsterdam, Artist/art teacher
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld moet juist cultureel erfgoed zijn!!!”

Kristin Maurer
Amsterdam, student architecture
(Signed 6 years ago)


Michael Beck
Amsterdam, Student, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


An O. Niem
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Pau Groenendijk:
Amsterdam, Directrice Mooie Boeken
(Signed 6 years ago)


  “goed onderwijs vraagt een goed gebouw, geen lapwerk!”

Nicky Zwaan
Amsterdam, Docent Rietveld Academie
(Signed 6 years ago)


Edo Paulus
Amsterdam, Geluidskunstenaar
(Signed 6 years ago)


Timo van Leeuwen:
Amsterdam, Student photography GRA
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben in den principe niet tegen een verhuizing, alleen uit de complete gang van zaken kan ik niet anders opmaken dan dat het in feite het liefst buiten iedereen om geregeld zou worden. Dat is zeer verkeerd. Daarom onderteken ik :)”

sophie van der burg
amsterdam, studente gerrit rietveld academie
(Signed 6 years ago)


Gerbrand Burger
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Alius Bareckas
Vilnius, Sound
(Signed 6 years ago)


Katja Prins
Amsterdam, vormgever
(Signed 6 years ago)


Ricardo Portilho:
Belo Horizonte, Brazil, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “To abandon Rietveld's historical building and all what it means in the history of art and design is a mistake and an act of violence.”

Eva Heisterkamp
Amsterdam, grafisch vormgever
(Signed 6 years ago)


rolandas Rastauskas
palanga, author/performer
(Signed 6 years ago)


Virginija Januskeviciute
Vilnius, Lithuania, Curator, CAC Vilnius
(Signed 6 years ago)


Eva Eland
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Julie Bang
Copenhagen, Radio producer
(Signed 6 years ago)


Ivan Casarini:
Sao`Paulo, artist
(Signed 6 years ago)


  “Please do not throwaway our history...it builds who we are today....”

Josephine Hirschi:
Berlin, Production
(Signed 6 years ago)


  “No and no, no”

Glenn Garriock
Hannover, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


viveka van de vliet:
amsterdam, freelance journalist o.a. Items
(Signed 6 years ago)


  “ik onderteken op grond van het grootste deel van de genoemde argumenten.”

Dries Wiewauters
Arnhem, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Paloma Rodríguez Carrington
Amsterdam, Anthropologist
(Signed 6 years ago)


minouk
london, designer
(Signed 6 years ago)


Roelien Plaatsman
Amsterdam, redacteur
(Signed 6 years ago)


Michiel Steyn
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


stephen serrato:
arnhem/los angeles, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “quality > quantity”

Barbara Visser
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Mathieu Meyer
London, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Carla van de Puttelaar:
Amsterdam, Beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het gebouw is de academie; het is een geheel. Zo moet het altijd blijven!”

Martin van Vreden
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


GJ Wielinga
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Marie Thorin
Göteborg, Photography
(Signed 6 years ago)


Aleksandar Todorovic:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “First of all, I think a movement to a new building in general is a completely crackbrained idea. Not only the way how the decisions were made (obviously only by a bunch of people), also which reasons were the crucial factor. It gets even worse, when I hear to which building and to which area the academy should move. The GAK building is just a 60s monstrosity, standing in one of the ugliest areas of Amsterdam. It's an impertinence for any kind of art institution to move to a place like this. And it's definitely not an art institution's responsibility to grade up a town area. Nevertheless, I'm afraid, that a subjective point of view doesn't count in this case. The only convincing factor for a continuance is the name of our school: The Gerrit Rietveld Academy can only be called "Gerrit Rietveld" if it's in a Rietveld building. Anything else doesn't make sense and it would be an worldwide embarrassment for dutch art and dutch culture. If it really happens, I'm sure that the high standard art education Amsterdam is facing its demise.”

Marten Oosthoek
Amsterdam, zakelijk leider
(Signed 6 years ago)


Ramaya Tegegne
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Christoph Knoth
Halle, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Ingeborg Scheffers
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


sarah charalambides:
amsterdam, alumnus
(Signed 6 years ago)


  “De Gerrit Rietveld Academie bestaat bij de gratie van het Gerrit Rietveld gebouw.”

mellema:
amsterdam, fashion &styledirector GLAMOUR
(Signed 6 years ago)


  “Deze unieke plek en broedplaats van creativiteit met een geschiedenis kan niet verlaten worden. ook uniek voor Amsterdam”

ruth van beek
koog aan de zaan, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Merel van Tilburg
Genève, assistent-docente kunstgeschiedenis
(Signed 6 years ago)


Ibrahim Öztaş
Amsterdam, Graphic Design student
(Signed 6 years ago)


Armando Andrade Tudela
Berlin, Visual Artist
(Signed 6 years ago)


Marine Delgado
Amsterdam, graphique design student
(Signed 6 years ago)


pietje tegenbosch
amsterdam, art crtitic and curator
(Signed 6 years ago)


Ingrid Scheinhardt:
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “No Rietveld Building No Home No Academy...”

Vassil Iliev:
Sofia, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “How they could do such a thing? This building is a monument identifying the one of the best academy for art and design worldwide.”

Johann Arens:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Het is onvoorstelbaar dat de school in een ander gebouw hetzelfde zou kunnen betekenen.”

Harm van den Dorpel:
Amsterdam, Director Club Internet .org
(Signed 6 years ago)


  “no”

Martin Ström
Stockholm, Programmer
(Signed 6 years ago)


Reto Geiser
Basel, architect
(Signed 6 years ago)


Peter Ström
Stockholm, Graphic Design
(Signed 6 years ago)


Koit Randmäe
Amsterdam, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Esther van Eden
Amsterdam, fashion student
(Signed 6 years ago)


viktor wahlberg
gothenburg, careworker
(Signed 6 years ago)


Vytautas Volbekas
Vilnius, Lithuania, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Louise Kelpe
Amsterdam, Student at GRA
(Signed 6 years ago)


Anette Tibud
Amsterdam, Grafisch Ontwerpster (Alumna Rietveld Academie)
(Signed 6 years ago)


Zeljko Borcic:
Zagreb, Croatia, Graphic Designer and Artist
(Signed 6 years ago)


  “For me The Old Rietveld Academy's building is associated with excellence and spirit of Dutch art and design. It's location and layout is already the part of history which should be preserved and protected for new generations to come. Nobody in the right mind should think otherwise.”

petra hulst:
amsterdam, lichtontwerper
(Signed 6 years ago)


  “(de transparantie van) het gebouw is zo belangrijk voor de inspirerende werksfeer!kunnen jullie je het tijdelijk onderkomen aan de van oldenbarneveldstraat nog? verschrikkelijk...”

teresa van twuijver:
amsterdam, DOGtime
(Signed 6 years ago)


  “less students is more space is better education in the current building. please do not super size us”

martin pyper:
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “laat de boel de boel”

Chantal Hendriksen
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Heather Svoboda
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


Katja Gretzinger:
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Yes, leave the Rietveld in the Rietveld!”

Rikke Sofie
Copenhagen, BA Musicetnologist
(Signed 6 years ago)


bastiaan thijssen:
amsterdam , concept designer @ Cross Colours
(Signed 6 years ago)


  “NOOIT !!!!”

Aude Lehmann
Zurich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Daniel
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Quirine Racké
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar/ Filmmaker
(Signed 6 years ago)


Sophia Röhlig
Köln/ Hamburg, Theatervormgever
(Signed 6 years ago)


Roger schaerer
Zuerich, Architect
(Signed 6 years ago)


Jasmin Peco:
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “it is so sad how money destroy everything”

marc warning
amsterdam, decorontwerper
(Signed 6 years ago)


Levi Hammett
Doha, Qatar, professor
(Signed 6 years ago)


Tomas Adolfs
Amsterdam, Artists
(Signed 6 years ago)


Pornprapha Phatanateacha
Doha, Qatar, professor
(Signed 6 years ago)


SJWHT:
Berlin, Komposer/Musician/Visual Artist
(Signed 6 years ago)


  “Let's think about this... Another thing: office buildings are a boring-dime-a-dozen. But there is only ONE Rietveld building. And that won't EVER come back if you 'Metropolize' your school now. KEEP THEM NUMBERS UP!!!!”

Marco Walser:
Zurich, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Don't let this happen!”

Karen Willey
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


leanie van der Vyver
Amsterdam, Foundation year student
(Signed 6 years ago)


F Jonker:
amsterdam, arts
(Signed 6 years ago)


  “Amsterdam heeft dit nodig”

Arjan van Helmond
Amsterdam/ Berlijn, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


nora halpern
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Ivo de Jongh
Amsterdam, Creative producer
(Signed 6 years ago)


Anne
Amsterdam, Junior Consultant
(Signed 6 years ago)


Paul Toornend:
Amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


  “No comment...”

michael marriott
London , Designer
(Signed 6 years ago)


Stijn Verhoeff:
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


  “along the A10? no Bos en Lommer? yes Cementery across the road? no Gerrit Rietveld? yes At the heart of a business centre? no Keeping the GRA small? yes Sentiment for the building? no Transparency? yes Top-down policy? no More time for discussions and decisions? yes”

Rory van Schaick
Antwerpen, traveller
(Signed 6 years ago)


Jannemieke Oostra
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Brit Pavelson
Amsterdam, graphic design student
(Signed 6 years ago)


Floor Krooi
Maastricht, projectleider
(Signed 6 years ago)


Joey Kops
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Julija Fomina:
Vilnius, Lithuania, curator/teacher
(Signed 6 years ago)


  “Keep the existing building full of energy and action!”

Fred Viljoen
Cape Town, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Alexandre Viault
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


corriene nelissen:
amsterdam, marketing de Toneelmakerij
(Signed 6 years ago)


  “Ik kan haast niet geloven dat een directie dit kan verzinnen. Die zouden met hand en tand deze gezichtsbepalende en met zoveel herinneringen en emoties gevulde behuizing moeten verdedigen. Zo dom dat het ongetwijfeld opgenomen zal worden in de grote eeuwig spijt catalogus.”

Julia Mueller
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Philipp Boettcher:
Amsterdam, Artist/Musician
(Signed 6 years ago)


  “the new building is sooo claustrophobic, its terrible!!! leaaave the old building!!!!!”

Marjet Wessels Boer:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Het kleinschalige persoonlijke karakter van de rietveld is haar kracht; er zijn al zoveel kunstfabrieken..”

Willem van Weelden:
Amsterdam, kunstenaar, docent Rietveld
(Signed 6 years ago)


  “Niet alleen het plan zelf is verdacht, maar vooral de wijze waarop dit bestuurlijk wordt gespeeld. Het is om cynisch van te worden.”

Caspar Frei:
Milano / Italy, Cartoonist
(Signed 6 years ago)


  “... forza e coraggio!”

Alf van der Vliet:
Amsterdam, creatief
(Signed 6 years ago)


  “'t Is mijn mening dat dit 'n vandepotgerukt plan is.”

Tümay Faydacı
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


ian de ruiter:
amsterdam, beeldend kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “geef die academie toch wat meer subsidie dan hoéven ze niet zoveel studenten aan te nemen!”

Alex Angelov:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “Moving away? No way!”

Leontien
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Mathias Ringgenberg:
Amsterdam, Grafic design student
(Signed 6 years ago)


  “NOT MOVE!”

floor wesseling:
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld academie moet blijven in het gebouw dat daarvoor ontworpen is.”

TUIJA ASTA JARVENPAA:
HELSINKI, DESIGNER
(Signed 6 years ago)


  “Please Respect the design and the designer !!!!”

lorelei
amsterdam, student in photography department, rietveld
(Signed 6 years ago)


Angela Kaisers
Berlin, Artist
(Signed 6 years ago)


Hidde Meulenbeek
Buren, Student
(Signed 6 years ago)


Erik Haberfeld
New York/Paris, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Edwin van den Dungen
Amsterdam, Art Director
(Signed 6 years ago)


Vivien Rutgers
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Danial Keshani
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


jouke schwarz
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Frank van der Stok:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “schaalverkleining i.p.v. schaalvergroting! Anders krijgen we een kweekschool voor middelmatigheid. Ik onderschrijf wat Maria Barnas al in het NRC schreef.....”

Bonno van Doorn:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Wie zijn idee is dit nu? Gooi ook meteen dat ene gebouw aan de overkant even plat!”

Jonas Lund
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


Bas Kohler
Amsterdam, tekenaar
(Signed 6 years ago)


Staffan Björk
Amsterdam, Löntagare, Hypnotisör, Diskjockey, Astronaut, Kock, Vattuman, Djur, Författare, Diversearbetare, Doktor, Upptäcksresande
(Signed 6 years ago)


barbara dubbeldam
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Bas Koopmans:
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “What's in a name?!”

Anouk Laverge
Amsterdam, theorie GRA
(Signed 6 years ago)


alexander krone
amsterdam, rietveld student
(Signed 6 years ago)


Bianca Manzana de Agustin
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Roosje Klap:
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld for Rietveld, needless to say more.”

karel martens
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Leyon Mandjes:
Los Angeles
(Signed 6 years ago)


  “Dat de academie het historische gebouw qua functie wil verruilen voor het GAK gebouw is op zich niet het probleem, maar om dan het oude gebouw weg te doen is een historische fout! Behoud het in ieder geval binnen de gelederen.”

mieke teelen
nigtevecht, student Rietveld
(Signed 6 years ago)


Byrthe:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “Het gaat nooit om de mensen en altijd om geld”

Scrmn
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


Quintus Masius:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Docenten zijn tegen, studenten zijn tegen, kunstenaars zijn tegen. Directeur + stadsdeelvoorzitter zijn voor. Hoezo opportunisme?”

Arjan van Amsterdam:
Amsterdam, evidently, Artist
(Signed 6 years ago)


  “I say keep it small or diversify: more departments located elsewhere, for instance evening school(DOGtime).”

Xander Karskens:
Amsterdam, conservator
(Signed 6 years ago)


  “het is dat u het vraagt, maar met ajax gaat het inderdaad fán-tás-tisch sinds ze in de arena spelen. die faciliteiten! die schaalvergroting! waar een inspirerende nieuwe behuizing en het lossnijden van alle overbodige ideologie allemaal niet goed voor is. kortom, een briljant plan!”

Shachaf Yaron:
Tel Aviv, Artist
(Signed 6 years ago)


  “SAVE THE RIETVELD !”

Marijke Cobbenhagen
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Auke Wieringa:
Amstrdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “oud-student”

karl nawrot
amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


shirana shahbazi
zurich, artist
(Signed 6 years ago)


Martijn van Nieuwenhuyzen
Amsterdam, Curator
(Signed 6 years ago)


Indrek Sirkel
Tallinn, Graphic designer / Docent
(Signed 6 years ago)


Andre van Bergen:
Amsterdam, gastdocent
(Signed 6 years ago)


  “HOE durven ze te dromen!”

Jean Bernard Koeman
Amsterdam, Kunstenaar en researcher
(Signed 6 years ago)


SjocoSjon:
amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld in de getto, klinkt spannend, haha. Nee blijf maar lekker in oud kak zuid.”

Esther Krop
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


micky karbowiak
amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Patrick Coppens
Amsterdam, grafisch ontwerper / docent
(Signed 6 years ago)


Oscar Peters:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Doe het niet! Eeuwig zonde..”

Per Erik Mårten Törnberg
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Simon Wald-Lasowski:
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


  “It's all about money, cash, dough, etc...”

philip schuette
amsterdam
(Signed 6 years ago)


karoline swiezynski:
amsterdam, student graphic design
(Signed 6 years ago)


  “no to gak, less students and better quality!”

Arend-Jan Weijsters
Eindhoven, Hoofd tentoonstelllingen Van Abbemuseum
(Signed 6 years ago)


Linde Gadellaa
Muiderberg, Basicyearstudent
(Signed 6 years ago)


Patrice
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Robbert de Goede:
Amsterdam, Interieurarchitect
(Signed 6 years ago)


  “Ik doceer aan de HKU, goede school, in een oninspirerend gebouw. Ben al jaren jaloers op 'jullie' mooie gebouw, niet doen die verhuizing!”

Robin Vanbesien
Brussels, Artist
(Signed 6 years ago)


Constantijn Smit:
Rotterdam, Student & IT Consultant
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld hoort thuis in een gebouw van Rietveld! Ook is de bereikbaarheid van het GAK gebouw met de auto een stuk minder dan het huidige gebouw. De ring A10 (west) staat altijd vol met files en moet een flink eind gebruikt worden dan (tot afslag S105!). Ring A10 (zuid) afslag s108 is veel beter bereikbaar vanuit Den Haag, Rotterdam en Utrecht!”

Cornelis Bos
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Jan W. Hespeel
Ardooie, België, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Lene Wille
Horsens, DK, Architectural Design
(Signed 6 years ago)


Joern Janssen:
London, Prof. Dr.
(Signed 6 years ago)


  “a most important monument of the 'modern' movement”

C. Alberts
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Pablo Pinkus
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Janek Bersz:
Warsaw, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld Academy = Rietveld building”

Saskia Janssen
Amsterdam, beeldend kunstenaar - docent
(Signed 6 years ago)


Conrad U. Brunner:
Zurich Switzerland, Ecologist
(Signed 6 years ago)


  “Good!”

Sanne Peper:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Kunst gaat over kwaliteit, de ruimte waarin dit onderwezen wordt is essentieel. Geef asjeblieft dit belangrijke gebouw niet op voor een megalomaan idee.”

Marius Dønnestad:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building IS the Rietveld academy.”

Zoro Feigl:
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “NEE, doe het niet! Beste TvG, maak niet weer zo'n grove fout als met de nieuwbouw. Denk voor een keer na, asjeblieft.”

Richard Niessen
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Egle Budvytyte
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


S. Cedee:
Amsterdam, grad.student
(Signed 6 years ago)


  “Ik ruil een familie erfstuk ook niet in voor een esspresso-apparaat”

Mustafa:
Ozbek, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is an original academy with its own philosophy and identity which is truly visible in the original Rietveld building as well. Moving the academy to a soulless, former office building is only a stupid decision.”

michael schoner
amsterdam, architect
(Signed 6 years ago)


Timo Hofmeijer
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Maxine Kopsa
Amsterdam, curator/criticus
(Signed 6 years ago)


Joshua Trees
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Maurits de Bruijn
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Marcus Wilen:
Malmö, Sweden, Creative
(Signed 6 years ago)


  “Seriously?!”

Dirk Zschunke
Rotterdam, Architect
(Signed 6 years ago)


sara palomeque:
amsterdam, student gerrit rietveld academie
(Signed 6 years ago)


  “No moving from Oudzuid”

James Goggin:
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “The Students + The Staff + The Rietveld Building = The Gerrit Rietveld Academie. Anything else does not add up.”

Niels Schrader:
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “Who fits better here than an international acclaimed art school?”

Charlotte van der Heijden
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jeremy Jansen
Arnhem, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Inge Ketelers
Hansbeke (België), grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Judith Jockel
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Joris Lindhout
Amsterdam, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Rutger Emmelkamp:
Amsterdam, Mentor Basisjaar
(Signed 6 years ago)


  “De verhuizing naar het GAK gebouw zal als een blok aan het been blijken. We gaan een contract aan voor 30 jaar. Dit is waanzin. Juist flexibel zijn wat werkruimte betreft is zo belangrijk in deze tijd. Het Rietveld gebouw moet blijven functioneren als het hoofdgebouw en daaromheen kunnen dan tijdelijke ateliers en werkruimtes gehuurd worden naar gelang de wens die de tijd met zich meebrengt. Op deze manier kunnen we groeien en krimpen naar believen en zitten we niet vast aan een enorme betonnen kolos voor een niet te overziende tijd. Heel onverstandig om dit te doen!!”

Linda Byrne
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Janne Kromhout
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Jonathan Hares
Lausanne, Designer
(Signed 6 years ago)


Artun Arasli
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Walter van den Berg
Amsterdam, schrijver
(Signed 6 years ago)


Geert-Jan
Amsterdam, Campaigner
(Signed 6 years ago)


Max Bruinsma:
amsterdam, hoofdredacteur Items
(Signed 6 years ago)


  “Kunstonderwijs inzetten als breekijzer in een probleemwijk - het lijkt een compliment, het is een affront.”

Rob Schröder:
Amsterdam, Docent Sandberg/ontwerper/filmmaker
(Signed 6 years ago)


  “Genoeg van die grootheidswaanzin! De toekomst van de Gerrit Rietveld Academie is OOK zijn geschiedenis.”

Louise Sidenius
Copenhagen, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Alexia de Visscher
Brussels, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Emma Olanders
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Didier Dechrijver
Gent, Webdesigner
(Signed 6 years ago)


Martijn Oostra:
Amsterdam, grafisch ontwerper, beeldenmaker-2d/fotografie, publicist, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Waarom lukt(te) het de Hogeschool voor de kunsten Arnhem wel haar exact hetzelfde Rietveld gebouw (met een verdieping minder) te behouden?”

Esther de Vries:
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Ik ben het hartgrondig eens met Maria Barnas (zie colum nrc cultureel supplement)”

Renaud Huberlant
Brussels, graphic designer and teacher
(Signed 6 years ago)


paul wyber:
amsterdam, zeefdrukker
(Signed 6 years ago)


  “the building is not only an icon but a well of inspiration.”

Michiel Schuurman
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Gert Jan Kocken
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Brita Lindvall:
Stockholm, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “DON'T GIVE UP THE MOTHERSHIP!”

Elise Oussoren
Hoorn, Architectonische ontwerper
(Signed 6 years ago)


Klaske Oenema
Groningen, artist
(Signed 6 years ago)


David Tangyong
Singapore, Student
(Signed 6 years ago)


Harmen Liemburg
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


sandi gehring
new york
(Signed 6 years ago)


Willem Sjoerd van Vliet:
Amsterdam, Rietveld Beeld & Taal
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is geen smeermiddel.”

Susana Carvalho, Atelier Carvalho Bernau
Den Haag, Designer
(Signed 6 years ago)


Margriet Schavemaker
Amsterdam, Universitair docent media en cultuur/kunstgeschiedenis UvA
(Signed 6 years ago)


Anne Grandin
Stockholm, Artist
(Signed 6 years ago)


Arthur van Beek:
Amsterdam , Student
(Signed 6 years ago)


  “Goed beleid, is het halve werk... maar er na 4 jaar achter komen dat de je te weinig heb uitgebreid is ook halve werk.”

Janna Meeus
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Joris Kritis
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Jürg Lehni:
London
(Signed 6 years ago)


  “Wot, no Rietveld?!”

Michel Keppel
Amsterdam, Student graphic design
(Signed 6 years ago)


Maaike Gouwenberg
Amsterdam, freelance curator
(Signed 6 years ago)


Christoph Seyferth
Maastricht, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Peio Aguirre
San Sebastian, art critic/curator
(Signed 6 years ago)


Monika Parrinder
London, Lecturer
(Signed 6 years ago)


Goda Budvytyte:
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “NO! WE CAN'T”

Maaike Stutterheim
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Andre Pahl
Berlin, Designer
(Signed 6 years ago)


Debbie Tea
Almere, student
(Signed 6 years ago)


Ursula Engel
Utrecht, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Edina Nemeth
Amsterdam, student
(Signed 6 years ago)


Nana Manojlovic
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Cornel Windlin:
Zürich, Chairmain of the board
(Signed 6 years ago)


  “Don't be daft. Keep the spirit alive.”

b.m.van wetering-pereira filiipe
amsterdam, tolk/vertaler/rietveld student
(Signed 6 years ago)


Paul Elliman:
London
(Signed 6 years ago)


  “Don't let it just happen”

FLUCK Léa
Paris, art historian
(Signed 6 years ago)


Danne Ojeda:
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “”

Erik Vrielink:
Brooklyn, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “They should focus on keeping the school small. Bos en Lommer is not going to be any better just because some Art academy moves there. Its a waste of money and time.”

Claudia Linders
amsterdam, architect/artist
(Signed 6 years ago)


Michaël Bussaer
Brussel, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Caspar Frenken
Rotterdam, Student Architect
(Signed 6 years ago)


Janina Marguc
Amsterdam, Former GRA Student
(Signed 6 years ago)


Nina Støttrup Larsen:
Maastricht/Copenhagen, Designer
(Signed 6 years ago)


  “The Gerrit Rietveld building is not just a physical space, it is not just a practical matter of walls and a roof. That particular building represents an ideology, an approach and an attitude of transparency, flexibility, collectivity and coherence. That is the sap that runs through the veins of the students of the Rietveld Academy.”

Gert Jonkers
Amsterdam, gert jonkers
(Signed 6 years ago)


Anu Vahtra
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Celine Wouters
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


serge onnen:
Amsterdam, docent dogtime
(Signed 6 years ago)


  “Veel beter is om bepaalde afdelingen door de stad te verspreiden zoals de UvA dat heeft”

Maartje Fliervoet
Amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Donat Caduff
Tel Aviv, former Rietveld student
(Signed 6 years ago)


Sara Kaaman
Amsterdam, Graphic design student
(Signed 6 years ago)


Sytske Romijn
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


Vineta du Toit
Amstelveen, Architectonische vormgeving student
(Signed 6 years ago)


Sanne van de Goor
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Roos Blogg:
AMsterdam, eindexamen-student Rietveld VAV
(Signed 6 years ago)


  “"voorheen Gerrit Rietveld academie?!" Quote Maia Daw”

Marit Molenaar
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Caetano Carvalho
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Franziska Born
Zürich, Textile Designer
(Signed 6 years ago)


KRIMO:
ROTTERDAM, DESIGNER
(Signed 6 years ago)


  “FROM RIETVELD TO MC DONALDS”

Chris Evans
Brussels, Artist
(Signed 6 years ago)


Clare McNally:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “If 'The Board' are so enthusiastic about this great opportunity, why don't they go and open their own school: THE GAKADEMIE! I'm sure all those not accepted to the Rietveld would love to apply!”

Claire v.d. Boog
Amsterdam, Architect student
(Signed 6 years ago)


Adriaan Mellegers
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Dimitri Bruni
Switzerland, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Sara De Bondt
Londen, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Qiu Yang
Amsterdam, Photographer
(Signed 6 years ago)


heidi vogels
amsterdam, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Enrico Bravi
Vienna, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Bouwe van der Molen:
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “De Gerrit Rietveld Academie is synoniem met haar huisvesting. Het handelen van de directie is te betreuren. De belangen van onderwijs mogen niet ondergeschikt gemaakt worden aan stadsontwikkelling.”

paulien barbas:
amsterdam, ex-student
(Signed 6 years ago)


  “Het is duidelijk dat de Rietveld Academie thuis hoort in het huidige gebouw dat G.Rietveld ontworp.”

Dima Stefanova:
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is about quality, not about quantity”

Vincent Huet
Paris, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Christiaan Bakker:
Katwijk aan Zee, architect
(Signed 6 years ago)


  “'Je kunt toch veel beter in zo’n multiculturele buurt zitten'..???”

Salome Schmuki
Amsterdam, Designer
(Signed 6 years ago)


Janis Pönisch
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


Silvia Martes:
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


  “It is our building.”

Astrid Vorstermans:
Amsterdam, uitgever
(Signed 6 years ago)


  “één vd mooiste gebouwen van de stad moet voor één vd beste acdemies vd wereld behouden blijven! Bovendien: de koppeling gebouw en naam academie is niet voor niets.”

Astrid Kruse Jensen
Copenhagen, Artist
(Signed 6 years ago)


marcel van der drift:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Schande dat het zover kon komen.”

Brigitte Kreger
Stuttgart/Germany, correspondent in economy
(Signed 6 years ago)


Margaret Warzecha
Frankfurt, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Remco van Bladel
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Lars Bjerregaard
Copenhagen, Denmark, Press advisor
(Signed 6 years ago)


Piet van den Boog
Amsterdam, Artist
(Signed 6 years ago)


Henk Groenendijk:
Amsterdam, Educator/Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld zal in het GAK gebouw altijd geestelijk gehandicapt blijven zonder een conceptueel plan van eisen nu.”

David/Tik Lun TSANG:
Hong Kong/Paris/Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “It's all about money isn't it? It is the ONLY, as forever, best interest for them. (As long as they earn enough for themselves, who care?)”

Stuart Bailey
los angeles, editor
(Signed 6 years ago)


Wayne Daly
London, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Marleen van der Weerd
Amsterdam, publcity/ webmaster
(Signed 6 years ago)


Herman Verhagen:
Parijs, kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Stop de schaalvergroting en kies voor kwaliteit. En neem een andere directeur.”

Radim Pesko
Amsterdam, docent GRA
(Signed 6 years ago)


Yeb Wiersma
Amsterdam, Beeldend Kunstenaar, Docent
(Signed 6 years ago)


Jurriaan Borstlap
Amsterdam, designer/modeler/visualiser
(Signed 6 years ago)


merel schenk
amsterdam, student grafisch ontwerpen
(Signed 6 years ago)


Uta Eisenreich:
Amsterdam, kunstenaar/docente
(Signed 6 years ago)


  “Het hele plan is vanuit een mentaliteit geformuleerd die dwars tegen de geest ingaat, die de Rietveld bijzonder maakt. Eigenwijsheid, kleinschaligheid en onaangepastheid zijn juist onze troeven! Dat is ons voordeel in de ‘internationale competitie’. Waarheen losgeslagen ideeën van rentabiliteit en competitie kunnen leiden, waneer er inhoudelijke visie ontbreekt, hebben we gezien in de mislukte nieuwbouw.”

mieke gerritzen:
amsterdam, directeur Graphic Design Museum
(Signed 6 years ago)


  “De verbeteringen die noodzakelijk zijn voor de rietveld academie zijn inhoudelijk van aard. Dat zit'm niet in de entourage. Deze plannen zijn een bestuurlijke zwakte.”

tunctunctunc:
Amsterdam/Istanbul, Social Designer
(Signed 6 years ago)


  “Very Weird!”

Jacques Borel
Zürich, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Veronika Spierenburg:
Zürich, Kunstenaar
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is such a unique school that it definitely can^t leave this historical building. Due to this, the students can experience an intimate and private environment. Having everything like students accommodation, creative companies and the Rietveld under one umbrella would make no sense at this location. This idea is taken from the huge schools like the CAFA in Beijing or the UCLA California Art School. The GAK gebouw wouldn't be a healthy instruction building for a school like Rietveld.”

MIrjam Linschooten
Parijs, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


Sven van Asten
Amsterdam, Student to be
(Signed 6 years ago)


Devon Ress
Amsterdam, Illustrator
(Signed 6 years ago)


Elki Boerdam
Amsterdam, Rietveld student
(Signed 6 years ago)


Tania Prill
Zürich, Grafik Designerin
(Signed 6 years ago)


Elsa Manceaux:
Amsterdam, Graphic design student
(Signed 6 years ago)


  “”

Zak Kyes
London, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


niels schumm
amsterdam, docent
(Signed 6 years ago)


Audrey Corregan
New York, Photographer
(Signed 6 years ago)


Sebastian Cremers
Zürich, Grafik Designer
(Signed 6 years ago)


Henrik van der Zwet
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Alexandre Bettler:
London, Graphic dEsigner
(Signed 6 years ago)


  “Keep the building!!!”

Kaisa Lassinaro
London, former student
(Signed 6 years ago)


Maria Barnas
Amsterdam, schrijver/ kunstenaar
(Signed 6 years ago)


Thijs Gadiot
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Lisa Kreutzer
Bremen, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Jona Rotting:
amsterdam, Art director
(Signed 6 years ago)


  “GAKVERDAMME”

Maureen Mooren
Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Signed 6 years ago)


Christopher V. Gabriel
Amsterdam/Oslo, Designer
(Signed 6 years ago)


Dirk Vis:
Amsterdam, Sandberg student
(Signed 6 years ago)


  “De Rietveld IS het Rietveld-gebouw.”

Tarja Szaraniec
Amsterdam, kunstenaar/organisator
(Signed 6 years ago)


anuschka blommers
amsterdam, docent
(Signed 6 years ago)


Johann Tangyong
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Lucas Lenglet:
Amsterdam, artist
(Signed 6 years ago)


  “richt voor één keer eens de blik naar binnen en niet naar buiten! kunst gaat over kwaliteit niet over kwantiteit.”

Bart de Baets:
Amsterdam, Grafisch ontwerper/docent
(Signed 6 years ago)


  “Beroof de Rietveld Academie niet van zijn identiteit!”

Serge Rompza
Berlin, Designer
(Signed 6 years ago)


Laurenz Brunner:
Amsterdam, Graphic Designer, Teacher GRA
(Signed 6 years ago)


  “Drinking bottom shelf wine after champagne gives you a headache.”

Luuk Schroder
Amsterdam, Student fine arts
(Signed 6 years ago)


Quentin Walesch
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Armand Mevis:
Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Geachte directie, U staat op het punt een historische vergissing te maken, die nooit meer ongedaan kan worden gamaakt. Wordt wakker, doe dit niet. Ondanks de vele tientallen miljoenen die de gemeente en het rijk u voorhouden, het is een val, laat u niet beetnemen en blijf onafhankelijk. Die onafhankelijkheid is de kracht van uw akademie en die wordt gepersonificeerd door het gebouw. Kaal, robuust, open, radicaal. Het is een voorrecht om goed te zorgen voor dit huis, laat het niet verloren gaan voor volgende generaties kunstenaars en ontwerpers. Zeg nee tegen grootschalig kunstonderwijs en grijp uw kans de akademie beter te maken, maar niet groter!”

Will Holder
London, Designer
(Signed 6 years ago)


Rob Meerman:
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “een uniek gebouw voor een unieke academie moet behouden worden”

Maarten Wolzak
Amsterdam, Directeur
(Signed 6 years ago)


hans gremmen
amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Felix Weigand
Amsterdam, Graphic designer, teacher at the rietveld
(Signed 6 years ago)


NA KIM:
AMSTERDAM, designer
(Signed 6 years ago)


  “(\./)”

Felix Peter
Amsterdam, Graphic Design student
(Signed 6 years ago)


Luka Borcic
Zagreb, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Jans Possel
Amsterdam, directeur
(Signed 6 years ago)


Alexander Shoukas:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “This building, whether one chooses to acknowledge it or not, shapes the education of the Rietveld Academie. It's role is equal to that of any student, instructor or administrator.”

Julian von Klier
Berlin, Grafikdesigner
(Signed 6 years ago)


Arnoud van den Heuvel:
Hilversum en Amsterdam, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Historisch besef belangrijker dan het snelle geld! Mensen vóór bestuur! Kwaliteit boven kwantiteit!”

Rogier Delfos:
Amsterdam, grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Geen twijfel mogelijk: NEE!”

Karl Grandin
Stockholm, Artist/Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Sam de Groot
Amsterdam, grafisch ontwerper, uitgever
(Signed 6 years ago)


Kalle Mattsson:
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


  “No time for discussion.”

Dinie Besems
Amsterdam, ontwerper
(Signed 6 years ago)


Henk Jan Bouwmeester:
Amsterdam, Webdesigner
(Signed 6 years ago)


  “Rietveld is een soort reservaat voor Rietveldstudenten (en docenten); hun eigen biotoop. Daar moet je ze niet uit halen.”

Jaan Evart
Arnhem, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Daniel van der Velden
Amsterdam, designer
(Signed 6 years ago)


Jeroen Barendse, LUST:
Den Haag, Ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Meer ruimte voor meer studenten? Waarom?”

Nicolas Borel:
Amsterdam, Graphic Design student
(Signed 6 years ago)


  “Aesthetically; Ideologically; Philosophically; Psychologically; Productively; Progressively; FUCKED UP!”

Stephan Mueller
Berlin, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Jeldau Kwikkel
Amsterdam, programmamaker/curator
(Signed 6 years ago)


Orpheu de Jong
Amsterdam, Artist/Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Tobias Krasenberg:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Waarom wordt de school waar amsterdam en nederland trots op zouden moeten zijn naar een buurt verbannen waar niemand wil zijn. Ereplekje in de stad verdienen ze!”

Matthias Kreutzer
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Donald Beekman
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Anton Feddema:
Amsterdam, Grafisch ontwerper
(Signed 6 years ago)


  “Strange, The Rietveld out of the Rietveld building...”

Lina Ozerkina:
Vilnius, Lithuania, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “If the original building is lost, we lose our identity, and more than that we would lose all the great energy that the place has been building up! The whole proposal to move is insane, irrational and truly unacceptable!”

Robin Ekemark
Stockholm, graphic designer
(Signed 6 years ago)


Wytske de Man
Amsterdam, co-ordinator Basisburo (AHK and GRA)
(Signed 6 years ago)


Sebastian Bissinger / BANK
Berlin, Designer
(Signed 6 years ago)


Veronica Ditting:
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “The Rietveld building is an important part of the academy's ideology and attitude. Leaving this behind is just illogical.”

margit aba:
amsterdam, kunstenaar/ filosofie docent
(Signed 6 years ago)


  “ik onderschrijf alle argumenten en wil het volgende kwijt: NEE!”

Lane Gry
Copenhagen, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Merel van den Berg:
Amsterdam, graphic designer
(Signed 6 years ago)


  “NO!”

Joan Christensen
copenhagen, architect student
(Signed 6 years ago)


David Bennewith:
Amsterdam
(Signed 6 years ago)


  “Who makes the decisions?”

Els Moors
Brussel, writer/poet
(Signed 6 years ago)


Martijn Lucas Smit
Haarlem, NL, Curator
(Signed 6 years ago)


Anne-Sofie Thomsen
Copenhagen, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Danny van den Dungen, Experimental Jetset:
Amsterdam, Graphic designer, former teacher graphic design dept.
(Signed 6 years ago)


  “A building is not just an empty vessel; it is a designed object, a machine with a soul. To move the Rietveld out of its building, and break the bond between the institute and its roots, is downright shameful. A gotspe!”

Michel van Duyvenbode
Amsterdam, Art Director
(Signed 6 years ago)


Esmée Laclé:
Amsterdam, producer
(Signed 6 years ago)


  “Wat is de Rietveld zonder de Rietveld? Cultureel erfgoed kan het beste gewoon gebruikt worden, door de juiste gebruiker.”

Erwin Brinkers
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Christopher West:
Amsterdam, Sandwichman
(Signed 6 years ago)


  “NO! WE CAN'T”

Guðmundur Úlfarsson
Amsterdam, Student
(Signed 6 years ago)


Veronique de Koning
Amsterdam, Graphic designer
(Signed 6 years ago)


Femke Dekker:
Amsterdam, Cultural consultant
(Signed 6 years ago)


  “Outrageous!”

Julia Born
Amsterdam, Graphic designer and teacher graphic design dept.
(Signed 6 years ago)


Marieke Stolk, Experimental Jetset:
Amsterdam, graphic designer, teacher graphic design department
(Signed 6 years ago)


  “Gerrit& Rietveld& Building& Academy!”

Jantien van rossum:
amsterdam, superhuismoeder
(Signed 6 years ago)


  “inspiratieloos gebouw. hetzelfde als je het rijks. in de ikea zou vestigen”

Michael Scherrer
Switzerland, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Sara van der Heide
Amsterdam, docent
(Signed 6 years ago)


Hendrik Väli
Tallinn, prophet
(Signed 6 years ago)


Vela Arbutina
Amsterdam, Graphic Designer
(Signed 6 years ago)


Roel Wouters:
Amsterdam, graphic designer & teacher 2nd year graphic design
(Signed 6 years ago)


  “Its like trading a Rietveld chair for an old couch from the sidewalk.
It might be a bit bigger, but it smells funny!”

Luna Maurer:
Amsterdam, graphic designer & teacher 2nd year graphic design
(Signed 6 years ago)


  “Constraints sharpen the perspective on the process and stimulate play within the limitations.”

Jonathan Puckey:
Amsterdam, Teacher at the Rietveld graphic design department
(Signed 6 years ago)


  “Save our building! FAK GAK!”

Rietveld for Rietveld contact: rietveldforrietveld@gmail.com
Website contact: me@jonathanpuckey.com

Rietveldforrietveld.org is kindly hosted by Scriptographer.com